Inspiratie: Statushouders en wereldburgers aan de slag in het onderwijs | Hoe pak je duurzame inzetbaarheid aan? | Geef uw nieuwe contactpersoon 2021-2022 door | ...

Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 15 september 2021
Inspiratie: Statushouders en wereldburgers aan de slag in het onderwijs
In de provincie Utrecht kunnen hoogopgeleide, geïnteresseerde en geschikte statushouders en andere wereldburgers een opleiding tot tweedegraads docent in een tekortvak volgen. Harry Rorije, projectleider en onderwijsinnovator bij lerarenopleiding Hogeschool Utrecht, vertelt over de activiteiten en opbrengsten van dit project.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Sectoranalyse duurzame inzetbaarheid voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs hebben sociale partners besloten om gebruik te maken van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) om een sectoranalyse uit te voeren. De sectoranalyse geeft inzicht in de ontwikkelingen en problematiek van duurzame inzetbaarheid en langer doorwerken in het voortgezet onderwijs alsmede mogelijke knelpunten bij oudere medewerkers die moeite hebben om gezond en met plezier werkend de (gestegen) AOW-leeftijd te bereiken. De analyse geeft handvatten voor gericht beleid op verschillende groepen werkenden.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Hoe pak je duurzame inzetbaarheid aan op school?
Voion helpt u graag op weg met informatie, instrumenten, onderzoeken en praktijkvoorbeelden over duurzame inzetbaarheid. In het kennisdossier op onze website geven we u antwoord op vragen als:

  • Wat is duurzame inzetbaarheid?
  • Hoe staat het met duurzame inzetbaarheid in het vo?
  • Welke maatregelen voor de bevordering van de duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden zijn afgesproken in het pensioenakkoord?
  • Hoe pak je duurzame inzetbaarheid aan op school?
  • Welke instrumenten kun je gebruiken voor duurzaam inzetbaarheidsbeleid?
  • RVU: 10 vragen en antwoorden

Naar het dossier duurzame inzetbaarheid >>

Twitter LinkedIn
Uitnodiging groepsgesprekken convenantsmiddelen lerarentekorten en werkdruk in het vo
Voion doet op verzoek van de cao-tafel vo onderzoek naar de besteding van middelen uit het convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdruk in het vo’. De resultaten van de tussenevaluatie zijn verwerkt in een rapport en enkele praktijkverhalen. In een tweede meting willen we de bevindingen uitbreiden met ervaringen van besturen, scholen en docenten zelf. Bent u schoolbestuurder, schoolleider, mr-lid of docent in het voortgezet onderwijs en wilt u uw ervaring delen? Meldt u zich dan aan voor één van de nieuwe groepsgesprekken die eind september plaatsvinden.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Nieuwe contactpersonen in schooljaar 2021-2022? 
De zomervakantie is weer voorbij. Met de start van het nieuwe schooljaar vinden er op scholen vaak personele wisselingen plaats. Om uw organisatie goed te blijven informeren over onze activiteiten, beschikken wij graag over de juiste contactgegevens. Heeft uw school een nieuwe directeur/rector, bestuurder, hrm'er, (deel)projectleider RAP, preventiemedewerker of arbocoördinator? Stuur dan het aanmeldformulier of deze nieuwsbrief aan hen door. Kloppen uw eigen gegevens nog? U kunt dat controleren en desgewenst aanpassen via het wijzigingsformulier.
Twitter LinkedIn
Een goede start met de cursus Preventiemedewerker
De start van het nieuwe schooljaar is een goede gelegenheid om het veiligheids- en gezondheidsbeleid van uw school nog eens tegen het licht te houden. Bij de zorg voor goede leer- en werkomstandigheden, moet de werkgever zich laten ondersteunen door een of meerdere deskundige medewerkers, doorgaans aangeduid als ‘preventiemedewerkers’. Om te zorgen dat uw preventiemedewerkers goed beslagen ten ijs komen, verzorgt Voion opnieuw (tweedaagse) cursussen voor nieuwe en ervaren preventiemedewerkers.
Lees verder >> 
Twitter LinkedIn
Regels bij bescherming tegen COVID-19 
Op 13 augustus jl. had het kabinet al besloten tot afwijkende quarantaine- en testregels in school voor mensen die beschermd (immuun) zijn tegen COVID-19. Gisteren heeft het kabinet aanvullende versoepelingen aangekondigd. Vanaf 25 september hoeven leerlingen en onderwijspersoneel onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden. Ook vervalt de mondkapjesplicht per die datum binnen school.

Lees verder >> 
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Duurzaam integreren zij-instroom
Hoe gaan de RAP-regio’s om met zij-instroom en wat is nodig om de inzet van ‘docenten van buiten’ te stimuleren? Voion organiseerde begin juni, samen met het ministerie van OCW, een kennisdelingsbijeenkomst om de resultaten op te halen, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. De verschillende regio’s hebben elk een andere ervaring met zij-instroom, maar zijn het over één ding eens: de discussie over waaróm je als bestuur een zij-instromer aan wilt stellen, is nog niet goed gevoerd.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Inzicht in kosten zij-instroom
Welke kosten maken scholen voor een zij-instroomtraject? En hoe wordt de tegemoetkoming in de kosten in de vorm van subsidie benut? Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen vraagt het ministerie van OCW scholen om een korte vragenlijst in te vullen. Doet uw school mee? Dan ontvangt u een compacte rapportage met benchmark die inzicht biedt in uw situatie.

Lees verder >> 
Twitter LinkedIn
Nieuwe aanvraagronde RAP-subsidie voor nieuwe regio’s
De minister heeft besloten nieuwe regio’s de mogelijkheid te bieden alsnog een aanvraag in te dienen voor de subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021. Hiervoor is een extra aanvraagronde toegevoegd aan de regeling. Nieuwe regio’s zijn regio’s die nog niet eerder subsidie hebben ontvangen in het kader van de RAP-regeling.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Terugblik online kennisevent Voldoende en goed personeel door regionale samenwerking
Hoe draagt samenwerking bij aan de aanpak van het personeelstekort in het onderwijs? Om kennisdeling tussen RAP-regio's te bevorderen, organiseerden het Arbeidsmarktplatform PO, Voion en SOM op 9 juni een online kennisevent. Een inspirerende bijeenkomst met interactieve deelsessies en interessante lezingen. Benieuwd naar de uitkomsten?

Lees in vier highlights de terugblik op het online event >>
Twitter LinkedIn
Zij-instromers op het Oranje Nassau College
Op het Oranje Nassau College, locatie Parkdreef, in Zoetermeer zijn de afgelopen tijd vier zij-instromers benoemd. Plaatsvervangend directeur Richard Van Bochove vertelt op de website van RPO Rijnmond over de do’s and dont’s op dit gebied.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Onderwijsloket West Brabant
In West Brabant werken diverse onderwijsinstellingen en lerarenopleidingen vanuit de RAP samen in een regionaal onderwijsloket. De website onderwijsloketwestbrabant.nl biedt aan geïnteresseerden in een functie binnen het onderwijs informatie over opleidingsmogelijkheden.

Naar het onderwijsloket West Brabant >>
Twitter LinkedIn
 
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Recent verschenen:

Meer nieuws
Vernieuwde checklist Controle op wapenbezit in en rond scholen
Er is een vernieuwde checklist met praktische tips en voorbeelden beschikbaar van het ministerie van J en V en het ministerie van OCW die scholen helpt om op een goede manier preventieve wapencontroles in- en uit te voeren. 
Lees verder »
Kamerbrief toekenning subsidie IML
Demissionair Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de adviezen van de Commissie IML over de subsidieregeling Incidentele Middelen Leerlingendaling VO 2020-2025 (IML). Het adviesrapport van de Commissie IML en een overzicht van de toegekende subsidie stuurt hij mee met de Kamerbrief.
Lees verder »
Agenda

22-9-2021: Kennisdelingssessie RAP op de vloer, online
22-9-2021: Kennisdelingssessies MBO in de RAP: Van kansen naar uitvoering, online
23-9-2021: Leernetwerk Begeleiding startende leraren (VO-raad), fysiek/online
30-9-2021: VO-congres 2021 (VO-raad), Nieuwegein
12-10-2021: Training strategisch HRM voor HR-medewerkers en –adviseurs (VO-raad)
9-11-2021: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht (VOL)
12-11-2021: Leergang strategisch HRM (VO-raad)
23-11-2021: Jaarcongres HRM & het onderwijs (CKC Seminars), Bussum
14-12-2021/17-02-2022: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, Utrecht

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Het voortgezet onderwijs: een aantrekkelijke werkomgeving waar iedereen duurzaam, enthousiast en veilig kan werken! Dat is waar Voion, in samenwerking met scholen, de VO-raad en vakbonden, aan wil bijdragen. We initiëren onderzoek en delen kennis over de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. We inspireren met praktijkverhalen en ontwikkelen instrumenten en handreikingen die toepasbaar zijn voor de hele sector. Samen werken we aan het beste onderwijs.
www.voion.nl | info@voion.nl
Volg ons op:    
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: