Bekijk de nieuwe prognoses voor uw regio | Hulplijn voor verbeteren ventilatie | Lees het onderzoek naar de besteding van de convenantsmiddelen werkdrukverlichting | ...
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 16 februari 2022
Nieuwe regionale arbeidsmarktprognoses
Voion heeft op basis van data van CentERData van december 2021 nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses gemaakt. Wilt u weten wat de prognoses voor de werkgelegenheid en tekorten voor uw regio zijn? Klik dan op de landkaart van Regio in beeld voor de prognoses in uw regio.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Besteding convenantsmiddelen Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting
In het convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting’ zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld aan scholen ten behoeve van maatregelen tegen tekorten en werkdruk in het vo. Voion heeft in opdracht van de cao-tafel VO onderzoek gedaan naar de feitelijke besteding van de convenantsmiddelen door ruim 60 jaarverslagen van besturen en data van OCW/DUO te analyseren. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de ervaringen van besturen, schoolleiders en leraren binnen en buiten de MR.

Lees de samenvatting en het onderzoeksrapport >>
Twitter LinkedIn
Gezamenlijk actieplan voor snelle verbetering van ventilatie op scholen
Leerlingen hebben gezonde lucht nodig om goed te kunnen leren en leraren moeten veilig en gezond voor de klas kunnen staan, zeker in coronatijd. Omdat betere ventilatie in de klassen nu echt snel nodig is, komt er een hulplijn voor vragen van scholen, een spoeddienst van experts die helpen om de ventilatie op orde te maken en krijgt elk klaslokaal een CO2-meter.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Overleg nieuwe CAO VO 2022 van start
Het overleg tussen de onderwijsbonden en de VO-raad over een nieuwe cao is gestart. Input voor de onderhandelingen is de opbrengst van het flankerend traject. Tijdens diverse bijeenkomsten is door leraren, onderwijsondersteuners, schoolleiders en bestuurders uitgebreid gesproken over cao-thema’s zoals arbeidsverhoudingen, taakbeleid en werkdrukverlichting.

Bekijk de sfeerimpressie van het flankerend traject >>
Twitter LinkedIn
Versoepelingen coronamaatregelen vo
Het kabinet laat een groot deel van de huidige coronamaatregelen vervallen. Dit geldt ook voor het voortgezet onderwijs. De versoepelingen worden in stappen ingevoerd: Op 18 februari vervallen de spreiding van pauzes, looproutes, cohortering en het thuiswerkadvies. Externen mogen met mondkapje en 1,5 meter afstand de school weer in. Per 25 februari vervalt de mondkapjesplicht en het advies om afstand te houden in het onderwijs.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Podcasts Zin in Lesgeven
Zin in Lesgeven heeft sinds december 2021 een podcast over zij-instromen in het onderwijs. Word je gelukkig van een overstap naar het onderwijs? En wat komt er allemaal bij kijken? In een aantal afleveringen van de podcast Zin in Lesgeven komen antwoorden voorbij op deze en andere vragen. Elke aflevering biedt ervaringsverhalen en informatie. De podcasts beluisteren kan via de website van Leraar van buiten.
Twitter LinkedIn
Nieuwe website Onderwijsloket Midden-Brabant
Sinds 12 januari staat alle informatie over werken in het onderwijs in Midden-Brabant op de website Onderwijsloketmiddenbrabant.nl. Potentials vinden hier bijvoorbeeld informatie over de voor hen meest geschikte plek in het onderwijs. En hoe ze hulp kunnen krijgen. In een ‘omgekeerde vacaturebank’ vinden scholen potentiële kandidaat-docenten. Geïnteresseerde kandidaten melden zich aan via de site. Na een check komen hun gegevens voor één jaar in de database. www.onderwijsloketmiddenbrabant.nl
Twitter LinkedIn
Tien reminders voor regionale samenwerking
In het project Regionale samenwerking van de VO-raad zijn bestuurders in vier ontwikkelgroepen met elkaar in gesprek gegaan rondom het thema regionale samenwerking. De gesprekken van de ontwikkelgroepen hebben geleid tot drie podcasts en tien belangrijke reminders voor regionale samenwerking.

Lees verder op de website van de VO-raad >>
Twitter LinkedIn
Vluchtelingen docenten opgeleid tot wiskundedocent
In het kader van het project DVDK (Docentvluchteling voor de Klas) zijn deze week 15 gevluchte wiskundedocenten gestart met een nieuwe opleiding bij de Hogeschool Utrecht.
Een mooie samenwerking tussen VluchtelingenWerk Nederland, Hogeschool Utrecht, de Nederlandse Vereniging van Wiskunde Leraren en RAP ’t Gooi.

Lees meer over de loop van het project >>
Twitter LinkedIn
 
Meer nieuws
Verlenging en aanpassing Lerarenbeurs
Leraren kunnen vanaf 1 april opnieuw een Lerarenbeurs aanvragen. Voor leraren in het voortgezet onderwijs is ruim 32 miljoen euro beschikbaar.
Lees verder »
Meer samenwerking tussen vmbo en mbo mogelijk
De Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs is op 1 januari 2022 ingegaan. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden voor samenwerking tussen scholen voor voorbereidend en voor middelbaar beroepsonderwijs.
Lees verder »
Nationaal Programma Onderwijs in 2022
In de NPO-nieuwsbrief van het ministerie van OCW van eind januari is informatie gegeven over relevante momenten in 2022 in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Omstreeks half februari krijgt u meer informatie over het proces rond de verdeling van de middelen voor het schooljaar 2022/2023.
Lees verder »
Agenda

17-2-2022/5-4-2022: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, Utrecht (VOL)
8-3-2022: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
14-6-2022/15-9-2022: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, Utrecht

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Het voortgezet onderwijs: een aantrekkelijke werkomgeving waar iedereen duurzaam, enthousiast en veilig kan werken! Dat is waar Voion, in samenwerking met scholen, de VO-raad en vakbonden, aan wil bijdragen. We initiëren onderzoek en delen kennis over de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. We inspireren met praktijkverhalen en ontwikkelen instrumenten en handreikingen die toepasbaar zijn voor de hele sector. Samen werken we aan het beste onderwijs.
www.voion.nl | info@voion.nl
Volg ons op:    
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: