Voion
 
Afmelden
Geachte mevrouw Achternaam,

U ontvangt deze thema-uitgave omdat u bent geabonneerd op de arbothema-uitgaves van Voion. U kunt zich hiervoor afmelden door hieronder op 'Afmelden' te klikken. Wij stellen het op prijs wanneer u de reden van afmelding aangeeft.
 
Voion • Postbus 2501 • 6401 DA Heerlen • T: 045-579 6024 • E: info@voion.nl • www.voion.nl
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs.
Terug naar boven
...