Bekijk deze e-mail online
 
Thema-uitgave Ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs
 
Focus op de dingen die wel goed gaan
De Mondia Scholengroep voert gericht beleid op duurzame inzetbaarheid van zijn medewerkers. Dat doet Mondia onder andere met een levensfasebewust personeelsbeleid en een gesprekkencyclus waarin werkplezier en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Daarnaast is er een werkgroep van docenten en onderwijsondersteunend personeel die onderzoekt hoe duurzame inzetbaarheid kan worden bevorderd: Energiek Mondia. Het resultaat is een breed palet aan activiteiten, van scholing en ontwikkeling tot maatwerkregelingen.
Lees het praktijkverhaal over duurzame inzetbaarheid
 
 
Duik in de verzuimcijfers
Het verzuimpercentage van het OP is in 2017 ten opzichte van het jaar daarvoor gestegen van 5,1% naar 5,3%. Maar hoe zit dat voor scholen die alleen praktijkonderwijs hebben of voor vmbo-scholen? En wat zijn de verschillen tussen geslacht en leeftijdscategorieën? Voion heeft de verzuimcijfers in het voortgezet onderwijs uitgesplitst naar personeels- en schoolkenmerken. Wilt u meer weten over het ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs? Duik dan in dit rapport.
Rapport Verzuimcijfers 2017. Uitsplitsing naar personeels- en schoolkenmerken
 
 
Advies én inzicht in uw verzuimkosten
Via de Verzuimbenchmark-VO kunt u uw verzuimcijfers vergelijken met dat van andere – qua type overeenkomstige - scholen. Op basis van uw ‘score’ krijgt u advies over hoe u het verzuimbeleid zou kunnen verbeteren. Maar ook geeft het instrument een indicatie van de kosten van het verzuim op school. Daaruit is de besparing bij een lager verzuim af te leiden.
 
 
Doe de check verzuimaanpak
Weet u welke aspecten van uw verzuimbeleid u goed heeft geregeld? En aan welke aspecten u meer aandacht zou moeten besteden? Beantwoord de 30 stellingen van de Check-verzuimaanpak en u krijgt een advies over mogelijkheden voor verdere verbetering van het verzuimbeleid.
 
 
Goede preventie levert meer op dan alleen daling van het ziekteverzuim
In dit artikel stelt Tinka van Vuuren, hoogleraar in het Strategisch Human Resource Management dat organisaties die echt goed bezig zijn met amplitie (versterking), meer winnen dan alleen een daling van het ziekteverzuim. Alhoewel het artikel geschreven is voor de zorg, is het zeker ook op het onderwijs van toepassing.
 
Lees het artikel van Tinka van Vuuren
 
 
Regels en verplichtingen bij ziekte
Als een van uw werknemers ziek wordt, dan gelden er voor de werkgever en werknemer allerlei rechten en plichten. Re-integratie is namelijk de verantwoordelijkheid van beiden. In een verzuimstappenplan staat van week tot week wat de werkgever en de werknemer moeten doen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.
Bekijk het verzuimstappenplan in de Re-integratiegids-VO
 
Vragen? Neem contact op met het Servicecenter Veilig, gezond & vitaal werken
Heeft u na het lezen nog vragen? Wilt u graag advies over de aanpak van het ziekteverzuim op uw school? Neem dan contact op met het Servicecenter Veilig, gezond & vitaal werken, tel.nr: 045-5796024 of via info@voion.nl. Wij helpen u graag verder.
Voion Postbus 2501 6401 DA Heerlen T: 045-579 6024  E: info@voion.nl  www.voion.nl
Volg ons op:  
Voion, het A&O-fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, loopbaan en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs.
Terug naar boven