Docenten Haarlem College ‘shoppen’ hun taken op een activiteitenmarkt | Nooit meer wakker liggen over de veiligheid in jouw praktijklokaal | Terugblik op projecten om het lerarentekort aan te pakken | …
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 8 december 2021
Inspiratie: Van uren tellen naar een gebalanceerd taakbeleid
Docenten Haarlem College ‘shoppen’ hun taken op een activiteitenmarkt

Hoe kunnen de neventaken van docenten beter worden ingevuld en verdeeld zodat daar minder energie weglekt? Het Haarlem College onderzocht deze vraag met de pilot ‘Werkbalans: naar een effectiever taakbeleid’. “De pilot sluit perfect aan op activiteiten die we zelf al hadden opgezet; we wilden namelijk al langer af van het uren schrijven en de inklok-mentaliteit die het beleid met zich meebrengt”, vertellen Karin Rook, Nikkie van de Pol en Marc Teulings van het Haarlem College.

Lees het praktijkverhaal van het Haarlem College >>
Twitter LinkedIn
Werkbalans: methode om niet-lesgebonden taken te verdelen
Werkbalans is een methode waarbij de niet-lesgebonden taken worden verdeeld passend bij de individuele behoefte en motivatie van docenten én bij de ambities van de school. Deze werkverdelingsmethode biedt kansen om het werkplezier van docenten te vergroten en het risico op werkdruk te verminderen. Werkbalans is in opdracht van de cao-tafel VO samen met TNO, YouFacilitate en het Haarlem College ontwikkeld. Voion deelt op haar site de kennis over en ervaring met de pilot werkbalans met de sector.

Bekijk de animatie over de methode werkbalans >>
Twitter LinkedIn
Vier creatieve oplossingen om werkdruk te verlagen
Met de ‘Werkdrukchallenge’ stelde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bedrijven in de gelegenheid om creatieve oplossingen te bedenken om werkdruk te verlagen in het voortgezet onderwijs. De jury koos uiteindelijk vier winnaars die hun oplossing mochten uitvoeren op een vo-school. Graag delen wij de winnende ideeën en de ervaringen van de scholen met u.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Extra coronamaatregelen voor het vo
Het kabinet heeft bepaalde coronamaatregelen (deels opnieuw) ingevoerd. Op 12 november werden de quarantaine-regels al aangescherpt. Op 29 november kwam de mondkapjesplicht terug en is er een dringend advies om 1,5 meter afstand te houden in de school (behalve tussen leerlingen onderling). Verder testen alle leerlingen en medewerkers tweemaal per week (vrijwillig) zelf op corona, ongeacht of ze wel of niet gevaccineerd zijn. Tenslotte is per 3 december het testbeleid aangepast. De aanpassingen zijn verwerkt in de coronanorm in de Arbocatalogus-VO en in de checklist.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Nooit meer wakker liggen over de veiligheid in jouw praktijklokaal
Veilig werken. Dat willen we allemaal: docenten, leerlingen en schooldirecties. Maar hoe weet je of jouw praktijklokaal aan alle veiligheidseisen voldoet? Wie is daar eigenlijk verantwoordelijk voor? En hoe zorg je ervoor dat leerlingen op een veilige manier aan de slag gaan met apparaten en machines? Vragen waar veel praktijkdocenten tegenaan lopen. Van12tot18 publiceerde een artikel hierover.

Lees het artikel >>
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Terugblik op projecten om het lerarentekort aan te pakken
In 2018 geeft Voion via twee regelingen subsidie aan regionale initiatieven om het lerarentekort en andere arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken. In totaal startten veertien projecten. Ruim anderhalf jaar na afronding van de projecten maken we met de projectleiders van toen de balans op: wat hebben de projecten teweeggebracht en hoe staat het er nu voor? Het resultaat daarvan is zichtbaar in de publicatie ‘Groot denken & Klein beginnen’.


Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Project Shift happens. Financials aan de slag in het onderwijs
Het project 'Shift happens' is een van de projecten die cofinanciering ontving via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion. In het project worden (oud-)medewerkers uit de financiële wereld geïnteresseerd voor een baan als docent in een tekortvak.

Lees het artikel >>
Twitter LinkedIn
RAP-kennisdelingssessie Regionaal Loket 2.0
Donderdagmiddag 26 januari vindt de kennisdelingssessie Regionaal Loket 2.0 plaats voor alle RAP-regio’s vo/mbo.
Begin november is met een zevental diverse en vooruitstrevende regionale loketten gekeken naar hun aanpak wat betreft instroom, mobiliteit en professionalisering. Zij zijn bezig met een doorontwikkeling waarbij het loket een matchingsfunctie vervult om vraag en aanbod (beter) op elkaar af te stemmen en de regionale mobiliteit te bevorderen. Tijdens de RAP-kennisdelingssessie wordt stilgestaan bij de aanpak van deze ‘voorlopers’. Zij vertellen hoe zij van een loketfunctie1.0 naar een loketfunctie 2.0 toewerken.

De RAP-regio’s ontvangen binnenkort een uitnodiging. Reserveert u alvast 26 januari van 14.30 tot 16.30 uur in uw agenda.
Zelftest ‘Carrièreswitch naar het onderwijs'
Kent u iemand die overweegt om als zij-instromer in het onderwijs aan de slag te gaan? Met de zelftest 'Carrièreswitch naar het onderwijs' kunnen belangstellenden onderzoeken of een overstap naar het onderwijs iets voor hen is.
De zelftest bestaat uit vier onderdelen:
✔️ Vragen over oriëntatie op het beroep en het opleidingstraject
✔️ Competenties
✔️ Drijfveren
✔️ Vragen over persoonlijke achtergronden, zoals opleiding en werkervaring

Meer lezen over de zelftest >>
 
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Recent verschenen:

Meer nieuws
Ismail Aghzanay vo-leraar van het jaar 2021
Op zaterdag 4 december namen de vier winnaars van de verkiezing Leraar van het Jaar hun awards in ontvangst. De beoordeling door de verschillende vakjury’s, bestaande uit vertegenwoordigers van de belangrijkste organisaties in het onderwijs, vond online plaats.
Lees verder »
Eerste Kamer akkoord met afschaffing lerarenregister
Het verplicht lerarenregister wordt uit de wet gehaald, maar het professioneel statuut blijft bestaan. Dat is de uitkomst van de behandeling van een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Bisschop en Kwint in de Eerste Kamer op 16 november 2021.
Lees verder »
Agenda

26-1-2022: RAP-kennisdelingssessie Regionaal Loket 2.0, online
17-2-2022/5-4-2022: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, Utrecht
8-3-2021: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Het voortgezet onderwijs: een aantrekkelijke werkomgeving waar iedereen duurzaam, enthousiast en veilig kan werken! Dat is waar Voion, in samenwerking met scholen, de VO-raad en vakbonden, aan wil bijdragen. We initiëren onderzoek en delen kennis over de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. We inspireren met praktijkverhalen en ontwikkelen instrumenten en handreikingen die toepasbaar zijn voor de hele sector. Samen werken we aan het beste onderwijs.
www.voion.nl | info@voion.nl
Volg ons op:    
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: