Bekijk de CAO VO teksten in de app | Mentoren voor zij-instromers gezocht | Inspiratie: Docentvluchteling voor de klas? | ...
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 6 oktober 2022
Inspiratie: Het profiel D&P veilig implementeren op school: “Uitdagend, maar ook ontzettend leuk!”

Het profielvak Dienstverlening & Producten (D&P) is binnen het vmbo een breed oriënterend profielvak. Het biedt leerlingen de kans om kennis te maken met diverse werkvelden en daardoor een gemotiveerde keuze te maken voor een toekomstige beroepsopleiding. Niet verwonderlijk dus dat steeds meer scholen dit profielvak aanbieden. Maar hoe richt je de school veilig in op zo’n breed en sectoroverstijgend profiel? Barbera Wiersma, directeur van het Platform vmbo D&P, en D&P-docent Jorein van der Put delen hun ervaringen.

Lees het artikel èn het schoolvoorbeeld in de Arbocatalogus-VO >>

Twitter LinkedIn
Inspiratie: Diversiteit in de praktijk: “Een kleurrijk team stimuleert de dialoog”
Movisie, Unic en het Keizer Karel College benaderen diversiteit in de breedste zin van het woord. “Het kan gaan om huidskleur, fysieke gesteldheid of bijvoorbeeld senioriteit. Een kleurrijk team stimuleert namelijk de bewustwording, dialoog en actie – mits iedereen zich bewust is van de onbewuste processen die bij diversiteit horen.”

Lees meer over diversiteit en inclusie bij Movisie, Unic en het Keizer Karel College >> 
Twitter LinkedIn
Stappenplan diversiteit en inclusie in het voortgezet onderwijs
Voion onderzocht bij diverse scholen en bij instanties buiten het onderwijs welke factoren bijdragen aan een succesvol diversiteitsbeleid voor onderwijspersoneel. Op basis van interviews heeft Voion een handreiking ontwikkeld voor scholen om stappen te zetten naar een diverse en inclusieve onderwijsarbeidsmarkt.

Meer over de handreiking diversiteit en inclusie in het voortgezet onderwijs >>
Twitter LinkedIn
Mentoren gezocht
Om toekomstige zij-instromers beter te laten landen in de schoolorganisatie is Voion op zoek naar mentoren. Werken er in uw school leraren met een verleden als zij-instromer of langstudeerder? Hebben ze gedurende het schooljaar 2022-2023 ongeveer 40 uren beschikbaar om nieuwe zij-instromers of langstudeerders te begeleiden? Dan zijn wij op zoek naar hen. 

Stuur de flyer met informatie door naar ervaren zij-instromers >>

Twitter LinkedIn
Dialoogsessies onderwijstijd: meld u aan! 
Vanuit het Innovatielab wil Voion scholen stimuleren na te denken over de inrichting van de onderwijstijd. We zijn op zoek naar bestuurders, schoolleiders, teamleiders, leraren, leerlingen en mr-leden (zowel uit ouder- als personeelsgeleding) die in een dialoogsessie uitgedaagd willen worden om verschillende denkrichtingen buiten de huidige wettelijke kaders te verkennen. Doet u ook mee?

Meer informatie en aanmelden >> 


Twitter LinkedIn
Doet u mee aan een pilot van het Innovatielab?
Voion start binnen het Innovatielab een aantal pilots op scholen om innovatieve oplossingen voor de uitdagingen op de onderwijsarbeidsmarkt te onderzoeken en ontwikkelen. We starten op korte termijn pilots om de deeltijdfactor bespreekbaar te maken en pilots bovenbestuurlijke samenwerking voor personeelsbehoud. Heeft u interesse? Laat het ons weten.

Twitter LinkedIn
Teksten CAO VO 2022-2023 beschikbaar
De achterbannen van de sociale partners stemden in met het op 22 juni 2022 overeengekomen onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO VO 2022-2023. De nieuwe CAO VO heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 mei 2023. De afspraken uit het onderhandelaarsakkoord zijn nu uitgewerkt in de cao-teksten en beschikbaar in de CAO VO-app.

Bekijk de cao-teksten in de CAO VO-app >>
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Inspiratie: Docentvluchteling voor de klas?
Er is een grote groep door DUO bevoegd verklaarde docenten die het liefst vandaag nog voor de klas staat, waaronder veel wiskundedocenten. De NVvW is samen met Vluchtelingenwerk Nederland bij alle denkbare partijen gaan lobbyen om aandacht te vragen voor de docentvluchtelingen. Heleen van der Ree, beleidsmedewerker van de NVvW: “We proberen iedereen te overtuigen van de win-winsituatie. Je helpt de statushouders met het uitoefenen van hun beroep, zij staan echt te trappelen om weer aan de slag te komen, je helpt het onderwijs met het invullen van de tekortvakken en je creëert meer diversiteit in de school.” De RAP-regio Gooi en Vechtstreek stapte spontaan in op het verzoek van de NVvW om financieringsmogelijkheden vrij te maken voor scholing van de docentvluchtelingen. Nicole Lagendijk, directeur Vitusmavo, was direct enthousiast om een stagiaire aan te nemen.

Lees hier hun verhaal >>
Twitter LinkedIn
Podcast Langstuderen
9 oktober a.s. verschijnt er een nieuwe podcast met Arend Jan Zwarteveen en Peter van der Zwaal over langstuderen. Zij gaan in gesprek met Benjamin van Dam, docent geschiedenis en Sjoerd Hoekstra, begeleider bij opleidingsschool RPO Rijnmond. Els de Bock, directeur van het Instituut van Lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam, vertelt hoe ze tegen deze problematiek aankijkt. Heeft u een langstudeerder in dienst? Of bent u een langstudeerder? En wilt u goede tips om langstuderen te voorkomen?

Bekijk het introfilmpje met Sjoerd Hoekstra >> 
Twitter LinkedIn
Onderzoek naar inductie bij vo-scholen in de regio Nijmegen
De werkgroep ‘gericht opleiden en professionaliseren’ van de RAP-regio Nijmegen heeft opdracht gekregen tot uitvoeren van onderzoek naar de kwaliteit van de inductietrajecten in de scholen in de regio Nijmegen. Het onderzoek is uitgevoerd vanuit het perspectief van de startende leraar met specifieke aandacht voor de zij-instromers en hybride docenten. In het eindrapport worden de resultaten van dit onderzoek weergegeven en worden tevens aanbevelingen gedaan ter verbetering van de inductietrajecten binnen de Nijmeegse scholen.

Bekijk het onderzoek >>
Twitter LinkedIn
 
Meer nieuws
Betaald ouderschapsverlof en de CAO VO
Iedere werknemer in Nederland die in het eerste levensjaar van het kind ouderschapsverlof opneemt, heeft recht op een uitkering van 70% van het (maximum) dagloon voor maximaal negen weken. Wat is in de CAO VO afgesproken over het betaald ouderschapsverlof?
Lees verder »
Audittraject Begeleiding startende leraren
Een goede manier om de begeleiding voor startende leraren (BSL) te verbeteren is het organiseren van audits tussen scholen. Het Team Begeleiding startende leraren van de VO-raad helpt scholen hierbij om van en met elkaar te leren in de sector.
Lees verder »
In ieder klaslokaal verplicht een CO2-meter
Het wordt verplicht om in alle lokalen een werkende CO2-meter op te hangen. Ook krijgen scholen extra hulp en ondersteuning om luchtreinigers in te zetten. Dit heeft minister Wiersma aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.
Lees verder »
Erik Ex is vo-leraar van het jaar 2022
Woensdag 5 oktober - op de Dag van de Leraar - zijn de winnaars van de verkiezing Leraar van het Jaar bekendgemaakt.
Erik Ex is leraar van het jaar voor de sector voortgezet onderwijs.

Lees verder »
Agenda

13-10-2022: Leernetwerk Begeleiding startende leraren (VO-raad), omgeving Utrecht
13-10-2022: Tweedaagse ‘Maak werk van een goede start’ (VO-raad), Utrecht
7-11-2022: Leergang Peoplemanagement (VO-raad), Utrecht
8-11-2022/10-01-2023: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, Utrecht
23-11-2022: VO-congres 2022: Samen werken aan de toekomst van ons onderwijs, Utrecht
24-01-2023: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
7-03-2023/25-05-2023: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, Utrecht

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Het voortgezet onderwijs: een aantrekkelijke werkomgeving waar iedereen duurzaam, enthousiast en veilig kan werken! Dat is waar Voion, in samenwerking met scholen, de VO-raad en vakbonden, aan wil bijdragen. We initiëren onderzoek en delen kennis over de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. We inspireren met praktijkverhalen en ontwikkelen instrumenten en handreikingen die toepasbaar zijn voor de hele sector. Samen werken we aan het beste onderwijs.
www.voion.nl | info@voion.nl
Volg ons op:    
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: