Veilig inzetten van lasers in en rond het klaslokaal | Een gezamenlijke strategische personeelsplanning maken? | Inspiratie: Opscholing en doorstroming tweedegraads leraren tekortvakken | …

Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 10 maart 2021
Gerichter werven en matchen met een gezamenlijke (regionale) personeelsplanning
In het Scenariomodel-VO is het nu mogelijk om samen met andere scholen en/of besturen een gezamenlijke strategische personeelsplanning te maken. Met de uitkomsten van zo’n gezamenlijke planning kunt u op alle niveaus (school, bestuur, regionaal) het gesprek aangaan om tot goed (regionaal) strategisch personeelsbeleid te komen. Bovendien is het Scenariomodel-VO geactualiseerd met de meest recente cijfers zodat u nog actuelere scenario’s kunt maken.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Veilig inzetten van lasers in en rond het klaslokaal
Het gebruik van lasers op school brengt risico’s voor gebruikers en omstanders met zich mee. Een lasersysteem dient onder alle omstandigheden veilig gebruikt te kunnen worden. In het nieuwe VO-signaal ‘Veilig inzetten van lasers in en rond het klaslokaal’ leest u alles over regelgeving, potentiële gevaren en risico’s, classificatie en veilig gebruik van lasers.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Norm coronavirus aangepast aan de nieuwe situatie m.i.v. 1 maart
Op 23 februari jl. heeft het kabinet het besluit genomen dat de schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs vanaf 1 maart weer open gaan voor alle leerlingen. Om de verruiming van de schoolopening veilig te laten verlopen, adviseert het RIVM om aanvullende maatregelen te treffen. De norm coronavirus in de Arbocatalogus-VO is met deze aanvullende maatregelen aangepast.

Lees verder >> 
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Opscholing en doorstroming tweedegraads leraren tekortvakken
In 2018/2019 ontvingen meer dan 10 projecten cofinanciering via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs en de Stimuleringsregeling oriëntatietrajecten zij-instromers van Voion. Welke activiteiten zijn er met deze regelingen uitgevoerd? Wat is er van geleerd? En hoe staat het nu met deze projecten? In deze nieuwsbrief vertelt Evelien Stoutjesdijk, lerarenopleider ICLON, over het ontwikkelen van een intake- en assessmentinstrument, waardoor tweedegraads docenten binnen twee jaar hun eerstegraads bevoegdheid kunnen halen.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Inrichten van een regionaal loket op basis van het DOR-model
Een regionaal loket of informatiepunt op de onderwijsarbeidsmarkt helpt geïnteresseerden, die willen werken in het onderwijs, verder op weg in de regio. Hoe richt je, via de denklijn van richten, inrichten en verrichten, een regionaal loket in, hoe beschrijf je dit en hoe vindt de evaluatie plaats? De kijkwijzer ‘Inrichten van een regionaal loket op basis van het DOR-model’ is bedoeld om regio’s in dit proces te ondersteunen.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Landelijk online kennisevent po, vo, mbo
Samen met Arbeidsmarktplatform PO en SOM organiseren we op woensdag 9 juni 2021 het online kennisevent: voldoende én goed personeel door regionale samenwerking. In de ochtend vindt een kennisdelingsbijeenkomst plaats specifiek voor de RAP-regio's vo/mbo.

Op dit moment zijn we volop bezig het programma samen te stellen. Alvast een tip van de sluier: Patrick Kenis, hoogleraar Public Governance van de Tilburg University neemt ons mee in de wereld van organisatienetwerken. De uitkomsten van de twee verkenningen - naar de werking van regionale loketten en naar samenwerkingsverbanden in de regio - worden gedeeld. En uiteraard is in het programma ruimte om in kleinere groepen te ‘netwerken’ en kennis te delen over onderwerpen die te maken hebben met de RAP-thema’s.

Reserveer alvast de datum van 9 juni in uw agenda!
Nieuwe website RAP Food Valley
In 2019 hebben de partners in het Food Valley Scholennetwerk samen een plan van aanpak ingediend bij het ministerie van OCW voor subsidie Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP). De komende twee schooljaren richten zij zich op een kwalitatieve en kwantitatieve aanpak, op versterking van samenwerking in de regio en borging van opbrengsten. Meer informatie is te vinden op de nieuwe website: www.foodvalleynetwerk.nl/lerarentekort
Twitter LinkedIn
Extra hulp voor de klas: onderwijsondersteuner in dienst
Het Scala College in Alphen aan den Rijn heeft een onderwijsondersteuner in dienst genomen, gefinancierd uit de middelen van de regeling Extra Hulp voor de Klas. Dat schrijft Leraar van Buiten op haar website. Op LinkedIn deelt Martijn van der Maat, de onderwijsondersteuner, zelf dit nieuws. Hij noemt het ‘een fantastische mogelijkheid om nader kennis te maken met het voortgezet onderwijs en het zij-instroomtraject.’

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Eén loket voor het werken in het onderwijs in Noord- en Midden-Limburg
De nieuwe website leraarinlimburg.nl is live. Deze website is onderdeel van de regionale aanpak personeelstekorten in Noord- en Midden-Limburg, een hechte samenwerking tussen Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML), Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO), Citaverde College en Fontys. De website leraarinlimburg.nl bevat informatie over werken in het onderwijs en vacatures van de betreffende scholen in de regio.

Lees op onze site meer over de arbeidsmarktcijfers, de regionale samenwerking en activiteiten in Limburg >>
Twitter LinkedIn
 
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Recent verschenen:

Meer nieuws
Middelen uit Sectorakkoord blijven beschikbaar voor strategisch personeelsbeleid
Schoolbesturen kunnen in 2021 en 2022 middelen blijven inzetten voor het realiseren van nog niet behaalde doelstellingen uit het in 2014 afgesloten Sectorakkoord vo. Zo is (in 2021 en 2022) 88 miljoen euro jaarlijks beschikbaar voor het verder verbeteren van de kwaliteit van de implementatie van het strategisch personeelsbeleid. De VO-raad biedt handvatten om hier mee aan de slag te gaan.
Lees verder »
Handreiking privacy en registratie corona
Om een grootschalige uitbraak van corona te voorkomen willen scholen bij een ziekmelding graag weten of een leraar of leerling afwezig is vanwege corona. Maar privacywetgeving (de AVG) verbiedt het om gezondheidsgegevens te registreren. Wat mogen scholen in dit kader volgens de AVG wel en niet doen? In de handreiking Privacy en registratie corona van de VO-raad en PO-Raad leest u hoe u kunt omgaan met het gebruik van gegevens over coronabesmettingen op school.
Lees verder »
Wilt u ambitieuze trainees op uw school?
Wilt u initiatiefrijke, breed geïnteresseerde en academisch opgeleide docenten de school in halen? Trainees in onderwijs is op zoek naar nieuwe partnerscholen: enthousiaste en betrokken scholen die zich willen verbinden aan het traineeship.
Lees verder »
Scholen kunnen zich aanmelden voor de Veiligheidsmonitor 2021
De Veiligheidsmonitor van het ministerie van OCW maakt inzichtelijk hoe leerlingen en personeel de (sociale) veiligheid op hun school ervaren, met welke incidenten scholen te maken krijgen en hoe het is gesteld met het veiligheidsbeleid op school.
Lees verder »
Agenda

3-6-2021: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht.
9-6-2021: Kennisevent: voldoende én goed personeel door regionale samenwerking, online.
16-6-2021/20-9-2021: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, Utrecht.

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Het voortgezet onderwijs: een aantrekkelijke werkomgeving waar iedereen duurzaam, enthousiast en veilig kan werken! Dat is waar Voion, in samenwerking met scholen, de VO-raad en vakbonden, aan wil bijdragen. We initiëren onderzoek en delen kennis over de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. We inspireren met praktijkverhalen en ontwikkelen instrumenten en handreikingen die toepasbaar zijn voor de hele sector. Samen werken we aan het beste onderwijs.
www.voion.nl | info@voion.nl
Volg ons op:    
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: