Hoe draagt een traineeprogramma bij aan aantrekkelijk werkgeverschap? | Hoe zijn de convenantsmiddelen werkdruk en tekorten besteed? | Laat je inspireren door het verhaal over krachtige starters en het mobiliteitscentrum Twente-Achterhoek | ….

Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 14 april 2021
Podcast: Hoe draagt een traineeprogramma bij aan aantrekkelijk werkgeverschap?
In deze podcast gaat Tjip de Jong op bezoek bij Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) om te leren over een succesvol tweejarig traineeprogramma in de regio. Daarbij gaat hij in gesprek over goed werkgeverschap en de uitdagingen binnen het onderwijs zoals krimp en uitstroom van leraren door o.a. pensioen. Hoe ga je vergrijzing tegen en trek je jonge professionals aan binnen de school? Dit zijn vragen die gaan over aantrekkelijk werkgeverschap en onderwijsontwikkeling die aansluit bij een nieuwe generatie professionals.

Lees en luister verder >>
Twitter LinkedIn
Onderzoeksrapport Tussenevaluatie convenant aanpak personeelstekorten en werkdruk: Hoe zijn de middelen in het vo tot nu toe besteed?
In het convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting’ zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld aan scholen ten behoeve van maatregelen tegen tekorten en werkdruk. Eind 2019 is in dat kader voor het voortgezet onderwijs € 150 miljoen uitgekeerd ten behoeve van besteding in 2020 en 2021. Voion heeft, op verzoek van de cao-tafel vo, onderzoek gedaan naar de maatregelen die met de middelen zijn uitgevoerd of nog in planvorming of uitvoering zijn.

Lees verder >> 
Twitter LinkedIn
Inspiratie: Dr. Mollercollege zet oud-leerlingen in als surveillant
“Docenten hebben regie over de vrijgekomen tijd”
De laatste toetsweken verliepen voor de leerlingen van het Dr. Mollercollege in Waalwijk anders dan anders. De surveillance werd namelijk niet gedaan door docenten, maar door oud-leerlingen. De school heeft de convenantsmiddelen besteed aan ondersteuning, zodat docenten meer ruimte krijgen voor onderwijsontwikkelingen.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor schoolleiders in het vo
Hoewel de werkgelegenheid voor schoolleiders in de periode 2013-2019 met zo’n zeven procent is afgenomen, is het aandeel vrouwelijke schoolleiders toegenomen. Ongeveer drie op de tien nieuwe schoolleiders stroomt in van buiten het voortgezet onderwijs. Maar ook onder leraren in het vo is behoorlijk wat interesse om schoolleider te worden. Dat blijkt onder andere uit een arbeidsmarktonderzoek naar schoolleiders in het voortgezet onderwijs van Voion.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
De reis van de financiële sector naar een baan in het onderwijs 
Wat is nodig om een carrièreswitch van de financiële sector naar het onderwijs soepel te laten verlopen? Uit welke stappen bestaat deze overstap eigenlijk en wie is waar verantwoordelijk voor? Het Arbeidsmarktplatform PO en Voion hebben in de handreiking ‘Aan de slag voor de klas!’ alle opgedane ervaringen, kennis en inzichten vanuit het convenant ‘Aan de slag voor de klas’ uitgewerkt.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Regio in beeld met nieuwe arbeidsmarktanalyses
Om arbeidsmarktinformatie zo actueel, aantrekkelijk en eenvoudig mogelijk aan u beschikbaar te stellen, heeft Voion het dossier Regio in beeld gemaakt op voion.nl. In dit dossier vindt u per arbeidsmarktregio (14 regio’s en de vier grote steden) arbeidsmarktcijfers, samenwerkingsverbanden op personeelsgebied, opleidingsscholen en inspiratie uit de praktijk. Bij de arbeidsmarktcijfers zijn vanaf nu de meest recente analyses beschikbaar.

Lees verder >> 
Twitter LinkedIn
Jaarverslag Voion 2020
Wij hebben ons jaarverslag 2020 gepubliceerd. Het was een bijzonder jaar door de COVID-19 pandemie. Een jaar waarin het belang van veilig werken extra werd benadrukt. Voion heeft ook dit jaar zijn uiterste best gedaan om besturen en scholen in het voortgezet onderwijs te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling tot de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Inspiratie
In 2018/2019 ontvingen meer dan 10 projecten cofinanciering via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs en de Stimuleringsregeling oriëntatietrajecten zij-instromers van Voion. Welke activiteiten zijn er met deze regelingen uitgevoerd? Wat is er van geleerd? En hoe staat het nu met deze projecten? In deze nieuwe nieuwsbrief lichten we er twee projecten uit.
Krachtige starters
In dit artikel vertelt Jan Klein, directeur-bestuurder van het Nuborgh College, over de ontwikkeling van een psychologische component in de doorlopende leerlijn voor starters in het onderwijs (leraren in opleiding en startende docenten). Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling is nu een vast onderdeel van het inductieprogramma.

Lees verder >> 
Twitter LinkedIn
Regionaal mobiliteitscentrum Twente-Achterhoek
In de regio Twente Achterhoek werken verschillende zelfstandige vo-scholen samen om oplossingen te vinden voor zowel het lerarentekort als voor het krimpende aantal leerlingen. Ze stemden de formatieplanningen zoveel mogelijk op elkaar af en ontwikkelden een mobiliteitscentrum en gezamenlijke vacaturebank.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Oproep deelnemers kringgesprek 
Voor het online kennisevent ‘voldoende én goed personeel door regionale samenwerking’ op 9 juni a.s. zijn wij op zoek naar deelnemers voor een kringgesprek. Wij zoeken een leraar, hrm’er, schoolleider en bestuurder uit elke sector (po, vo, en mbo) die onder begeleiding van een gespreksleider vertellen over hoe zij aankijken tegen het personeelstekort en de activiteiten die ondernomen worden in de RAP-regio’s.

Meer informatie en aanmelden >>
OrionNXt
Begin april heeft Orion de website OrionNXT.nl gelanceerd. Deze website bevat alle vacatures van de 27 schoollocaties binnen de ORION-samenwerking. Ook krijgen ORION-medewerkers via deze website snel en beter inzicht in hun ontwikkel- en doorstroommogelijkheden. NXT is gericht op de loopbaan van huidige én toekomstige ORION-medewerkers.
Twitter LinkedIn
21 april: Verdiepingssessies: RAP op stoom vo/mbo; Hoe staat het nu met?
Na de succesvolle bijeenkomst ‘RAP van start in vo/mbo’ in 2020 organiseren we wederom in clusters van regio’s voor de (deel)projectleiders verdiepingssessies over de regionale aanpak personeelstekort. Daarin wisselen we ervaringen uit en zoeken we naar antwoorden voor actuele vraagstukken op de (regionale) onderwijsarbeidsmarkt.

Meer informatie >>
Twitter LinkedIn
28 april: Train de trainer bijeenkomst: Gezamenlijke (regionale) strategische personeelsplanning
In deze ‘train de trainer bijeenkomst’ komen ervaringsdeskundigen aan het woord en leiden we ‘deelprojectleiders’, die in uw regio aan de slag willen met regionale strategische personeelsplanning, op in de rol van beheerder van een gezamenlijk scenario. Vervolgens kunt u met meerdere scholen en/of besturen in uw RAP-regio een gezamenlijk scenario voor strategische personeelsplanning ontwikkelen.

Meer informatie en aanmelden >>
Twitter LinkedIn
 
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Recent verschenen:

Meer nieuws
Miniserie over de waarde van goede begeleiding van startende leraren
Maak werk van de begeleiding van startende leraren! Dat is de oproep van de VO-raad en middelbare school ISG Arcus, de school uit 100 dagen voor de klas, aan andere scholen. Met een videoreeks over startende leraren in het voortgezet onderwijs vragen ze aandacht voor het belang van goede begeleiding: voor de professionele ontwikkeling van de starter zelf, het behoud van starters voor het onderwijs én een lerende cultuur in de organisatie.
Lees verder »
Mogelijkheid zelftesten op scholen
Om de kans op verspreiding van het coronavirus onder leerlingen of werknemers te verkleinen, krijgen alle scholen vanaf half april zelftesten toegestuurd. In een brief vraagt demissionair minister Slob aan scholen om nu alvast voorbereidingen te treffen, zodat de zelftests na levering direct gebruikt kunnen worden.
Lees verder »
Agenda

21-4-2021: Verdiepingssessies: RAP op stoom vo/mbo; Hoe staat het nu met?, online
28-4-2021: Train de trainer bijeenkomst: Gezamenlijke (regionale) strategische personeelsplanning, online.
2-6-2021: Onderlinge inspiratie vo en mbo, zij-instroom en hybride docentschap, online.
3-6-2021: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht.
9-6-2021: Kennisevent: voldoende én goed personeel door regionale samenwerking, online.
16-6-2021/20-9-2021: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, Utrecht.
16-6-2021: Verdiepingssessie (inbedding) zij-instroom, online.

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Het voortgezet onderwijs: een aantrekkelijke werkomgeving waar iedereen duurzaam, enthousiast en veilig kan werken! Dat is waar Voion, in samenwerking met scholen, de VO-raad en vakbonden, aan wil bijdragen. We initiëren onderzoek en delen kennis over de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. We inspireren met praktijkverhalen en ontwikkelen instrumenten en handreikingen die toepasbaar zijn voor de hele sector. Samen werken we aan het beste onderwijs.
www.voion.nl | info@voion.nl
Volg ons op:    
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: