Voion
Voion
 
De Arbocatalogus-VO Kennisquiz

Wat weet u van arbo en de Arbocatalogus-VO? Doe mee aan deze quiz en test uw kennis.
Vraag 1

U voldoet aan de Arbowet:
I: Als u voldoet aan alle normen in de Arbocatalogus-VO.
II: Als u een actueel Plan van Aanpak hebt met daarin opgenomen de maatregelen om knelpunten op te lossen.
 *
Dit antwoord is goed!

Het doel van de arbowetgeving is werknemers te beschermen tegen alle negatieve invloeden op de gezondheid en veiligheid op het werk; voorkomen dat medewerkers ziek worden door het werk en voorkomen dat hen een (ernstig) ongeval overkomt. Hoewel de Arbocatalogus-VO (vrijwel) de gehele arbowetgeving voor het voortgezet onderwijs dekt en handvatten biedt om dat doel te bereiken, is iedere school en de bemensing ervan anders. Werkgevers moeten voor hun eigen school bepalen wat de arbowetgeving van hen eist. De Arbocatalogus-VO helpt werkgevers te bepalen wat zij moeten doen om aan de arbowetgeving te voldoen; de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) is hèt hulpmiddel om dat in beeld te brengen. Pas als de werkgever kan aantonen dat hij/zij alles heeft gedaan dat redelijkerwijs van hem/haar gevergd kan worden – dus zich ook houden aan wetten als de arbeidstijdenwet, tabakswet, wet arbeid en zorg, algemene wet gelijke behandeling etc. - om  te voorkomen dat medewerkers ziek worden door het werk en hen een (ernstig) ongeval overkomt, voldoet de werkgever aan de arbowetgeving.
Dit antwoord is fout.
Het goede antwoord is: I en II zijn onjuist. 

Het doel van de arbowetgeving is werknemers te beschermen tegen alle negatieve invloeden op de gezondheid en veiligheid op het werk; voorkomen dat medewerkers ziek worden door het werk en voorkomen dat hen een (ernstig) ongeval overkomt. Hoewel de Arbocatalogus-VO (vrijwel) de gehele arbowetgeving voor het voortgezet onderwijs dekt en handvatten biedt om dat doel te bereiken, is iedere school en de bemensing ervan anders. Werkgevers moeten voor hun eigen school bepalen wat de arbowetgeving van hen eist. De Arbocatalogus-VO helpt werkgevers te bepalen wat zij moeten doen om aan de arbowetgeving te voldoen; de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) is hèt hulpmiddel om dat in beeld te brengen. Pas als de werkgever kan aantonen dat hij/zij alles heeft gedaan dat redelijkerwijs van hem/haar gevergd kan worden – dus zich ook houden aan wetten als de arbeidstijdenwet, tabakswet, wet arbeid en zorg, algemene wet gelijke behandeling etc. - om  te voorkomen dat medewerkers ziek worden door het werk en hen een (ernstig) ongeval overkomt, voldoet de werkgever aan de arbowetgeving.

Volg ons op:  
...