Nieuwsbrief
Docenten klaren de klus | Subsidie aanpak lerarentekort aanvragen | Grootste deel leerlingen en personeel voelt zich veilig
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - 16 januari 2019
Professioneel statuut is van de docenten: zij klaren de klus
Op de openbare scholengemeenschap Winkler Prins in Veendam zijn het de docenten die het professioneel statuut opzetten. Een van hen is Vera Jalvingh. Samen met andere docenten van Winkler Prins vormde zij een werkgroep om de dialoog over het professioneel statuut op gang te brengen en het professioneel statuut vorm te geven.

Lees het praktijkverhaal van Winkler Prins >>
Twitter LinkedIn
Je kunt het roer ook radicaal omgooien
Lessenreductie en tijd vrij maken voor onderwijsontwikkeling zijn voor Niekée in Roermond geen actuele thema’s. “Je kunt het onderwijs stukje bij beetje veranderen, maar je kunt het roer ook radicaal omgooien en het traditionele lesrooster helemaal loslaten”, zegt directeur Jan Fasen, een van de grondleggers van het Agora onderwijs.

Lees het praktijkverhaal van Niekée >>
Twitter LinkedIn
Subsidie regionale aanpak lerarentekort: aanvragen nu mogelijk
Vanaf 15 januari kunnen schoolbesturen en lerarenopleidingen subsidie aanvragen voor een gezamenlijke aanpak van het lerarentekort in de regio. Heeft u vragen over de subsidieregeling? Maandag 21 januari tussen 15.00 uur en 17.00 uur houden de regioadviseurs van Voion een telefonisch spreekuur.

Lees verder>>
Twitter LinkedIn
Verdiepingsbijeenkomst Vergroten van de vijver
Op maandagmiddag 11 februari a.s. vindt de verdiepingsbijeenkomst ‘Vergroten van de vijver’ plaats in Utrecht. Vergroot uw netwerk, laat u inspireren door praktijkvoorbeelden en kom in gesprek met mensen die ervaring hebben in regionale samenwerking en aanpakken van het lerarentekort. Zelf kunt u ook aan de slag in werkateliers ‘van regeling naar plan’. Ook minister Slob gaat met diverse partijen in gesprek over het lerarentekort.

Programma en aanmelden >>
Twitter LinkedIn
Grootste deel leerlingen en personeel voelt zich veilig op school
In het voortgezet (speciaal) onderwijs voelt het grootste deel van zowel de leerlingen als de personeelsleden zich veilig op school. Dat staat in de Veiligheidsmonitor 2018 die Onderwijsminister Arie Slob eind vorig jaar aan de Tweede Kamer stuurde.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Meer nieuws
Lof voor de Leraar
Leraren kunnen nog steeds een aanvraag bij het LerarenOntwikkelFonds doen voor een initiatief dat vernieuwend is voor hun school. Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden, dan krijgt de leraar of het schoolteam ruimte om tijdens schooltijd te werken aan de ontwikkeling van de innovatie.
Lees verder >>
Aanmelden voor Trainees in onderwijs 2019
Geïnteresseerden in het traineeship kunnen zich als kandidaat voor het traineeship aanmelden van 1 januari t/m 3 februari via https://traineesinonderwijs.nl
Herinspecties psychosociale arbeidsbelasting
De Inspectie SZW voert het hele jaar 2019 herinspecties uit bij onderwijsorganisaties waar in 2017 of 2018 overtredingen zijn geconstateerd.
Lees verder >>
Agenda
23-01-2019: Themabijeenkomst Loopbaanbeleid OOP, Utrecht
30-01-2019: Themabijeenkomst Loopbaanbeleid OOP, Zwolle
11-02-2019: Vergroten van de vijver, Utrecht
13-03-2019: Cursus Scenariomodel-VO en Strategische personeelsplanning, Utrecht
28-03-2019: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
17-04/19-06 2019: Cursus Preventiemedewerker, Utrecht
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: info@voion.nl