Beluister de podcast Zin in lesgeven: Groenpluk | Start een pilot in het Innovatielab | Schrijf u in voor de cursus Arboscan-VO | ...
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 15 september 2022
Inspiratie: 
Podcast Zin in lesgeven: Groenpluk
Niet alle studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen studeren binnen de gestelde tijd af. Een van de oorzaken is ‘groenpluk’; goede studenten van de opleiding die worden gevraagd om hun stage om te zetten in een (tijdelijke) aanstelling, meestal omdat er een tekort is op de betreffende school. Dat levert een probleem op voor veel studenten die werken en steeds minder zin krijgen om af te studeren, maar het diploma nodig hebben om hun baan te behouden. Arend Jan Zwarteveen en Peter van der Zwaal spreken in hun podcast Zin in lesgeven met Els de Bock, directeur van het Instituut van Lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam, Maarten van Heumen, een typisch voorbeeld van groenpluk en Maaike Boomstra, coach van de Hogeschool Rotterdam, over deze problematiek. Deze podcast is opgenomen in samenwerking met Voion. 

Beluister de podcast>>
Twitter LinkedIn
Ziekteverzuimcijfers 2021 voortgezet onderwijs 
Het ziekteverzuimpercentage van het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel is in 2021 ten opzichte van 2020 met 0,1 procentpunt gedaald naar 5,3% respectievelijk 6,1%. De gemiddelde ziekteverzuimduur van het OP en het OOP is in 2021 voor het tweede opeenvolgende jaar gestegen; bij het OP naar gemiddeld 20 ziektedagen en bij het OOP is de gemiddelde ziekteverzuimduur nu 28 dagen. Voion heeft de verzuimcijfers van 2021 gepubliceerd en uitgesplitst naar personeels- en schoolkenmerken.

Bekijk meer verzuimcijfers>>
Twitter LinkedIn
Voion start met (pilots in) Innovatielab
Voion wil met het Innovatielab het innovatief vermogen van de vo-sector vergroten, en scholen door middel van onderzoek en pilots stimuleren om creatieve en innovatieve oplossingen te bedenken voor de uitdagingen op de onderwijsarbeidsmarkt. Door groot te denken en klein te beginnen, kunnen scholen stappen zetten om ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt op een andere manier aan te vliegen. Dit schooljaar starten pilots op het gebied van het verhogen van de deeltijdfactor, bovenbestuurlijke samenwerking voor personeelsbehoud en onderwijstijd.

Meer informatie over het Innovatielab en de pilots>>    


Twitter LinkedIn
Arboscan-VO geactualiseerd
Er is een nieuwe versie van de Arboscan-VO beschikbaar (versie 14.2). Het Steunpunt RI&E heeft deze versie positief beoordeeld op actualiteit en volledigheid. Daarmee is de Arboscan-VO opnieuw erkend als branche risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)-instrument voor het voortgezet onderwijs.

Lees verder>>


Twitter LinkedIn
Schrijf u in voor de cursus Arboscan-VO
Het nieuwe schooljaar 2022-2023 is begonnen. Dit is een goed moment om uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) te actualiseren. De Arboscan-VO is het branche-erkende RI&E-instrument voor het voortgezet onderwijs dat u daarbij helpt. U kunt met de Arboscan-VO gemakkelijk de arbeidsrisico’s voor uw school inventariseren en analyseren en daarop uw arbobeleid afstemmen en uitvoeren.

Wilt u onder begeleiding van een expert op weg geholpen worden met het gebruik van de Arboscan-VO? En tips krijgen voor het vlot en goed opstellen van de RI&E?

Meld u aan voor de Kennismakingscursus Arboscan-VO op 4 oktober 2022 >>

Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Dialoogsessie behoud starters
Bij de huidige krappe arbeidsmarkt zijn de arbeidsvoorwaarden belangrijk. Om startende docenten te behouden is het van belang om hen een voltijdsbaan of grote deeltijdbaan aan te bieden, blijkt uit onderzoek van Voion naar uitval van startende docenten. Als dit binnen de eigen school niet kan, dan zijn er mogelijkheden om binnen het bestuur of op regionaal niveau vacatures samen te voegen. Ook het kunnen aanbieden van (uitzicht op) een vaste aanstelling aan startende docenten is cruciaal voor het behoud van deze docenten. Welke afspraken zijn regionaal te maken om uitval startende docenten te voorkomen? Hierover gaan we tijdens de Week van de Starter in dialoog met degenen die in de scholen betrokken zijn bij de begeleiding van starters, vertegenwoordigers van de RAP-regio’s en/of andere stakeholders.

Meer informatie en aanmelden >>
Twitter LinkedIn
Word influencer voor het leven
De Rode Loper in Den Haag start een nieuwe campagne om jongeren te inspireren om te kiezen voor het onderwijs. 'Word influencer voor het leven' wordt zichtbaar in het straatbeeld, op de diverse socials en is tevens te beluisteren op de radio. De campagne is onderdeel van 'Word leraar in Den Haag'. De Rode Loper participeert in deze campagne om het imago van het onderwijs onder jongeren een positieve impuls te geven.

 
Meer nieuws
Week van de Starter
Van 10 t/m 14 oktober vindt voor de tweede keer de Week van de Starter plaats. In deze week zijn er diverse bijeenkomsten rond het inwerken en begeleiden van startende leraren, schoolleiders en bestuurders. De Week van de Starter wordt georganiseerd door de VO-raad.
Lees verder »

Agenda

4-10-2022: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
5-10-2022: NVON Bèta & Technologie Festival 2022 (NVON), Harderwijk
13-10-2022: Leernetwerk Begeleiding startende leraren (VO-raad), omgeving Utrecht.
13-10-2022/14-10-2022: Tweedaagse ‘Maak werk van een goede start’ (VO-raad), Utrecht
7-11-2022: Leergang Peoplemanagement (VO-raad), Utrecht
8-11-2022/10-01-2023: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, Utrecht

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Het voortgezet onderwijs: een aantrekkelijke werkomgeving waar iedereen duurzaam, enthousiast en veilig kan werken! Dat is waar Voion, in samenwerking met scholen, de VO-raad en vakbonden, aan wil bijdragen. We initiëren onderzoek en delen kennis over de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. We inspireren met praktijkverhalen en ontwikkelen instrumenten en handreikingen die toepasbaar zijn voor de hele sector. Samen werken we aan het beste onderwijs.
www.voion.nl | info@voion.nl
Volg ons op:    
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: