Inspiratieverhaal: Gezonde samenwerking als basis voor cultuuromslag | Norm coronavirus: Bekijk de maatregelen en checklist | Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? | …

Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 16 september 2020
Inspiratie: Gezonde samenwerking als basis voor cultuuromslag
Bij elkaar meekijken in het klaslokaal, onderlinge feedback, masterclasses door collega’s, cijfers delen in de sectie en een open cultuur waarbij je met elkaar praat en niet over elkaar. Dat zijn een paar voorbeelden van de sociale en lerende werkcultuur van de Haemstede-Barger mavo uit Heemstede. Voordat deze professionele leergemeenschap tot stand kwam, heeft het team gezamenlijk de nodige stappen gezet.

Lees hier meer over in dit praktijkverhaal en schoolvoorbeeld >>
Twitter LinkedIn
Norm coronavirus in Arbocatalogus-VO gepubliceerd
Voion heeft in opdracht van de sociale partners een norm voor het coronavirus in de Arbocatalogus-VO ontwikkeld. In deze aanvulling op de huidige Arbocatalogus-VO vinden scholen alle maatregelen die ze moeten nemen om blootstelling aan het coronavirus bij medewerkers, leerlingen en hun naasten te voorkomen. De Inspectie SZW heeft deze norm voor het coronavirus goedgekeurd en zal deze gebruiken als referentie bij de handhaving.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Nieuwe actuele regionale arbeidsmarktanalyses voor het vo
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Voion heeft 18 actuele regionale arbeidsmarktanalyses opgesteld, waaronder voor de G4. De analyses geven u inzicht in de ontwikkelingen van de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de tekorten in uw regio.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Wordleraarinhetvo.nl overgedragen naar Onderwijsloket
Voion stopt met de website Wordleraarinhetvo.nl en draagt het stokje over aan het Onderwijsloket. De informatie over o.a. de routes naar het leraarschap zijn overgedragen en iedereen die leraar wil worden kan voortaan terecht bij het Onderwijsloket.

Lees verder >> 
Twitter LinkedIn
Nieuwe machine-instructiekaarten voor M&T beschikbaar
Een ongeluk met een leerling in een praktijklokaal kan tot ernstig of blijvend letsel leiden. Niet alle ongelukken zijn te voorkomen, maar door preventieve maatregelen worden risico’s beperkt. Dat is wat leerlingen en hun ouders van de school mogen verwachten en wat de maatschappij verwacht van werkgevers en werknemers. Het Platform vmbo M&T heeft nieuwe machine-instructiekaarten voor leerlingen ontwikkeld en ook de checklists op de site dragen bij aan de veiligheid in het M&T lokaal.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Samenwerking zorgt voor succesvolle matching door regionaal loket
De regio Leiden, Duin- en Bollenstreek is begin 2020 gestart met een regionaal loket om meer docenten uit nieuwe doelgroepen aan te trekken. Dit heeft gezorgd voor een succesvolle matching van 20 zij-instromers die binnenkort in het voortgezet onderwijs aan de slag gaan. Lees hierover het praktijkverhaal van projectleider Marius Bilkes, HR-adviseur Mandy Hage-Koster en bestuurder Harry van Alphen.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
RAP van start in het vo/mbo
De subsidies Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) zijn toegekend, de uitvoering kan beginnen. Op 2 september organiseerde Voion daarom bijeenkomsten voor projectleiders vo/mbo van RAP-regio's om kennis te maken met collega's in aanpalende regio's. Het was de aftrap van het nieuwe RAP-seizoen vol online kennisdelingsactiviteiten en contacten met het veld.

Lees verder >> 
Twitter LinkedIn
Online Masterclass Anders organiseren en formeren (30 september)
In de plannen voor de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) is veel aandacht voor de actielijn innovatie en anders organiseren. Om theorie en praktijk met elkaar te verbinden organiseert Voion de online masterclass ‘Anders organiseren, anders formeren’ voor de RAP-regio’s in het vo en mbo.

Lees verder >>  

Twitter LinkedIn
Kamerbrief over aanbevelingen aanpak lerarentekort
Het advies ‘Samen sterk voor elk kind’ van Merel van Vroonhoven laat zien dat er een speciale taskforce nodig is, die landelijk regie neemt en het wegwerken van het lerarentekort intensiveert. De vrijblijvendheid moet uit de (regionale) samenwerking in het onderwijs. De ministers Slob en Van Engelshoven informeren de Tweede Kamer over de aanbevelingen van mevrouw van Vroonhoven, onafhankelijk aanjager voor de aanpak van het lerarentekort.

Lees verder >> 
Twitter LinkedIn
Informatiepakket Aan de slag voor de klas 
Het informatiepakket voor zij-instromers die aan de slag willen voor de klas is geactualiseerd. Deze ‘brochure’ bevat informatie over het Nederlandse onderwijssysteem en over de opleidingsmogelijkheden voor zij-instromers.

Lees de brochure >>
Twitter LinkedIn
Wat gebeurt er in de regio Zuid-Holland?
In Zuid-Holland vindt samenwerking plaats tussen verschillende schoolbestuurders om de tekorten aan personeel in met name de tekortvakken aan te pakken. Lees op onze site meer over de arbeidsmarktcijfers, de regionale samenwerking en activiteiten in Zuid-Holland >>
Twitter LinkedIn
 
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Recent verschenen:


 
Meer nieuws
Druk of geluk?
Relatief veel jongeren kampen met burn-out klachten. CNV Jongeren wil hier wat aan doen. Hiervoor hebben zij samen met het CNV en Instituut Gak een aanpak ontwikkeld die zich richt op zowel werkgevers als werknemers. CNV Jongeren is op zoek naar (onderwijs)organisaties die mee willen doen aan een pilotproject.
Lees verder »
Dit zijn de genomineerden voor de Leraar van het Jaar-verkiezing
Ook dit jaar zijn er weer honderden aanmeldingen binnengekomen voor de Leraar van het Jaar-verkiezing. Leidinggevenden, collega’s, leerlingen/studenten en ouders/verzorgers hebben hun favoriete leraar hiermee een fantastisch compliment gegeven. Zeker in deze tijd, waarbij leraren alle (online) creativiteit uit de kast moesten trekken om hun leerlingen de lesstof bij te brengen.
Lees verder »
Agenda

16-09-2020: Webinar Nieuwe norm coronavirus in Arbocatalogus-VO.
30-09-2020/25-11-2020: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, BCN Zwolle (VOL)
30-09-2020: Masterclass ‘Anders organiseren, anders formeren’, online.
05-10-2020: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
07-10-2020: Kennismakingsbijeenkomst RAP mbo, online.
14-10-2020: Regionale bijeenkomst Tekortvakken: kansrijke initiatieven en aanpakken (regio midden en zuid), online. 
21-10-2020: Regionale bijeenkomst Tekortvakken: kansrijke initiatieven en aanpakken (regio noord en noordwest), online.
30-11-2020/20-01-2021: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, Alphen aan de Rijn.

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: