Quadraam benut convenant op een duurzame manier | Meld u aan voor het online kennisevent op 9 juni | Extra menskracht voor Nationaal Programma Onderwijs | ...

Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 19 mei 2021
Inspiratie: Quadraam Scholengroep benut convenant op een duurzame manier
De Gelderse Onderwijsgroep Quadraam heeft besloten om het bedrag uit het convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting’ beleidsrijk door te sluizen naar de scholen. “Zo kunnen we met incidentele middelen toch een structureel resultaat behalen”, zegt Marie-José Kuypers, directeur Onderwijs & Onderzoek van het Centraal bureau Quadraam.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Sociale veiligheid op school, ook voor medewerkers
Elke school is, als afspiegeling van de maatschappij, bekend met ongewenst gedrag zoals roddelen, pesten, agressie of zelfs geweld. Een van de belangrijke taken van medewerkers in het voortgezet onderwijs is het bieden van een veilige leeromgeving aan leerlingen. Daarvoor hebben de medewerkers zelf ook een veilige werkomgeving nodig. Toch blijkt dat ongeveer 10 procent zich wel eens onveilig voelt tijdens het werk.

Lees het artikel in Van twaalf tot achttien >>
Twitter LinkedIn
Online kennisevent: voldoende én goed personeel door regionale samenwerking 
Vanuit het AOb-gebouw in Utrecht presenteren het Arbeidsmarktplatform PO, Voion en SOM – mede mogelijk gemaakt door OCW – op woensdag 9 juni 2021 van 13:30 tot 16:30 uur het online kennisevent: voldoende én goed personeel door regionale samenwerking. Met sprekers: Louis Spaninks, directeur uit de ICT-branche, Patrick Kenis, hoogleraar Public Governance van de Tilburg University, en Hans Schwartz, beleidsadviseur van zowel het Arbeidsmarktplatform PO als Voion en SOM.

Bekijk het volledige programma >>
Twitter LinkedIn
Extra menskracht voor Nationaal Programma Onderwijs
Duidelijk is dat de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs extra capaciteit en menskracht zal vragen. En dat in een periode van personeelstekorten en hoge werkdruk. In het dossier ‘Extra menskracht voor het Nationaal Programma Onderwijs’ op onze website hebben wij eerder gepubliceerde uitgaves en praktijkverhalen voor u verzameld om u op ideeën te brengen om extra menskracht te werven en in te zetten. Het dossier zullen we de komende periode actualiseren en aanvullen.


Naar het dossier ‘Extra menskracht voor het Nationaal Programma Onderwijs’ >>
Twitter LinkedIn
Nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses voor het vo
Voion heeft nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses toegevoegd aan de website. De analyses, voor 14 regio’s en de G4, geven u inzicht in de ontwikkelingen van het aantal leerlingen en de vraag naar leraren.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Inspiratie: Assessmentcentrum voor zij-instromers
In 2018 ontving het project Assessmentcentrum voor zij-instromers cofinanciering via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion. Welke activiteiten zijn er uitgevoerd? Wat is ervan geleerd? En hoe staat het nu met dit project? Alexander van der Weide: “We wilden een assessmentcentrum opzetten waarin we de geschiktheid van kandidaten voor het onderwijs beoordelen, voor elke geschikte kandidaat een zij-instroomtraject op maat ontwikkelen en nagaan of de kandidaat geschikt is voor dat traject.”

Lees het artikel >>

Twitter LinkedIn
RAP op stoom
“Resultaten moeten tot in het klaslokaal verankerd worden”

Eind april organiseerde Voion verdiepingssessies over de regionale aanpak personeelstekorten met als titel RAP op stoom. De projectleiders van de verschillende RAP-regio’s kwamen virtueel bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en actuele vraagstukken te bespreken. Joost Franssen (RAP Noord- en Midden-Limburg) en Irene van Noort (RAP RPO Rijnmond) vertegenwoordigen twee heel verschillende regio’s maar herkennen de gezamenlijke doelstelling van de projectleiders: “Het RAP-traject moet diep in de schoolorganisatie verankerd worden. Uiteindelijk gebeurt het allemaal in het klaslokaal.”

Lees verder >>

Twitter LinkedIn
Verlenging subsidieregeling Extra hulp voor de klas
Het ministerie van OCW heeft voor de subsidieregeling Extra hulp voor de klas 240 miljoen extra beschikbaar gesteld. Dit extra geld is bedoeld om de continuïteit van het onderwijs te bevorderen en de gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen door middel van inzet van (extra) personeel. De aanvraagperiode van de subsidie loopt tot en met 1 juni 2021.

Lees verder >>
Durf het avontuur op te zoeken
Ellen Kok, manager arbeidszaken Nederlandse Vereniging van Banken, was in 2019 betrokken bij de totstandkoming van het convenant Aan de slag voor de klas. Vijf vragen over het belang van deze gezamenlijke aanpak om het lerarentekort te helpen oplossen en welke stappen inmiddels zijn gezet.

Lees het artikel op de website van de Nederlandse vereniging van Banken >>
Twitter LinkedIn
Zelftest voor carrièreswitchers
Speciaal voor mensen die overwegen om als zij-instromer in het onderwijs aan de slag te gaan is de zelftest Carrièreswitch naar het onderwijs ontwikkeld. Het is een laagdrempelige test waarmee belangstellenden kunnen nagaan welke vaardigheden er nodig zijn voor een baan als leraar en over welke van deze vaardigheden zij beschikken. Dat helpt hen bij de oriëntatie op een baan als leraar. Er is ook een zelftest voor havo/vwo-leerlingen en andere studiekiezers.

Naar de zelftest Carrièreswitch naar het onderwijs (voor zij-instromers) >>
Naar de zelftest voor studiekiezers >>
Twitter LinkedIn
Onderlinge inspiratie vo en mbo, zij-instroom en hybride docentschap
Robert Hommen, senior adviseur onderwijsarbeidsmarkt Voion en Rosanne Koops, coördinator Opleiden in de School, ROC Midden-Nederland verzorgen op 2 juni tijdens de Week van Samen Opleiden een werksessie over de mogelijkheden van zij-instroom en hybride docentschap in het vo en mbo. Hoe kunnen we de begeleiding van deze doelgroep vormgeven? Wat zijn de leerbehoeften van de zij-instroom? En wat kunnen de mbo- en vo-sectoren van elkaar leren?

Meer informatie en aanmelden >>
Twitter LinkedIn
Betere begeleiding voor startende docenten
Marcella Veenstra, projectleider RAP, Anne Leijenaar, voorzitter van onderwijsgroep Fricolore, en Marja de Jonge, voorzitter De Pompeblêd Scholengroep, vertellen in dit artikel over hun gezamenlijke missie, verantwoordelijkheid en 'het vliegwieleffect' bij de aanpak van het personeelstekort in hun regio.

Lees het artikel >>
Twitter LinkedIn
 
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Recent verschenen:

Meer nieuws
Kamerbrief bij Actieplan Duurzaam werken in het onderwijs
Werken in het onderwijs moet aantrekkelijk zijn: het onderwijs moet de beste mensen aantrekken én behouden. Dat kan alleen door te kiezen voor een structurele en duurzame aanpak die zorgt voor voldoende en goed opgeleid personeel binnen een goed functionerende onderwijsarbeidsmarkt en een stevige kennisinfrastructuur. Het actieplan geeft daar verdere invulling aan.
Lees verder »
Agenda

2-6-2021: Onderlinge inspiratie vo en mbo, zij-instroom en hybride docentschap, online.
9-6-2021: Online kennisevent: voldoende én goed personeel door regionale samenwerking, online.
16-6-2021: Verdiepingssessie (inbedding) zij-instroom, online.
16-6-2021/20-9-2021: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, Utrecht. 
23-9-2021: Leernetwerk Begeleiding startende leraren, VO-raad, fysiek/online.
9-11-2021: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht.

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Het voortgezet onderwijs: een aantrekkelijke werkomgeving waar iedereen duurzaam, enthousiast en veilig kan werken! Dat is waar Voion, in samenwerking met scholen, de VO-raad en vakbonden, aan wil bijdragen. We initiëren onderzoek en delen kennis over de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. We inspireren met praktijkverhalen en ontwikkelen instrumenten en handreikingen die toepasbaar zijn voor de hele sector. Samen werken we aan het beste onderwijs.
www.voion.nl | info@voion.nl
Volg ons op:    
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: