Luister naar de podcast over goed werkgeverschap | Bekijk de nieuwe website Veilige Praktijklokalen D&P | Gaat u in gesprek over besteding convenantmiddelen? | ...
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 10 november 2021
Podcast: Goed werkgeverschap: het verhaal van de gemeente Peel en Maas 
In deze podcast gaat Tjip de Jong in gesprek met de gemeente Peel en Maas. 
Deze gemeente is voor de tweede keer uitgeroepen tot ‘Beste Werkgever’ van het jaar in de categorie gemeenten onder de 50.000 inwoners. Wat maakt deze gemeente succesvol en welk traject heeft zij afgelegd? Wat kunnen scholen in het voortgezet onderwijs hiervan leren?

Lees en luister verder >>
Twitter LinkedIn
Handreiking Regionale samenwerking op personeelsgebied geactualiseerd
Vo-scholen werken in de regio steeds meer samen op personeelsgebied. Tijd om de bestaande handreiking Regionale samenwerking op personeelsgebied, “Regionaal samenwerken is de moeite waard” te actualiseren. Deze handreiking helpt schoolbesturen keuzes te maken en in actie te komen om arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken. Hoe kan samenwerking daar een oplossing voor bieden?

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Nieuwe website Veilige praktijklokalen Dienstverlening & Producten
Voor docenten die werken in de sector vmbo Dienstverlening en Producten (D&P) heeft Platform vmbo D&P in samenwerking met Voion de website Veilige Praktijklokalen D&P ontwikkeld. Op deze site vindt u informatie over wet en regelgeving, instructiekaarten voor leerlingen en checklists om het praktijklokaal en apparaten te controleren op veiligheid.

Bekijk hoe u de veiligheid in uw praktijklokaal kunt vergroten >>
Twitter LinkedIn
Geen nieuwe coronamaatregelen voor het voortgezet onderwijs per 3 november 2021
Op 2 november jongstleden heeft het Kabinet nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. De maatregelen voor het voortgezet onderwijs zijn niet aangescherpt en blijven dus gelijk. Dit betekent dat er ook geen aanpassingen komen in de norm coronavirus in de Arbocatalogus-VO. Om eventuele resterende vragen over corona in het onderwijs nog te beantwoorden, heeft het Ministerie van OCW een aanvullende Q&A opgesteld.

Lees verder >> 
Twitter LinkedIn
Uitnodiging gesprek over besteding convenantsmiddelen lerarentekorten en werkdruk 
Voion doet op verzoek van de cao-tafel vo onderzoek naar de besteding van middelen uit het convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdruk in het vo’. De resultaten van de tussenevaluatie zijn verwerkt in een rapport en enkele praktijkverhalen. In een tweede meting willen we de bevindingen uitbreiden met ervaringen van besturen, scholen en docenten zelf. Wij zijn daarom op zoek naar schoolbestuurders, schoolleiders, mr-leden en docenten in het voortgezet onderwijs die hun ervaring willen delen.

Lees meer >>
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Inspiratie
In 2018/2019 ontvingen meer dan 10 projecten cofinanciering via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs en de Stimuleringsregeling oriëntatietrajecten zij-instromers van Voion. Welke activiteiten zijn er met deze regelingen uitgevoerd? Wat is er van geleerd? En hoe staat het nu met deze projecten? In deze nieuwe nieuwsbrief lichten we er twee projecten uit.
Project: Bovenschoolse leerateliers
De bestuurders van zeven scholen in Friesland namen het initiatief tot samenwerking, omdat ze gezamenlijk meer aan professionalisering wilden doen. Ze organiseerden bovenschoolse leerateliers om docenten de mogelijkheid te geven verder te kijken dan hun eigen school en hun beroepscompetenties te ontwikkelen door kennis te delen met collega’s van andere scholen in de regio.

Lees het artikel over Bovenschoolse leerateliers >>
Twitter LinkedIn
Project: Oriëntatietraject voor traineeship
Met het oriëntatietraject voor trainees wilde Trainees in onderwijs geïnteresseerden in het onderwijs kennis laten maken met en adviseren over mogelijke routes naar het eerstegraads docentschap. Het Joke Smitcollege en Wolfert Tweetalig haakten aan en waren bereid te organiseren dat kandidaten konden meelopen en daarin maatwerk te bieden.

Lees het artikel over oriëntatietraject voor trainees >>
Twitter LinkedIn
Online verbindingssessie (inbedding) zij-instroom
‘Wat is nodig om meer zij-instroom mogelijk te maken bij aangesloten scholen in de RAP-regio’s?’ Dat is het centrale thema tijdens de tweede online verdiepingssessie (inbedding) zij-instroom op 17 november. Voion organiseert deze bijeenkomst samen met OCW voor de hoofdprojectleiders van de RAP-regio’s vo en andere betrokkenen bij het thema zij-instroom.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Nieuwe digitaal informatieloket regio Noord-Holland Noord 
Stappeninhetonderwijs.nl is het (digitale) informatieloket voor iedereen met ambitie in het onderwijs in regio Noord-Holland Noord. In de regio Noord-Holland Noord geloven ze in een gezamenlijke aanpak bij het werven en opleiden van medewerkers. Daarvoor zetten alle schoolbesturen voor voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs én de lerarenopleidingen (hbo en universitair) zich in. Door middel van praktische informatie, een agenda voor cursussen en trainingen en ervaringsverhalen helpt Stappen in het Onderwijs (aankomende) docenten met het waarmaken van hun ambitie in het onderwijs.
Twitter LinkedIn
De Onderwijsreis van start met event in Tilburg
Twaalf schoolbesturen uit de regio Midden-Brabant organiseerden in oktober de Onderwijsreis: Een event voor iedereen die geïnteresseerd is om in het vo, vso en mbo te gaan werken. Zo’n vijftig deelnemers, veelal carrièreswitchers, maar ook studenten kwamen naar dit event en raakten enthousiast over een baan in het onderwijs. Midden-Brabant laat ze niet los: elke deelnemer wordt gekoppeld aan een onderwijscollega zodat deze onderwijspotentials hun onderwijsreis kunnen voortzetten.

Bekijk de aftermovie >>
Twitter LinkedIn
 
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Recent verschenen:

Meer nieuws
Week van de starter
Starters in een leidinggevende of bestuurlijke functie op school worden nog niet altijd structureel en gericht ingewerkt. Daarom organiseert de VO-academie in de week van 8 tot 12 november 2021 de ‘Week van de starter’.
Lees verder »
Week van de werkstress
Staatssecretaris Dennis Wiersma (SZW) en Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) openen op maandag 15 november van 13.00 tot 13.45 uur de Week van de Werkstress 2021. Hoe blijf je mentaal sterk? Wat kun je als organisatie doen om burn-outklachten te voorkomen?
Lees verder »
Onderhandelaarsakkoord CAO VO 2021 bereikt 
Sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben op 14 oktober 2021 een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO VO 2021. Het resultaat wordt nu ter goedkeuring aan de achterbannen voorgelegd.
Lees verder »
Agenda

10-11-2021: Online masterclass: Anders organiseren. Een duurzame blik op (startende) onderwijsprofessionals (VO-raad).
12-11-2021: Leergang strategisch HRM (VO-raad)
17-11-2021: Schoolleidersconferentie - Leidinggeven aan verandering (VO-raad).
17-11-2021: Verbindingssessie (inbedding) zij-instroom tussen OCW en het onderwijsveld, online.
23-11-2021: Jaarcongres HRM & het onderwijs (CKC Seminars), Bussum
14-12-2021/17-02-2022: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, Utrecht
8-3-2021: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Het voortgezet onderwijs: een aantrekkelijke werkomgeving waar iedereen duurzaam, enthousiast en veilig kan werken! Dat is waar Voion, in samenwerking met scholen, de VO-raad en vakbonden, aan wil bijdragen. We initiëren onderzoek en delen kennis over de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. We inspireren met praktijkverhalen en ontwikkelen instrumenten en handreikingen die toepasbaar zijn voor de hele sector. Samen werken we aan het beste onderwijs.
www.voion.nl | info@voion.nl
Volg ons op:    
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: