Laat u inspireren op het gebied van diversiteit en regionale samenwerking | Wat verandert er rondom de RI&E? | Waarom willen mensen een carrièreswitch naar het onderwijs? | ...
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 15 juni 2022
Inspiratie: Diversiteit in de praktijk:
De Kamer van Koophandel en het Kaj Munk College
De maatschappij wordt steeds diverser, maar in het voortgezet onderwijs is diversiteit nog niet overal en in alle lagen doorgedrongen. Hoe kan het onderwijs een inhaalslag maken en wat zijn de belangrijkste factoren voor een succesvol diversiteitsbeleid? Voion onderzocht het bij diverse scholen en bij instanties buiten het onderwijs die al goed op weg zijn. Wat kunnen wij van hen leren? We belichten dit keer de Kamer van Koophandel en het Kaj Munk College uit Hoofddorp.

Lees het artikel >>
Twitter LinkedIn
Inspiratie: RAP-regio Noorderwijzer pakt uitdagingen krimpregio aan
“Ook zonder subsidie blijven we hecht samenwerken”

De provincie Drenthe staat voor een dubbele uitdaging. Het aantal leerlingen loopt terug terwijl de vo-scholen voor enkele vakken tegelijkertijd kampen met een personeelstekort. Zo’n zes jaar geleden werden de schoolbesturen door de provincie uitgenodigd om over deze uitdagingen na te denken. Dat leidde tot de oprichting van RAP-regio Noorderwijzer die de afgelopen jaren grote stappen heeft kunnen zetten. 

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Starters zijn gebaat bij intensieve begeleiding en een stevig contract
Onderzoek van Voion toont aan dat voornamelijk individuele kenmerken van startende docenten zoals baanomvang, soort contract en leeftijd sterk samenhangen met de kans om uit te vallen. Karin Wouters, directeur van het Christelijk Lyceum Veenendaal en Arend Smit, bestuursvoorzitter van de stichting Keizer Karel, herkennen de uitkomsten van het onderzoek. Ze vertellen hun verhaal in het magazine Van12tot18.

Lees het artikel >> 
Twitter LinkedIn
Grootste deel vo-werknemers ook in 2021 tevreden met hun baan
Uit de analyse van de NEA - Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden – voor het voortgezet onderwijs blijkt dat 82,7% van de werknemers in het vo (zeer) tevreden is met hun baan. Ondanks deze grote baantevredenheid, komen burn-out klachten in het vo vaker voor dan in de andere sectoren in Nederland (25,5% versus 17,0%). Een grote meerderheid van de werknemers (66,0%) vindt dan ook dat er aanvullende maatregelen tegen werkdruk nodig zijn in het vo, onder docenten is dit percentage zelfs 73,0%.

Lees verder >>

Twitter LinkedIn
Kwaliteit van de RI&E gaat omhoog
Om de kwaliteit van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en daarmee de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden te verbeteren, veranderen er met ingang van 1 juli 2022 een aantal zaken rondom de RI&E. Zo is er een nieuw certificatieschema voor arbodeskundigen van kracht waarin de criteria waarop de gecertificeerde arbokerndeskundigen moeten toetsen en adviseren, duidelijker zijn geformuleerd.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Zelftest Carrièreswitch naar het onderwijs: “Kandidaten komen beter voorbereid op gesprek”
Waarom willen mensen een carrièreswitch naar het onderwijs? En welk beeld van het beroep van leraar en het zij-instroomtraject hebben zij? In de factsheet ‘Beeld van carrièreswitchers’ presenteren we geactualiseerde inzichten, gebaseerd op de analyse van afgenomen zelftesten Carrièreswitch naar het onderwijs. Daarnaast is de factsheet verrijkt met de ervaringen van een lerarenopleiding, schoolbestuur, RAP-regio en een RTC die verwijzen naar de zelftest.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Laatste coronamaatregel vervallen
Het advies voor zwangere medewerkers om tijdens de coronapandemie vanaf 28 weken 1,5 meter afstand te houden, is komen te vervallen. Dit betekent dat er in het kader van corona géén specifieke (school)maatregelen meer zijn en de norm Coronavirus in de Arbocatalogus-VO is vervallen. Vertegenwoordigers uit het funderend onderwijs werken momenteel aan een sectorplan waarin vier scenario’s voor de (middel)langetermijnaanpak van COVID-19 worden geconcretiseerd.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Regionale allianties
Eind mei 2022 is een landelijk dekkend netwerk gerealiseerd waarbij alle lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten zijn aangesloten in zeven regionale allianties en twee landelijke allianties. De lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten bundelen in deze allianties hun krachten om een helder en zo goed mogelijk passend opleidingsaanbod aan te bieden om voldoende leraren effectief en efficiënt op te leiden. De vorm en inhoud van de regionale allianties verschillen, afhankelijk van de regionale context en behoeften. Wilt u weten welke regionale alliantie in uw regio vertegenwoordigd is?

Ga naar Regio in beeld en klik in uw regio op ‘samenwerking’ >>
Twitter LinkedIn
Hoger op de stapel
Monique Baggerman werkt bij de HR-afdeling van CVO (Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs) te Rotterdam e.o. en Rutger Hofman werkt bij de HR-afdeling van ROC Zadkine Rotterdam. In deze aflevering vertellen ze waarop ze letten bij het selecteren van sollicitatiebrieven van nieuwe medewerkers. Ze geven mooie tips om ‘hoger op de stapel te komen’ en ze geven suggesties voor wat zij-instromers tijdens een sollicitatiegesprek aan de orde kunnen stellen.


Beluister aflevering 11 van de Podcast Zin in lesgeven >> 
Twitter LinkedIn
Word zij-instromer!
Wat moeten we met de tekorten in de zorg en het onderwijs? Arend Jan Zwarteveen en Helena Schuengel kunnen het niet vaak genoeg zeggen: word zij-instromer!

Bekijk het fragment uit de uitzending Spijkers met koppen >>
Twitter LinkedIn
 
Meer nieuws
SER advies personeelstekort maatschappelijke sectoren
De SER ziet goede mogelijkheden voor de korte termijn om de krapte op de arbeidsmarkt in de maatschappelijke sectoren, waaronder het voortgezet onderwijs, te verminderen. Ze adviseert werken aantrekkelijker te maken door het tonen van goed werkgeverschap en in te zetten op verminderen van de regeldruk en werken in deeltijd.
Lees verder »
NPO kenniscommunity is online
In de NPO kenniscommunity kunnen scholen in het funderend onderwijs praktijkkennis vinden en delen over de interventies uit de menukaart en de implementatie daarvan in de praktijk. De NPO kenniscommunity is een initiatief van verschillende partijen in het onderwijs.
Naar de NPO kenniscommunity »
Definitieve bedragen NPO en arbeidsmarkttoelage 2022-2023 bekend
Het ministerie van OCW heeft via NPOnderwijs.nl de definitieve bedragen bekend gemaakt voor het Nationaal Programma Onderwijs 2022-2023. De bedragen voor komend schooljaar vallen voor het voortgezet onderwijs hoger uit dan het afgelopen schooljaar.
Naar NPOnderwijs.nl »
Meld u aan voor de Start-Tweedaagse tijdens de Week van de Starter
Van 10 tot en met 14 oktober 2022 vindt voor de tweede keer de Week van de Starter plaats. De VO-academie organiseert in die week verschillende bijeenkomsten rond het inwerken en begeleiden van startende leraren, schoolleiders en bestuurders. Op 13 en 14 oktober 2022 vindt de Start-Tweedaagse plaats, een gezamenlijk activiteit van de VO-academie, Voortgezet Leren en Begeleiding Startende Leraren.
Meer informatie en aanmelden »
Agenda

21-6-2022: RAP-sparringssessie: Ideale klantreis voor een overstap naar het onderwijs, Ede
4-10-2022: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
13-10-2022: Leernetwerk Begeleiding startende leraren (VO-raad), omgeving Utrecht.

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Het voortgezet onderwijs: een aantrekkelijke werkomgeving waar iedereen duurzaam, enthousiast en veilig kan werken! Dat is waar Voion, in samenwerking met scholen, de VO-raad en vakbonden, aan wil bijdragen. We initiëren onderzoek en delen kennis over de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. We inspireren met praktijkverhalen en ontwikkelen instrumenten en handreikingen die toepasbaar zijn voor de hele sector. Samen werken we aan het beste onderwijs.
www.voion.nl | info@voion.nl
Volg ons op:    
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: