Inspiratieverhaal: “Instroommakelaar voorkomt dat kandidaten verdwalen in mogelijkheden” | Bekijk de updates norm coronavirus en checklist | Uitnodiging deelname onderzoek | ...

Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 10 december 2020
Inspiratie: “Instroommakelaar voorkomt dat kandidaten verdwalen in mogelijkheden”
Steeds meer professionals willen een carrièreswitch maken en kiezen voor het onderwijs. Veel zij-instromers weten echter niet waar zij terecht kunnen en welke route ze moeten volgen. “Elke goede, nieuwe werknemer is winst en elke geïnteresseerde die door het zoekproces verloren gaat, is een groot verlies”, vindt de RAP projectgroep regio Zwolle. Zij hebben een instroommakelaar aangesteld om carrièreswitchers op een persoonlijke manier wegwijs te maken.


Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Onderzoek naar besteding middelen convenant Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting
Uitnodiging deelname onderzoek

In het convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting’ zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld aan scholen ten behoeve van maatregelen tegen tekorten en werkdruk. Voion doet, op verzoek van de cao-tafel vo, onderzoek naar de (voorgenomen) besteding van middelen uit het convenant. Wij vragen schoolbestuurders, schoolleiders en p(g)mr-leden in het voortgezet onderwijs deel te nemen aan dit onderzoek.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Carrièreswitchers in beeld
Waarom willen mensen een carrièreswitch naar het onderwijs? En welke beelden van het beroep van leraar en het zij-instroomtraject hebben zij? In de factsheet ‘Beeld van carrièreswitchers’ presenteren we een aantal inzichten gebaseerd op de analyse van afnames van de zelftest 'Carrièreswitch naar het onderwijs'.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Perspectieven op flexwerk in het vo
Het aantal flexwerkers op de Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen jaren fors gestegen. Ook het voortgezet onderwijs kent een licht stijgende trend van flexibele arbeidscontracten. Hoe moet deze trend worden geduid? Een verkennend onderzoek van Voion geeft kleur aan de cijfers. Een beeld van flexwerk in het vo.

Lees het artikel gepubliceerd in het magazine Van12tot18, december 2020 >> 
Twitter LinkedIn
Norm coronavirus en checklist regelmatig geüpdatet
De kennis over het coronavirus is nog volop in ontwikkeling waardoor inzichten wijzigen. Zo zijn onlangs de isolatie regels voor mensen met een bewezen COVID-19 infectie zonder klachten, aangepast en is sinds 1 december jl. de mondkapjesplicht op scholen ingevoerd. In de Arbocatalogus-VO vindt u een actueel overzicht van de te nemen maatregelen en de bijbehorende checklist. Wilt u weten welke onderdelen op welke datum zijn gewijzigd? Raadpleeg dan het logboek.
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Kamerbrief lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt 2020
Ook de komende jaren moet onverminderd hard gewerkt worden om de tekorten aan te pakken. In het po, maar ook voor de tekortvakken in het vo. Dat schrijven onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob aan de Tweede Kamer.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
210 miljoen voor extra hulp op school
Het kabinet trekt 210 miljoen euro uit waarmee basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen extra hulp kunnen inschakelen in deze coronatijd. Met dit geld kunnen scholen extra bevoegd personeel inzetten, ondersteuners laten meehelpen en meer gastlessen mogelijk maken, bijvoorbeeld op het gebied van sport, techniek en cultuur.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Artikel: Leerling voor de klas: werkt dat?
Misschien ligt een deel van de oplossing voor het lerarentekort wel vlak onder onze neus. Dat was in ieder geval de gedachte bij het Commanderij College in Gemert, Noord-Brabant. Meer scholen schakelen de hulp in van leerlingen om leerkrachten te ontlasten.

Lees er meer over in dit artikel van Onderwijs van Morgen >>
Twitter LinkedIn
Wat gebeurt er in de regio Friesland?
Lees op onze site meer over de arbeidsmarktcijfers, de regionale samenwerking en activiteiten in Friesland >> 
Twitter LinkedIn
 
Meer nieuws
Challenge werkdrukvermindering bij docenten
Ruim 90% van de docenten in het voortgezet onderwijs is (zeer) tevreden over hun baan. Gelijktijdig ervaren ze een bovengemiddelde werkdruk in vergelijking tot andere beroepen. OCW is in samenwerking met StartHubs op zoek naar innovatieve ideeën, concepten of producten die werkdruk verminderen. Heeft u een oplossing waarmee de werkdruk in het voortgezet onderwijs kan worden aangepakt?
Lees verder »
Aankondiging regeling Schoolkracht: een impuls voor schoolontwikkeling
Veel schoolleiders en leraren uit het team hebben ideeën over de manier waarop het onderwijs op hun school beter kan of handiger kan worden georganiseerd, maar soms ontbreken tijd, middelen en draagvlak om de plannen vervolgens goed van de grond te krijgen. Met de regeling Schoolkracht wordt een impuls gegeven om de plannen en ideeën in de praktijk te brengen.
Lees verder »
Ventilatieregeling gepubliceerd
De ministers van BZK en OCW hebben de regeling om verbetering van het binnenklimaat te stimuleren gepubliceerd. Projecten voor noodzakelijke en energiezuinige verbeteringen in bestaande gebouwen, worden voor maximaal 30 procent gesubsidieerd.
Lees verder »
Stage in coronatijd: handreiking met praktische tips
Veel scholen hebben in deze tijd moeite met het vinden van stageplaatsen voor hun leerlingen. Belangrijk is te weten dat stage in het vmbo niet verplicht is. Alleen leerlingen die een leerwerktraject volgen kunnen niet slagen als ze geen stage gelopen hebben. Alle andere vmbo-leerlingen kunnen ook op andere manieren praktijkervaring opdoen. In de handreiking van Sterk Techniekonderwijs vindt u praktische tips.
Lees verder »
Nieuwe website: sterkmedezeggenschap.nl
Op 25 november is de nieuwe website www.sterkmedezeggenschap.nl gelanceerd waar alle actualiteiten rondom medezeggenschap in het funderend onderwijs te vinden zijn. Deze nieuwe website biedt toegankelijke informatie over de spelregels rond de medezeggenschap en de rol van de verschillende betrokkenen. Ook vindt u er inspirerende ervaringsverhalen, podcasts en handige tips.
Lees verder »
Agenda

20-01-2021/08-03-2021: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, Utrecht.
16-03-2021: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht.
16-06-2021/20-09-2021: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, Utrecht


Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: