Nieuwsbrief
Maak gebruik van de nieuwe Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort | Lees het praktijkverhaal professioneel statuut | Thema-uitgave Ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs | En meer .. 
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - 12 december 2018
Parel: Hoogopgeleide statushouders als bèta-docent
De Montessori Scholengemeenschap Amsterdam stoomt samen met de gemeente Amsterdam statushouders klaar voor bèta-docent. Zij zetten samen een traject op om het lerarentekort op te vangen en tegelijk het hoge potentieel van deze vluchtelingen te benutten. Dat levert een win-win situatie voor iedereen op.
 
Lees het praktijkverhaal >>
Twitter LinkedIn
Samenwerking van professionals staat centraal
Bij het Montessoricollege in Nijmegen Groesbeek was het ontwikkelen van het professioneel statuut aanleiding om nog eens goed naar hun organisatie te kijken. De docenten werken er in kernteams rond een groep leerlingen en zijn verantwoordelijk voor hun onderwijs en begeleiding. Maar werkte die kernteamstructuur nog wel zoals het ooit was bedoeld?

Lees dit praktijkverhaal over het professioneel statuut >>
Twitter LinkedIn
Nieuwe subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort
Tijdens de landelijke bijeenkomst op 11 december in DeFabrique in Utrecht heeft het ministerie van OCW de subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort toegelicht aan ruim 250 betrokken schoolleiders, bestuurders, opleiders en gemeenteambtenaren. 

Schoolbesturen kunnen vanaf 15 januari 2019 subsidie aanvragen om het lerarentekort in de regio aan te pakken. Op onze website leest u alles over de subsidieregeling  en de mogelijkheden voor ondersteuning, inspiratie en begeleiding bij uw subsidie-aanvraag.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs
Als u geabonneerd bent op de arbothema-uitgaves van Voion heeft u hem al ontvangen: de thema-uitgave over ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs. U leest hierin meer over de verzuimcijfers, tools en adviezen om het verzuimbeleid te verbeteren, en over het beleid van de Mondia Scholengroep gericht op duurzame inzetbaarheid.

Lees de thema-uitgave >>
Twitter LinkedIn
Werkdruk in balans
Het magazine Van12tot18 besteedt in haar decembernummer volop aandacht aan werkdruk. Voion heeft aan diverse artikelen bijgedragen. Het artikel Werkdruk in balans gaat over werkdruk en werkstress en welke maatregelen je op school kunt nemen om werkdruk te voorkomen.

Lees het artikel Werkdruk in balans >>
Twitter LinkedIn
Meer dan 1250 studiebeurzen voor lerarenopleiding in tekortvakken toegekend
In 2018 hebben 439 studenten een extra studiebeurs ontvangen voor een eerstegraads lerarenopleiding in een tekortvak. Het totaal aantal studenten dat een Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters heeft ontvangen komt daarmee op 1268. Het is inmiddels niet meer mogelijk om de Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters aan te vragen.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Utrechtse projecten goed op weg
De projecten die cofinanciering ontvangen vanuit de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion, zijn inmiddels in volle gang. Hoe gaat het nu met de projecten? Verlopen ze volgens plan, zijn er voldoende aanmeldingen en waar lopen de projectleiders tegenaan? Harry Rorije van het project Statushouders in het onderwijs en Marjolijn de Kroon van het project Shift Happens, beide in de regio Utrecht, vertellen over hun ervaringen.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Nieuwe instructiekaart kolomboormachine
Aan de machine-instructiekaart voor de kolomboormachine is het pictogram ‘verboden handschoenen te dragen’ toegevoegd. Bovendien is nu ook vermeld dat de machineklem vastgezet moet worden op de boortafel en dat tijdens het werken met de kolomboor geen sjaal, stropdas of andere losse kledingstukken gedragen mogen worden. Heeft u een kolomboor in uw praktijklokaal? Zorg dan dat u de instructiekaart vervangt bij de machine.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Recent verschenen:

 
Meer nieuws
Breed offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen
Om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen, heeft staatssecretaris Van Ark (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer een breed offensief uitgewerkt. Deze brief is inclusief bijlagen eveneens aan de Eerste Kamer aangeboden.
Lees verder >>
Project Versterking Medezeggenschap gaat door
Het project Versterking Medezeggenschap blijft in elk geval tot en met het schooljaar 2019-2020 bestaan. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer bij de rapportage Evaluatie Project Versterking Medezeggenschap.
Lees verder >>
Fusietoets komend schooljaar afgeschaft
De 'zware' inhoudelijke fusietoets voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs wordt vanaf aankomend schooljaar afgeschaft. Dat heeft het kabinet besloten.
Lees verder >>
Agenda
10-01-2019: Inspiratiebijeenkomst Minder werkdruk, meer ontwikkeltijd, Groningen
10-01-2019: Inspiratiebijeenkomst Minder werkdruk, meer ontwikkeltijd, Eindhoven
16-01-2019: Themabijeenkomst Loopbaanbeleid OOP, Eindhoven
23-01-2019: Themabijeenkomst Loopbaanbeleid OOP, Utrecht
30-01-2019: Themabijeenkomst Loopbaanbeleid OOP, Zwolle
06-02-2019: Cursus Scenariomodel-VO en Strategische personeelsplanning, Eindhoven
11-02-2019: Vergroten van de vijver, Utrecht
13-03-2019: Cursus Scenariomodel-VO en Strategische personeelsplanning, Utrecht
28-03-2019: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
17-04/19-06 2019: Cursus Preventiemedewerker, Utrecht
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: info@voion.nl