Inspiratie: Generatieregeling ingevoerd bij Dunamare Onderwijsgroep | Routes naar werken in het vo: Bekijk de factsheet | Wat doet uw school rondom gezondheid en welzijn van leerlingen? | …

Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 7 oktober 2020
Inspiratie: Generatieregeling ingevoerd bij Dunamare Onderwijsgroep 
“Neem iedereen vanaf een vroeg stadium mee in het proces”

De krappe arbeidsmarkt zorgt ervoor dat vitaliteit en duurzame inzetbaarheid bij veel scholen belangrijke thema’s zijn. Ook Dunamare Onderwijsgroep merkte dat het moeilijker wordt om goede nieuwe docenten te vinden terwijl oudere medewerkers steeds meer moeite hebben om de eindstreep te halen. Zij introduceerden daarom vorig jaar een generatieregeling die door de hele onderwijsgroep werd gedragen.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Ziekteverzuimcijfers 2019 voortgezet onderwijs gepubliceerd
Na drie achtereenvolgende jaren van stijging, is het ziekteverzuim voor het onderwijzend personeel (OP) in het voortgezet onderwijs in 2019 gelijk gebleven aan 2018. Voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP) is het ziekteverzuim, na vier jaren van stijging, in 2019 gedaald ten opzichte van 2018. Daarmee lijkt er in 2019 een eind gekomen aan de stijgende trend van het ziekteverzuim over de afgelopen jaren in het voortgezet onderwijs.

Lees verder >> 
Twitter LinkedIn
Veelgestelde vragen over de norm coronavirus
Hoe weet ik of de ventilatie in lokalen voldoende is? Ik heb klachten. Wanneer mag ik weer naar school? Hoe verhoudt de norm coronavirus in de Arbocatalogus-VO zich tot het protocol 'Volledig openen voortgezet onderwijs' van de sociale partners in het voortgezet onderwijs?

Het antwoord op deze en andere vragen vindt u in de Arbocatalogus-VO.

Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
RAP-regio’s verkennen anders organiseren
Welke kansen zijn er om het lerarentekort in de regio aan te pakken vanuit innovatie en anders organiseren? Meer dan 40 projectleiders, projectuitvoerders uit verschillende regio’s en beleidsmakers die deelnemen aan de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) buigen zich op 30 september over deze vraag in de online Voion-masterclass Anders organiseren.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
RAP-bijeenkomst Tekortvakken: initiatieven en aanpakken, 14 en 21 oktober
Ter ondersteuning van de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) organiseert Voion diverse online kennisdelingen die aansluiten bij de ontwikkelingen rondom de aanpak van het lerarentekort. In deze regionale online sessies ligt de focus op de aanpak van het lerarentekort in de tekortvakken die zowel in het voortgezet onderwijs alsook in het mbo toepasbaar is.

Lees verder 14 oktober regio Midden en Zuid >>
Lees verder 21 oktober regio Noord en Noordwest >>

Twitter LinkedIn
Routes naar werken in het voortgezet onderwijs
Welke bevoegdheden zijn er in het voortgezet onderwijs en via welke routes kunnen aankomende docenten hun bevoegdheid halen? En welke financieringsmogelijkheden zijn daarvoor beschikbaar?

Bekijk de factsheet Routes naar werken in het voortgezet onderwijs >>
Twitter LinkedIn
Wat gebeurt er in de regio Brabant?
Lees op onze site meer over de arbeidsmarktcijfers, de regionale samenwerking en activiteiten in Brabant >>
Twitter LinkedIn
 
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Recent verschenen:


 
Meer nieuws
360 miljoen voor verbetering ventilatie in scholen
Zo’n 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet niet aan de wettelijke ventilatienormen, maar veel scholen zijn nog bezig de situatie op hun locatie te onderzoeken. Dat blijkt uit de inventarisatie door het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen, die minister Slob vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar om schoolbesturen en gemeenten te helpen met aanpassingen aan het ventilatiesysteem.
Lees verder »
Gezocht: deelnemers voor onderzoek naar tekortvakken vo
Het ministerie van OCW laat door CAOP een onderzoek uitvoeren naar oorzaken en oplossingen voor de tekortvakken in het voortgezet onderwijs. Wilt u deelnemen door op drie momenten in het najaar via een digitaal formulier uw mening te geven over knelpunten in de opleiding en loopbaanontwikkeling van de tekortvakken?
Lees verder »
Monitoringsonderzoek strategisch personeelsbeleid 2020
De VO-raad roept bestuurders, schoolleiders en leraren in het voortgezet onderwijs op om deel te nemen aan het sectorbrede monitoringsonderzoek strategisch personeelsbeleid 2020. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt vastgesteld in hoeverre het belang dat de sector aan dit thema toekent, is terug te zien in de praktijk van besturen en scholen.
Lees verder »
Wat doet uw school rondom gezondheid en welzijn van leerlingen? 
Maastricht University roept scholen op mee te doen aan een onderzoek om inzicht te krijgen in de aanpak van scholen op het gebied van leefstijl, gezondheid en welzijn van leerlingen.
Lees verder »
De week van LOF
LOF organiseert in de week van 5 t/m 9 oktober workshops voor leraren in het po, vo en mbo over Krachtig leraarschap. Alle workshops zijn gratis en vinden plaats via Teams.
Lees verder »
 
Agenda

14-10-2020: Regionale bijeenkomst Tekortvakken: kansrijke initiatieven en aanpakken (regio midden en zuid), online. 
21-10-2020: Regionale bijeenkomst Tekortvakken: kansrijke initiatieven en aanpakken (regio noord en noordwest), online.
20-01-2021//08-03-2021: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, Utrecht.

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: