Inspiratieverhaal: GSG Leo Vroman kreeg grip op aanpak van ziekteverzuim | Meer weten over een specifiek arbogerelateerd onderwerp? | Wat kunnen RAP-regio’s leren van kansrijke initiatieven aanpak lerarentekort? | ...

Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 12 november 2020
Inspiratie: GSG Leo Vroman kreeg grip op de aanpak van ziekteverzuim 
Vier jaar geleden liep het ziekteverzuim bij de Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman op tot boven het landelijk gemiddelde. De organisatie besloot de aanpak van het verzuim over een andere boeg te gooien, vertelt hoofd onderwijsondersteuning en personeelszaken Daniëlle de Bruijn. De Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman wist het ziekteverzuim binnen vier jaar van 8% naar 3% te brengen. Niet met rigoureuze veranderingen, maar met meer contactmomenten en aandacht.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Perspectieven op flexwerk in het voortgezet onderwijs
Het aantal flexwerkers op de Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen jaren fors gestegen. Het voortgezet onderwijs kent een licht stijgende trend van flexibele arbeidscontracten. Hoe moet deze trend worden geduid? Om dit in beeld te brengen heeft Voion verkend wat de achtergronden, motieven en ervaringen zijn van de inzet van flexibel onderwijzend personeel in het voortgezet onderwijs.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Uitgelicht: VO-signalen
Wilt u meer weten over een specifiek arbogerelateerd onderwerp in het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld over aansprakelijkheid of medisch handelen? Een VO-signaal geeft informatie/advies over thema’s die van belang zijn voor de invulling van goed werkgeverschap en goed werknemerschap.

Bekijk de VO-signalen die door Voion zijn gepubliceerd >>
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Nieuwe oplossingen voor tekortvakken
Procesregisseurs tekortvakken vo hebben vier kansrijke initiatieven, om het lerarentekort in het vo te verminderen, aangejaagd, verdiept en verbreed. Wat kunnen de RAP-regio’s leren van deze en andere initiatieven? Lees dit in het artikel van de regionale kennisdelingsbijeenkomsten op 14 en 21 oktober.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Handreiking voor kansrijke oplossingen lerarentekort
Deze handreiking biedt vo-scholen inspiratie om zelf met het werven van docenten voor tekortvakken aan de slag te gaan.

Naar de handreiking >>
Twitter LinkedIn
RAP-kennisdelingsbijeenkomst Regionale samenwerking en SPP
Uit de vele gesprekken in de RAP-regio’s blijkt dat (regionale) strategische personeelsplanning (SPP) in veel regio’s nog in de kinderschoenen staat. Wat is nodig om een succesvolle aanpak in de regio tot stand te brengen? Kan ‘Met één druk op de knop’ een verandering tot stand worden gebracht? Voion organiseert 25 november een bijeenkomst voor (deel)projectleiders van de RAP-regio’s in het vo en mbo.

Meer informatie >>
Twitter LinkedIn
Vergroot je kansen: aan het werk als leraar Duits
In eerste instantie kan een tweede bevoegdheid een enorme drempel lijken, maar voordelen heeft het natuurlijk ook. In dit filmpje wordt in gesprek met docente Joyce van Os en schoolleider Huub van der Linden van het Maurick College in Vught ingegaan op alle kansen die een tweede lesbevoegdheid Duits biedt.

Bekijk het filmpje >>
Twitter LinkedIn
Noord-Nederland organiseert het anders
De vier RAP-regio's in de drie noordelijke provincies organiseerden een succesvolle online ‘Week van het Anders Organiseren’ van 5 tot en met 8 oktober 2020.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Wat gebeurt er in de regio Drenthe?
Lees op onze site meer over de arbeidsmarktcijfers, de regionale samenwerking en activiteiten in Drenthe >>
Twitter LinkedIn
 
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Recent verschenen:


 
Meer nieuws
Een lerarenopleiding die beter past bij zij-instromers
Een flexibele lerarenopleiding waar de zij-instromers en hun ervaring centraal staan, dat spreken de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU) en minister Van Engelshoven (OCW) af in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.
Lees verder »
LOF-magazine over bewezen aanpak onderwijsvernieuwing
Waarom werkt de aanpak van LOF en zetten leraren zo daadwerkelijk onderwijsvernieuwingen in gang? In het LOF-magazine vertellen leraren hoe zij met ondersteuning van LOF aan de slag gingen met hun onderwijsvernieuwing en waarom zij succesvol waren. 
Lees verder »
Agenda

25-11-2020: RAP-kennisdelingsbijeenkomst Regionale samenwerking en SPP, online.
03-12-2020: Inspiratiesessie inclusief werkgeverschap & banenafspraak regio Zwolle, online.
20-01-2021/08-03-2021: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, Utrecht.
16-03-2021: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht.

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: