Bekijk nu de leerlingenprognoses van uw school of regio | Wat kost zij-instroom? | Lees over de versoepeling van coronamaatregelen | …
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 23 maart 2022
10 jaar Voion: van projectmatig bureau naar sectorbrede verbinding
Voion bestaat dit jaar 10 jaar. Een mooi moment om kort stil te staan bij de ontwikkeling die het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs heeft doorgemaakt en vooruit te blikken met twee bestuursleden van het eerste uur: Hein van Asseldonk en Jilles Veenstra.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Nieuwe (regionale) leerlingenprognoses
De afgelopen vijf jaar is het aantal leerlingen landelijk gedaald met zo’n 3 procent en de verwachting is dat het leerlingenaantal de komende vijf jaar nog met ongeveer 2 procent zal afnemen. Regionaal zijn er echter grote verschillen. Wilt u weten wat de leerlingenontwikkelingen voor uw regio zijn? Of voor uw bestuur of school? Voion heeft nieuwe leerlingenprognoses toegevoegd aan het dossier Regio in beeld en aan het Scenariomodel-VO.

Meer over de nieuwe leerlingenprognoses >>
Twitter LinkedIn
Veilig werken in een kunstvaklokaal
Om docenten van de kunstvakken te ondersteunen in waar zij recht op hebben in hun praktijklokaal volgens de veiligheidsnorm en Arbowetgeving heeft Voion samen met de VLS voor muziekdocenten en VONKC (Vereniging Onderwijs Kunst en Cultuur) de website veiligekunstvaklokalen.nl gemaakt.

Lees verder >> 
Twitter LinkedIn
Verdere versoepelingen coronamaatregelen
Hoewel de besmettingen hoog zijn, is de toegang tot de zorg niet onder druk komen te staan sinds de recente versoepelingen. Om die reden heeft het kabinet besloten om een aantal maatregelen en adviezen (verder) los te laten in het voortgezet onderwijs.

Lees meer over de versoepelingen >>
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Wat kost zij-instroom? 
Een zij-instroomtraject in het voortgezet onderwijs kost tussen gemiddeld 29.000 euro voor een eerstegraadstraject en gemiddeld 36.000 euro voor een tweedegraadstraject. Het schoolbestuur betaalt het overgrote deel van deze kosten. De subsidie die schoolbesturen krijgen is in de meeste gevallen niet toereikend voor alle kosten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW.

Meer over het onderzoek >>
Twitter LinkedIn
Game undercover docent
De Rode Loper maakt zich sterk voor de instroom van nieuwe docenten. Jonge mensen enthousiasmeren voor het onderwijs is één van haar belangrijkste speerpunten. De game 'undercover docent' zetten ze in om jongeren op een laagdrempelige en leuke wijze kennis te laten maken met het onderwijs. Wilt u uw leerlingen nieuwsgierig maken naar werken in het onderwijs?

Speel de game >>
Twitter LinkedIn
Wat doet Talent als docent?
Wat doet Talent als docent nu precies om ervoor te zorgen dat diegenen die overwegen om over te stappen naar een baan als docent in het voortgezet onderwijs die stap ook daadwerkelijk maken? RAP-projectleider Sandra van Dalen legt het uit in een radio-interview dat ze onlangs had bij Rick FM >>
Twitter LinkedIn
 
Meer nieuws
Gezocht: gebruikers keuzehulp interventies PSA 
TNO werkt aan een digitale keuzehulp voor interventies gericht op de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Om een beeld te krijgen van de wensen, behoeften en eisen waar de keuzehulp aan moet voldoen, is TNO op zoek naar potentiële gebruikers (leidinggevenden, HR-medewerkers en werknemers(vertegenwoordigers) die mee willen werken aan een telefonisch interview.
Meer over de oproep »
Verlenging bestedingstermijn NPO en meer middelen voor vo
De bestedingstermijn van het NPO wordt met twee jaar verlengd. Ook wordt een deel van het geld anders verdeeld. Dat kondigde minister Wiersma op 25 februari aan in de Kamerbrief ‘Bijsturing NP Onderwijs: verdeling middelen en verlenging van de bestedingstermijn’.
Lees verder »
CO2-meters vergoed vanuit lumpsum
Een klaslokaal dat voorzien is van frisse lucht en goede ventilatie is belangrijk voor de gezondheid en leer- en werkprestaties van leerlingen en docenten. Minister Wiersma heeft met de PO-Raad, de VO-raad en de VNG afspraken gemaakt over extra hulp bij ventilatie. Ieder klaslokaal krijgt een CO2-meter die wordt vergoed vanuit de lumpsumbekostiging.
Lees verder »
Ondersteuningstools bij het realiseren van een Frisse School
De luchtkwaliteit in de klas is belangrijk, maar de energierekening ook. De nieuwe ondersteuningstools die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft gepubliceerd helpen scholen de eisen van Frisse Scholen in onderlinge samenhang te zien. Scholen krijgen daarmee meer inzicht en zijn daarmee in staat betere keuzes te maken in geval van nieuwbouw of bij onderhoud en verbetermaatregelen.

Meer over de tools (website van Ruimte-OK) of over Frisse scholen (website RVO)
Agenda

14-6-2022/15-9-2022: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, Utrecht
4-10-2022: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Het voortgezet onderwijs: een aantrekkelijke werkomgeving waar iedereen duurzaam, enthousiast en veilig kan werken! Dat is waar Voion, in samenwerking met scholen, de VO-raad en vakbonden, aan wil bijdragen. We initiëren onderzoek en delen kennis over de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. We inspireren met praktijkverhalen en ontwikkelen instrumenten en handreikingen die toepasbaar zijn voor de hele sector. Samen werken we aan het beste onderwijs.
www.voion.nl | info@voion.nl
Volg ons op:    
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: