Zo geef je zij-instromers een goede start | Download de loopbaanmonitor onderwijs en andere publicaties | ...
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 20 januari 2022
Wat zijn onze activiteiten in 2022?
Ook in 2022 wil Voion weer bijdragen aan een aantrekkelijke werkomgeving in het voortgezet onderwijs waar iedereen duurzaam, enthousiast en veilig kan werken. Dat doen we samen met u, de scholen, maar ook met de VO-raad en de vakbonden. Samen werken wij aan het beste onderwijs! In 2022 zetten we de activiteiten van afgelopen jaar voort en starten ook met nieuwe activiteiten, onder andere op het gebied van duurzame inzetbaarheid. In ons jaarplan 2022 geven wij een overzicht van onze activiteiten.

Naar het jaarplan Voion 2022 >>
Twitter LinkedIn
Geen eenduidige verklaring voor daling ziekteverzuim 
Het ziekteverzuimpercentage van het onderwijzend personeel daalde in 2020 ten opzichte van 2019 met 0,2 procentpunt naar 5,4%. Het is opmerkelijk dat het ziekteverzuimpercentage vooral in de maanden van de schoolsluiting tijdens de coronapandemie daalde. Is deze daling in de maandelijkse ziekteverzuimcijfers toe te schrijven aan de invloed van de coronamaatregelen? Een survey die Voion uitvoerde, laat zien dat er geen onderzoeken beschikbaar zijn die deze aanname wetenschappelijk onderbouwen noch ondergraven.
 
Lees verder >> 
Twitter LinkedIn
Teksten CAO VO 2021 beschikbaar
De afspraken uit het onderhandelaarsakkoord zijn uitgewerkt in de cao-teksten en beschikbaar in de CAO VO-app. Heeft u de CAO VO-app nog niet gedownload? U kunt de app kosteloos downloaden in de App Store en in Google Play.

Lees meer >>
Twitter LinkedIn
Versoepeling quarantainebeleid en aanscherping eisen mondneusmaskers
Door de snel oplopende coronabesmettingen werkten de quarantainemaatregelen ontwrichtend voor de samenleving. Het kabinet besloot daarom met ingang van 14 januari 2022 het quarantainebeleid te versoepelen. Daarnaast adviseerde het kabinet om chirurgisch medische mondneusmaskers te dragen. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de nieuw vormgegeven norm coronavirus in de Arbocatalogus-VO. Wat verandert er?

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Zo geef je zij-instromers een goede start 
Professionals uit andere sectoren kunnen een waardevolle toevoeging zijn in het voortgezet onderwijs. Zeker in tijden van lerarentekorten. De handreiking Zij-instroom als vervolgcarrière in het voortgezet onderwijs van Voion laat zien hoe je zij-instromers een goede start geeft, zodat ze net als zij-instromer Daniëlle van Damme enthousiast blijven. In het magazine Naar School van de VOS/ABB verscheen er een artikel over.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Inspiratie: Hoe zorg je ervoor dat zij-instromers de eerste weken goed doorkomen?
Het komt geregeld voor dat startende zij-instromers in september al voor de klas staan, maar pas in februari of maart van start gaan met de lerarenopleiding. Hoe zorgen we ervoor dat zij voor en tijdens de eerste weken een zachte landing maken? En hoe hebben zij-instromers Elvy Doorman en Claudia Spiekerman deze periode ervaren?

Lees het artikel met ervaringen uit de RAP-regio’s Leiden, Duin- en Bollenstreek, Midden-Nederland en Den Haag >>

Twitter LinkedIn
Hoe ziet de ideale werknemersreis voor een zij-instromer eruit?
Het ministerie van OCW wil de zij-instroom regulier inbedden in een nieuwe wetgeving die uiterlijk 2024 gereed moet zijn. Tijdens een verbindingssessie die Voion op 17 november 2021 organiseerde, is aan de RAP-regio’s gevraagd hoe de routes naar het leraarschap voor zij-instromers geoptimaliseerd kunnen worden. Hoe komen we in samenwerking tot een gestructureerde aanpak van het regionaal werven, plaatsen, opleiden en begeleiden?

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Mbo en vo werven samen als regionale onderwijswerkgever
Onlangs organiseerde SOM de kennisdelingssessie mbo in de RAP: van kansen naar uitvoering. Projectleiders van verschillende regio’s deelden hun ervaringen en discussieerden over de vraag of en hoe er meer samengewerkt kan worden met het voortgezet onderwijs. De regio’s Midden Brabant en Zaanstreek Waterland delen in dit artikel twee projecten die inspiratie kunnen bieden.

Lees verder >> 
Twitter LinkedIn
 
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Recent verschenen:
Meer nieuws
Kamerbrief leraren en onderwijsarbeidsmarkt 2021 
In een brief aan de Tweede Kamer schetsen voormalig minister Van Engelshoven en voormalig minister Slob de ontwikkelingen op het gebied van het lerarenbeleid en de onderwijsarbeidsmarkt van het afgelopen jaar.
Lees verder »
Subsidieregeling korte scholingstrajecten verlengd
De Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo is per 1 januari 2022 verlengd tot en met het kalenderjaar 2022. Werkt u als leraar in het voortgezet onderwijs of wilt u in die sector gaan werken? Als u daar niet de juiste bevoegdheid voor hebt, dan kunt u een subsidie aanvragen om deze met een kort scholingstraject te halen.
Lees verder »
Inspectie-SZW wordt Nederlandse Arbeidsinspectie
De Inspectie-SZW heet vanaf 1 januari 2022 “Nederlandse Arbeidsinspectie”. De naam ‘Arbeidsinspectie’ is in de praktijk gebruikelijker en veelzeggender. ‘Nederlandse’ is toegevoegd om zich te onderscheiden van de (nieuwe) Europese toezichthouder, European Labour Authority.
Lees verder »
Agenda

26-1-2022: RAP-kennisdelingssessie Regionaal Loket 2.0, online
17-2-2022/5-4-2022: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, Utrecht
8-3-2022: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
14-6-2022/15-9-2022: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, Utrecht

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Het voortgezet onderwijs: een aantrekkelijke werkomgeving waar iedereen duurzaam, enthousiast en veilig kan werken! Dat is waar Voion, in samenwerking met scholen, de VO-raad en vakbonden, aan wil bijdragen. We initiëren onderzoek en delen kennis over de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. We inspireren met praktijkverhalen en ontwikkelen instrumenten en handreikingen die toepasbaar zijn voor de hele sector. Samen werken we aan het beste onderwijs.
www.voion.nl | info@voion.nl
Volg ons op:    
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: