Nieuwsbrief
  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin

22 november 2018

Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt 5 keer per jaar. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Transitievergoeding bij ontslag wegens ziekte kort voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
» Vraag en antwoord: Recht op Ziektewetuitkering na een tijdelijke taakuitbreiding?
» AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog
» Meer verlof voor partner bij geboorte baby
» Spoorboekje banenafspraak: routes naar inclusief werkgeven
» Wat verandert er met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren?
» Breed offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen
Casus
Transitievergoeding bij ontslag wegens ziekte kort voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
Kort voor het bereiken van de AOW-leeftijd zegt de werkgever het arbeidscontract van een docent in het voortgezet onderwijs op. De werkgever vindt het uitbetalen van een volledige transitievergoeding niet redelijk. Daar is de werknemer het niet mee eens. Hoe beslist de Hoge Raad?
Lees verder >>  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag en antwoord
Recht op Ziektewetuitkering na een tijdelijke taakuitbreiding?
Als het dienstverband van een werknemer eindigt tijdens ziekte is er in principe recht op een Ziektewetuitkering. Geldt dit ook bij het einde van een tijdelijke taakuitbreiding, bijvoorbeeld in geval van vervanging van een collega wegens zwangerschap of ziekte?
Lees verder >>  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog
De AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog. In 2024 hebben mensen recht op AOW met 67 jaar en drie maanden. Daarmee blijft de AOW-leeftijd gelijk in 2022, 2023 en 2024. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit vastgesteld op basis van de jaarlijkse raming van de levensverwachting door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en een wettelijk vastgelegde formule voor de vaststelling van de AOW-leeftijd.
Lees verder >> |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Meer verlof voor partner bij geboorte baby
Bij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder meer dagen vrij. Vanaf begin volgend jaar een hele week. Nu is dat nog twee dagen. Vanaf 1 juli 2020 worden de verlofmogelijkheden voor partners na de komst van een baby verder uitgebreid, tot maximaal zes weken.
Lees verder >>  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Spoorboekje banenafspraak: routes naar inclusief werkgeven
Om werkgevers te helpen bij het in dienst nemen en houden van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, hebben Cedris en SBCM het Spoorboekje banenafspraak samengesteld. Het Spoorboekje geeft de werkgevers een volledig overzicht van beschikbare voorzieningen en subsidieregelingen die daarbij ingezet kunnen worden, inclusief tips hoe hiervan gebruik te maken.
Lees verder >>  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Wat verandert er met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren?
Naar verwachting treedt op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Deze wet regelt dat ambtenaren dezelfde rechtspositie krijgen als werknemers in de private sector. Wat betekent dit voor werkgevers en werknemers in het openbaar onderwijs?
Lees verder >>  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Breed offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen
Om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen, heeft staatssecretaris Van Ark (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer een breed offensief uitgewerkt. Deze brief is inclusief bijlagen eveneens aan de Eerste Kamer aangeboden.
Lees verder >> |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion     doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: a.reints@clu.nl