Pilotschool gezocht voor methode Veilig Werkklimaat-VO | Verlenging subsidie RAP 2022-2023 | Bevestigingstest bij GGD vervalt | …
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 12 april 2022
Gezocht: pilotschool voor methode Veilig Werkklimaat-VO
Een school is een complexe sociale omgeving waar werknemers zich in sommige situaties onveilig kunnen voelen. Dat kan zijn in de omgang met leerlingen of ouders maar ook tussen leidinggevende en collega of tussen collega’s onderling. Veilig Werkklimaat-VO is een procesaanpak waarin op school expliciete afspraken worden gemaakt over welk professioneel en collegiaal gedrag van iedereen wordt verwacht in de verschillende situaties. Voordat we deze aanpak breed in de sector aanbieden, willen we deze eerst met een school fijn slijpen. We zijn daarom op zoek naar een pilotschool. Bent u die pilotschool?

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Realiseren van veilig en gezond werk
Het meest gedownloade document van onze website is de handreiking Arbobeleid(splan). De handreiking is een hulpmiddel voor het opstellen van arbobeleid dat voldoet aan de minimumeisen van de Arbowet. Het geeft scholen een leidraad voor het organiseren van zorg voor veilige- en gezonde arbeidsomstandigheden: Wat en welke processen moeten geborgd zijn? Welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moet de directeur/bestuurder intern toebedelen, welke externe ondersteuning moet de directeur/bestuurder contracteren en welke bevoegdheid heeft de medezeggenschap? Kortom; waarover moet men op school nadenken en afspraken maken?

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Bevestigingstest bij GGD vervalt
Vanaf 11 april is het niet meer nodig om na een positieve zelftest, een PCR-test bij de GGD af te nemen. Het zelftesten wordt als een betrouwbaar en snel middel gezien. Het blijft mogelijk om te testen bij de GGD voor een herstelbewijs, bijvoorbeeld om internationaal te kunnen reizen. Ook blijft de GGD-test mogelijk voor kwetsbare mensen die geen zelftest kunnen uitvoeren.
De wijzigingen zijn in de norm coronavirus in de Arbocatalogus-VO aangepast.

Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Verlenging subsidie Regionale aanpak personeelstekort (RAP) in 2022-2023
Het ministerie van OCW stelt ook voor het schooljaar 2022-2023 subsidie beschikbaar voor het aanpakken van kwalitatieve en kwantitatieve tekorten in het onderwijs. De bestaande RAP-regio’s en nieuwe regio’s kunnen tot en met 29 mei 2022 een subsidieaanvraag indienen.

Meer over de subsidieregeling RAP 2022-2023 >> 
Twitter LinkedIn
RAP-bijeenkomst over subsidieregeling schooljaar 2022-2023
In samenwerking met het Arbeidsmarktplatform PO, SOM en OCW organiseert Voion op donderdagmiddag 21 april een online bijeenkomst over de verlenging van de subsidieregeling RAP. Projectleiders van bestaande en/of nieuw te vormen RAP-regio's kunnen vragen stellen over de regeling. Daarna wordt met het vo/mbo dieper ingegaan op welke wijze regio’s de komende periode gebruiken voor de volgende stap in de regionale samenwerking met het oog op het actieplan ‘Duurzaam werken in het onderwijs’.

Lees verder >> 
Twitter LinkedIn
Week van Samen Opleiden 2022
Van 11 april tot en met 13 april 2022 organiseert het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren De week van Samen Opleiden 2022. Voion verzorgt 13 april a.s. in ronde 2 samen met Ton Roelofs, projectleider Regionale Aanpak Personeelstekorten Rijnmond, de sessie Perspectief op educatieve regio’s en SO&P: regionale samenwerking op het gebied van opleiden, arbeidsmarkt en onderzoek.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
 
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Recent verschenen:

 
Meer nieuws
Nomineer uw leraar van het jaar
Ook dit jaar wordt er weer een nieuwe verkiezing Leraar van het Jaar 2022 georganiseerd. Kent u een enthousiasmerende, verbindende leraar met een eigen onderwijsvisie en een hart voor goed onderwijs? Meld hem of haar dan nu aan! Uw favoriete leraar nomineren kan t/m 10 juni 2022.
Lees verder »
Gegevenslevering personeel niet in loondienst
Schoolbesturen worden verplicht om gegevens aan te leveren van personeel niet in loondienst (PNIL). De deadline voor het aanleveren van gegevens over 2021 is 1 oktober 2022.
Lees verder »
Format ventilatie scholen
Ruimte-OK heeft een format ontwikkeld om in kaart te brengen hoe het staat met de ventilatie op scholen. Dit in kaart brengen is een van de maatregelen die het ministerie van OCW, de VO-raad, PO-Raad en VNG in februari hebben afgesproken om de ventilatie op scholen te verbeteren.
Lees verder »
Handreiking Informatie voor (G)MR-werk
Om (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden te helpen goede inhoudelijke informatie te vinden om (G)MR werk goed uit te voeren, heeft het samenwerkingsverband Sterk Medezeggenschap een handreiking gemaakt. Hierin somt Sterk Medezeggenschap een aantal websites op die heldere, inhoudelijke informatie bevatten die van pas komen en verder helpen bij (G)MR-werk. Ook het Scenariomodel-VO van Voion wordt in de handreiking vermeld.

Download de handreiking via de site Sterk Medezeggenschap »
Agenda

11-4-2022/13-4-2022: De week van Samen Opleiden 2022, Hilversum én online
21-4-2022: Bijeenkomst verlenging RAP en kennisdeling, online.
14-6-2022/15-9-2022: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, Utrecht
4-10-2022: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Het voortgezet onderwijs: een aantrekkelijke werkomgeving waar iedereen duurzaam, enthousiast en veilig kan werken! Dat is waar Voion, in samenwerking met scholen, de VO-raad en vakbonden, aan wil bijdragen. We initiëren onderzoek en delen kennis over de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. We inspireren met praktijkverhalen en ontwikkelen instrumenten en handreikingen die toepasbaar zijn voor de hele sector. Samen werken we aan het beste onderwijs.
www.voion.nl | info@voion.nl
Volg ons op:    
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: