Bekijk (middel)langetermijnaanpak COVID-19 | Zet een student in: PAL voor de klas | RAP-sparringssessie: Ideale klantreis voor een overstap naar het onderwijs | ...
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 18 mei 2022
Onderzoek uitval startende docenten 
Voion heeft onderzoek uitgevoerd naar uitval van startende docenten in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek geeft inzicht in baan- en schoolkenmerken die een sterke relatie vertonen met uitval van startende docenten. Inzicht in deze factoren kan bijdragen aan beleid en concrete maatregelen om startende docenten te behouden.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Jaarverslag Voion 2021: In dialoog met het onderwijsveld
Hoe heeft Voion het onderwijs het afgelopen jaar ondersteund? En hoe hebben een bestuurder, directeur, HR-manager, preventiemedewerker, voorzitter van de GMR en een facilitair coördinator zich met deze ondersteuning ingespannen voor het beste onderwijs in een aantrekkelijke werkomgeving?

Lees ons jaarverslag >> 
Twitter LinkedIn
Hoofdlijnen van de (middel)langetermijnaanpak
COVID-19
Om het funderend onderwijs voor te bereiden op het leven met het coronavirus heeft het kabinet de hoofdlijnen van een (middel)langetermijnstrategie COVID-19 voor het funderend onderwijs gepresenteerd.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Vragen en antwoorden over verlenging van de RAP-subsidieregeling
De RAP-subsidieregeling wordt verlengd voor het schooljaar 2022-2023. De bestaande RAP-regio’s en nieuwe regio’s kunnen tot en met 29 mei 2022 subsidie aanvragen. Voion organiseerde samen met het Arbeidsmarktplatform PO en SOM een bijeenkomst waar de RAP-regio’s hun vragen konden stellen aan het ministerie van OCW en DUS-i over de subsidieregeling en de Regionale Aanpak Personeelstekorten.

Bekijk de vragen en antwoorden >>
Twitter LinkedIn
Regionale samenwerking voorkomt uitstroom van docenten 
Wat kunnen RAP-regio’s ondernemen om (startende) docenten te behouden voor het onderwijs? Tijdens een kennisdelingssessie van de Stichting Onderwijsarbeidsmarkt MBO (SOM) vertellen de RAP-regio’s Twente/Achterhoek en Zwolle over hoe zij in hun regio samenwerken bij het werven en behouden van personeel.

Lees verder >> 
Twitter LinkedIn
Studenten inzetten op school: PAL voor de klas
Het onderwijs verrijken én toekomstige leraren werven: met de inzet van studenten slaan vo-scholen twee vliegen in één klap. Het Bonhoeffer College in Enschede is een voorbeeld van zo'n school die dit al jaren doet. In het VO-magazine van april 2022 vertellen Marit Buiting en Kirsten de Vries over hun persoonlijke ervaringen als PAL. 

Lees verder >> 
Twitter LinkedIn
ORP geeft inzicht in regionale opgaven
Hoe voer je het goede gesprek over het onderwijsaanbod in de regio? Op basis van de onafhankelijke feiten en cijfers uit het ‘Onderwijsaanbod in Regionaal Perspectief’ (ORP) kunnen besturen met elkaar een ‘beleidsrijk’ gesprek voeren over het regionale onderwijsaanbod. De tool is ontwikkeld door de VO-raad.

Lees meer >>
Twitter LinkedIn
Save the date 21 juni: RAP-sparringssessie Ideale klantreis voor een overstap naar het onderwijs
Dinsdagmiddag 21 juni vindt in samenwerking met het Onderwijsloket de sparringssessie ‘Ideale klantreis voor een overstap naar het onderwijs’ plaats voor personen uit de RAP-regio’s die werken aan de klantreis van overstappers.

Lees meer over deze bijeenkomst >>
Twitter LinkedIn
 
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Recent verschenen:

 
Meer nieuws
Doorontwikkeling BSL-ontwerptool 
Op basis van feedback op het eerste gebruik is de ontwerptool voor Begeleiding Startende Leraren (BSL) van de VO-raad doorontwikkeld. Zo zijn de resultaten uit de tool nu te downloaden als pdf. Daarnaast is per criterium voor begeleiding beknopt weergegeven wat het belang van het criterium is, aangevuld met links naar onderzoeken en instrumenten. Verder zijn er kennisclips, korte colleges over elk criterium, in de maak.
Lees verder »
Onderwijsakkoord: 1,5 miljard euro voor goed onderwijs
Om goed onderwijs te kunnen geven is er voldoende personeel nodig dat zijn vak goed kan uitoefenen. Daarom investeert het kabinet 1,5 miljard euro in het primair en voortgezet onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs komt er o.a. geld beschikbaar voor de vermindering van werkdruk en professionalisering van leraren en schoolleiders.
Lees verder »
Sociale (on)veiligheid van docenten in beeld gebracht
De overgrote meerderheid van de docenten in het voortgezet onderwijs voelt zich veilig op school. Maar een substantieel deel voelt zich (veel) onveiliger dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies dat ongewenst gedrag van leerlingen, ouders, collega’s en leidinggevenden in beeld bracht.
Lees verder »
Sterk Medezeggenschap ontwikkelt toolkit voor nieuwe MR-leden
Om nieuwe MR-leden op weg te helpen, heeft Sterk Medezeggenschap een MR-starterskit ontwikkeld met tips en adviezen voor een zachte landing en een vliegende start. Oók voor de ontvangende (G)MR, schoolbestuur en schoolleider.
Lees verder »
Cao-onderhandelingen in volle gang
De sociale partners in het voortgezet onderwijs onderhandelen over een CAO VO 2022. Ze onderhandelen niet alleen over onderwerpen als loon, taakbeleid en professionele dialoog, maar ook over thema’s uit het Onderwijsakkoord. Om de investeringen nog dit jaar bij de scholen te krijgen, moeten sociale partners voor 15 juli cao-afspraken maken over de besteding.
Lees verder »
Agenda

24-5-2022: Onderwijs Innovatie Festival (Edex en Onderwijscommunity), Beekbergen.
14-6-2022/15-9-2022: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, Utrecht
4-10-2022: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
13-10-2022: Leernetwerk Begeleiding startende leraren (VO-raad), omgeving Utrecht.

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Het voortgezet onderwijs: een aantrekkelijke werkomgeving waar iedereen duurzaam, enthousiast en veilig kan werken! Dat is waar Voion, in samenwerking met scholen, de VO-raad en vakbonden, aan wil bijdragen. We initiëren onderzoek en delen kennis over de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. We inspireren met praktijkverhalen en ontwikkelen instrumenten en handreikingen die toepasbaar zijn voor de hele sector. Samen werken we aan het beste onderwijs.
www.voion.nl | info@voion.nl
Volg ons op:    
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: