Maak werk van loopbaanperspectief en werkdruk OOP | Stichting Werkkring ontwerpt routekaart professioneel statuut | Helpt u mee aan de handreiking taakbeleid? | …
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - 20 november 2018
Quriuz, de huisacademie van Quadraam (Rectificatie)
Het schoolbestuur Quadraam zette een eigen huisacademie op: Quriuz. Het aanbod wordt afgestemd op de behoeftes van de medewerkers en de organisatie. In principe worden alle trainingen door eigen medewerkers gegeven. Naast up-to-date kennis zorgt Quriuz voor meer verbinding tussen de verschillende Quadraamscholen en tussen de medewerkers.

Lees het vernieuwde praktijkverhaal over de huisacademie >>
Twitter LinkedIn
Stichting Werkkring ontwerpt routekaart professioneel statuut
Stichting Werkkring ontwikkelt een stapsgewijze aanpak voor het maken van een professioneel statuut. “We willen met deze aanpak laten zien op welke intensieve en betrokken manier docenten en schoolleiding samen bezig zijn om de essentie van het leraarschap naar boven te halen” aldus Arjan Dijkstra, directeur van Stichting Werkkring.

Lees dit praktijkverhaal over het professioneel statuut >>
Twitter LinkedIn
Maak werk van loopbaanperspectief en werkdruk OOP
In de CAO VO 2018-2019 is er door sociale partners afgesproken dat Voion in de regio’s gezamenlijke themabijeenkomsten organiseert om van loopbaanbeleid OOP meer werk te maken.Tijdens de bijeenkomsten zullen goede voorbeelden en beter benutten van de mogelijkheden in de cao aan bod komen. Met als doel een voortdurende aandacht voor het functiegebouw en de doorgroeimogelijkheden van OOP’ers binnen de school. Hoe behouden OOP’ers hun waarde op de arbeidsmarkt?

Meer informatie en aanmelden:

Twitter LinkedIn
Helpt u mee aan de handreiking taakbeleid?
In opdracht van Voion en de sociale partners zijn TNO en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gestart met de ontwikkeling van ‘Balans in Onderwijstaken (BIO)’. BIO is een digitale handreiking voor scholen in het voortgezet onderwijs die helpt het taakbeleid te optimaliseren en monitoren en ervoor probeert te zorgen dat taakbeleid daadwerkelijk bijdraagt aan het terugdringen van de werkdruk in het voortgezet onderwijs. We ontwikkelen de handreiking graag samen met een aantal scholen. Op dit moment zoeken wij nog 2 scholen die willen meedoen.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Boek boordevol inspiratie en tips
Alle parels: mooie praktijkvoorbeelden uit het voortgezet onderwijs, die we de afgelopen periode hebben gepubliceerd, hebben we in een jaarboek verzameld. De inspirerende voorbeelden zijn onderverdeeld in voor u herkenbare onderwerpen zoals duurzame inzetbaarheid, professionalisering, aanpak van lerarentekort en veilige werkomgeving. Doe ideeën op en laat u inspireren!

Naar het jaarboek Parels uit de regio >>
Twitter LinkedIn
High potentials voor de klas
De regio West-Brabant heeft nu al een nijpend tekort aan docenten, vooral in de bètavakken. Naar verwachting loopt het tekort landelijk op tot zo’n 1200 fte in 2027. Hoogste tijd om nieuwe doelgroepen aan te boren. Het Jan Tinbergen College in Roosendaal, ’t Rijks in Bergen op Zoom en Fontys Lerarenopleiding Tilburg slaan hiervoor de handen in elkaar.

Lees meer over deze samenwerking in aanpak lerarentekort >>
Twitter LinkedIn
Bekijk het webinar Minder werkdruk, meer ontwikkeltijd
Heeft u het webinar op 31 oktober gemist? Of wilt u het nog eens (gedeeltelijk) terugkijken? Aan de orde komen onder meer: Wat is afgesproken in de CAO VO over werkdrukvermindering, lestaakreductie en ontwikkeltijd? Hoe realiseert u lestaakreductie? Hoe vult u ontwikkeltijd in? U krijgt informatie, handvatten en tips en twee scholen delen hun ervaringen.
 
Bekijk het webinar >>
Twitter LinkedIn
Inspiratiebijeenkomsten Minder werkdruk, meer ontwikkeltijd
Hoe gaat uw school de cao-afspraak over werkdrukvermindering en ontwikkeltijd vormgeven? Ter inspiratie organiseren de VO-raad en Voion een aantal regionale bijeenkomsten. De cao-afspraak wordt vanuit verschillende aanvliegroutes besproken. En u krijgt inspiratie en handvatten om op uw school in dialoog te gaan en afspraken te maken over onderwijstijd, ontwikkeltijd en werkdruk. De volgende bijeenkomsten zijn inmiddels gepland:

Meer informatie en aanmelden >>
Twitter LinkedIn
Hoe financier ik de lerarenopleiding?
Welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er als je van plan bent om leraar te worden in het voortgezet onderwijs? In het geactualiseerde en interactieve Overzicht stimuleringsregelingen in het voortgezet onderwijs staan de verschillende subsidieregelingen bij elkaar.

Bekijk de subsidiemogelijkheden op wordleraarinhetvo.nl >>
Twitter LinkedIn
Meer nieuws
Ruim baan voor leraren
Hoe kunnen opleidings- en arbeidsstructuur zo worden vormgegeven dat ze op termijn bijdragen aan zowel voldoende als goede leraren? In antwoord op deze vraag komt de Onderwijsraad met het advies Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap. De raad introduceert een nieuwe kijk op het beroep die leidt tot ingrijpende aanpassingen in de opleidings- en arbeidsstructuur.
Lees verder >>
Einde onderscheid markt en overheid bij banenafspraak
Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft voor een motie gestemd waarin wordt voorgesteld bij het nakomen van de banenafspraak het onderscheid tussen markt en overheid op te heffen.
Lees verder >>
In onderwijs meeste kans op doorstroom flex naar vast
Het onderwijs was de enige bedrijfstak waar het aandeel doorstromers van flexibel naar vast in vijf jaar toenam. Dit meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek op basis van registraties.
Lees verder >>
Week van de werkstress
Dit jaar stond de week in het teken van preventie en werkplezier. Onderzoek wijst uit dat investeren in werkplezier loont. Werknemers die meer vrijheid, steun en ruimte voor ontwikkeling ervaren, hebben meer plezier in hun werk en vallen minder snel uit.
Lees verder >>
Verkennnig leraren
Rinnooy Kan heeft zijn verkenningsadvies over de professionalisering en vertegenwoordiging van leraren aan minister Slob aangeboden.
Lees verder >>
Agenda
22-11-2018: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
27-11-2018: Congres HRM & het Onderwijs, Bussum
29-11-2018: Cursus Scenariomodel-VO en Strategische personeelsplanning, Utrecht
03-12-2018: Inspiratiebijeenkomst Minder werkdruk, meer ontwikkeltijd, Amsterdam
19-12-2018: Congres Krimp in het voortgezet onderwijs, Utrecht
10-01-2019: Inspiratiebijeenkomst Minder werkdruk, meer ontwikkeltijd, Groningen
16-01-2019: Themabijeenkomst Loopbaanbeleid OOP, Eindhoven
23-01-2019: Themabijeenkomst Loopbaanbeleid OOP, Utrecht
30-01-2019: Themabijeenkomst Loopbaanbeleid OOP, Zwolle
06-02-2019: Cursus Scenariomodel-VO en Strategische personeelsplanning, Eindhoven
13-03-2019: Cursus Scenariomodel-VO en Strategische personeelsplanning, Utrecht
28-03-2019: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
17-04/19-06 2019: Cursus Preventiemedewerker, Utrecht
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: a.reints@clu.nl