Luister de podcast Zin in lesgeven | Kom naar de bijeenkomst Werkbalans | Bekijk de RAP-plannen 2022-2023 | ...
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 14 december 2022
Podcast Zin in lesgeven: Het goede voorbeeld
Van sommige vo-scholen gaan veel meer leerlingen naar een lerarenopleiding dan van andere blijkt uit onderzoek. Dat is opmerkelijk? Zijn de docenten op de scholen die veel doorstroom naar de lerarenopleiding hebben meer ambassadeur van hun vak? Gaat dat dan intuïtief of bewust? In dit podcastgesprek vertellen twee docenten, oud-leraar Bart Verbaan en zijn oud-leerling en collega Jeroen van den Ende, van het Haagse Lyceum De Populier over hun invloed bij de keuze voor een vervolgopleiding. Ook Karina Baarda van het Expertisepunt LOB reageert op het gesprek.

Luister naar de podcast >>
Twitter LinkedIn
Welke maatregelen nemen vo-scholen op het gebied van duurzame inzetbaarheid?
Er zijn steeds meer werknemers die langer moeten doorwerken. Dat vraagt om een aanpassing van het personeelsbeleid waarbij scholen de inzetbaarheid van werknemers, zowel jong als oud, stimuleren én faciliteren. Maatregelen waardoor werknemers vitaler en gezonder zijn, zorgen ervoor dat ze langer en met (meer) plezier blijven werken waardoor (nog grotere) personeelstekorten worden voorkomen. Een inventarisatie van duurzame inzetbaarheidsmaatregelen van scholen is nu te raadplegen op onze website.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Extra voorlichtingsbijeenkomsten Collectieve werkdrukmiddelen CAO VO
Het proces voor de besteding van de collectieve werkdrukmiddelen kent op hoofdlijnen duidelijke stappen. Wilt u met Voion, de cao-onderhandelaars en andere scholen samen nadenken, gedachten en ideeën uitwisselen over hoe de werkdrukplannen opgesteld kunnen worden? Meldt u zich dan aan voor een van de (extra) regionale voorlichtingsbijeenkomsten. 
NB Deze bijeenkomsten gaan alleen over de besteding van de collectieve werkdrukmiddelen en niet over de individuele middelen.

Meer informatie en aanmelden >> 
Twitter LinkedIn
Bijeenkomst Werkbalans: naar een effectiever taakbeleid
Aan welke succesfactoren moet een effectief taakbeleid voldoen om de werkdruk te verminderen? Werkbalans is een methode waarmee een optimale verdeling van de niet-lesgebonden taken gevonden kan worden, passend bij de individuele ontwikkelbehoefte en motivatie van docenten én bij de ambities van de school. Wilt u meer weten over de methode Werkbalans en met collega’s in dialoog gaan over de aanpak in de praktijk? Kom dan naar de bijeenkomst Werkbalans op dinsdagmiddag 31 januari a.s. 

Meer informatie en aanmelden >>
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
RAP-plannen schooljaar 2022/2023
Het ministerie van OCW heeft aan 29 regio's in het voortgezet onderwijs subsidie toegekend voor de Regionale Aanpak Personeelstekorten schooljaar 2022/2023. Hoe gaan de RAP-regio’s de subsidie Regionale Aanpak Personeelstekort besteden? Op onze website vindt u een overzicht van de actielijnen en veelvoorkomende activiteiten in de RAP-regio’s. Bekijk ook de plannen van aanpak van alle regio’s >> 

Twitter LinkedIn
Kamerbrief Lerarenbeleid: Nieuwe stap vooruit in de aanpak lerarentekort
In een brief aan de Tweede Kamer schetsen minister Wiersma en minister Dijkgraaf hun strategie om de personeelstekorten in het onderwijs aan te pakken.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Vissen in eigen vijver loont
Het Expertisepunt LOB en Voion verzorgden tijdens het VO-congres de workshop ‘Vissen in eigen vijver’, met als voornaamste thema: de leerlingen die nu in de klas zitten zijn de potentiële leraren van de toekomst.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Zadkine zet traject op voor niet-afgestudeerde docenten
Een van de gevolgen van de druk op de arbeidsmarkt is dat het aantal langstudeerders toeneemt. “Studenten worden al aangenomen voordat zij hun bevoegdheid halen en in de praktijk is er grote kans dat het afstuderen daarna niet meer op de eerste plek staat”, zeggen Sylvia Pors, directeur HRM, en Ton Rademaker, coördinator schoolopleiders van Zadkine Rotterdam.Lees het artikel van de Stichting Onderwijsarbeidsmarkt MBO >>
Twitter LinkedIn
 
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Recent verschenen:
 
Meer nieuws
Betere ventilatie helpt om leerprestaties te bevorderen
Sinds de coronacrisis staat het ventileren van scholen sterk in de belangstelling, vooral om verspreiding van het SARS-Cov-2 virus tegen te gaan. Onderzoek van de Universiteit Maastricht (UM) toont aan dat slechte ventilatie ook effect heeft op de toetsscores van basisschoolleerlingen en dus op de kerntaak van scholen, goed onderwijs.
Lees verder »
TALIS 2024 van start
Het TALIS-onderzoek (Teaching and Learning International Survey) brengt de werk- en leeromgeving op scholen in kaart en biedt leraren en schoolleiders de mogelijkheid om zich uit te spreken over onderwerpen die bovenaan de agenda staan: werkdruk, werktevredenheid, professionalisering en begeleiding van starters. 
Lees verder »
Onderzoek naar Staat van de Medezeggenschapsraad
Om een breed beeld te krijgen van de medezeggenschapsraden in de po- en vo-sector zijn het LAKS, Ouders en Onderwijs en de Vereniging Openbaar Onderwijs gestart met ‘De Staat van de Medezeggenschapsraad’. Invullen van de vragenlijst kan nog tot 19 december a.s.
Lees verder »
Mireille Ollivieira: "Zie de kleur!"
Mireille Ollivieira was zich van jongs af aan bewust van het verschil tussen de rijkere witte mensen die woonden in de laagbouw in de Bijlmer en de rest. Juist daardoor is ze nu in staat om als trainer/coach het verschil te maken voor witte schoolbesturen die meer kleur willen krijgen. Lees haar verhaal in het VO-magazine en luister ook naar de podcast over diversiteit en inclusie met Mireille Ollivieira en Ingrid de Bonth, vice-voorzitter van de VO-raad.
Lees verder »
Agenda

10-01-2023/07-03-2023: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, Utrecht
11-01-2023: Voorlichtingsbijeenkomst Collectieve werkdrukmiddelen CAO VO, Alkmaar
17-01-2023: Voorlichtingsbijeenkomst Collectieve werkdrukmiddelen CAO VO, Eindhoven
18-01-2023: Voorlichtingsbijeenkomst Collectieve werkdrukmiddelen CAO VO, Zwolle
23-01-2023: Voorlichtingsbijeenkomst Collectieve werkdrukmiddelen CAO VO, Utrecht
24-01-2023: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
26-01-2023: Voorlichtingsbijeenkomst Collectieve werkdrukmiddelen CAO VO, Breda
31-01-2023: Bijeenkomst Werkbalans, Utrecht
14-03-2023: Studiemiddag Persoonlijke beschermingsmiddelen, Utrecht
15-03-2023: Studiemiddag Persoonlijke beschermingsmiddelen, Zwolle

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Het voortgezet onderwijs: een aantrekkelijke werkomgeving waar iedereen duurzaam, enthousiast en veilig kan werken! Dat is waar Voion, in samenwerking met scholen, de VO-raad en vakbonden, aan wil bijdragen. We initiëren onderzoek en delen kennis over de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. We inspireren met praktijkverhalen en ontwikkelen instrumenten en handreikingen die toepasbaar zijn voor de hele sector. Samen werken we aan het beste onderwijs.
www.voion.nl | info@voion.nl
Volg ons op:    
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: