Nieuwe functionaliteiten Scenariomodel-VO | Inspirerend samenwerken voor terugdringen van het lerarentekort | Ouders, bedankt voor alle inzet! | …

Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 11 juni 2020
Jaarverslag 2019
Wij hebben ons jaarverslag over het jaar 2019 gepubliceerd. Hierin leest u hoe wij vorig jaar via onze drie kernopgaves (Terugdringen van personeelstekorten en –overschotten, Bieden van perspectief en aantrekkelijk werk en Verbeteren van de werkbalans) werkten om het voortgezet onderwijs verder te ontwikkelen tot de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland. In ons jaarverslag 2019 staat een overzicht van al onze activiteiten waar we het afgelopen jaar samen met u aan hebben gewerkt. 

Bekijk hier het online Jaarverslag 2019 >>
Twitter LinkedIn
Nieuw in het Scenariomodel-VO
Het Scenariomodel-VO is opnieuw doorontwikkeld. Zo kunnen gebruikers elkaar nu onderling toegang geven tot eigen scenario’s. En is de berekeningswijze van de doorstroom van leerlingen aangepast zodat de leerlingprognoses op vestigingsniveau nog nauwkeuriger zijn. Met deze aanpassingen is het mogelijk nog beter aan te sluiten op landelijke ontwikkelingen én wordt de regionale samenwerking op het gebied van aanpak lerarentekort en -overschot gestimuleerd. 

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
‘Corona-arbocatalogus’ in ontwikkeling
Voion ontwikkelt in opdracht van de sociale partners een ‘Corona-arbocatalogus’, een aanvulling op de huidige Arbocatalogus-VO. Deze aanvulling moet scholen duidelijkheid bieden over waaraan zij in het kader van de Arbowet (minimaal) moeten voldoen. De Inspectie SZW gebruikt een goedgekeurde arbocatalogus als referentie bij de handhaving.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Werken in Coronatijd
Door de Coronacrisis is het werken in het onderwijs in korte tijd ingrijpend veranderd. Om de ontwikkelingen van Corona op werken in het voortgezet onderwijs in beeld te brengen zonder het veld daarbij te belasten heeft Voion een observatiemonitor laten uitvoeren. Die is gebaseerd op mediaberichten, recent onderzoek en peilingen. De uitkomsten daarvan zijn samengebracht in een infographic die de ontwikkelingen overzichtelijk weergeeft. In de blog ‘Leraarschap in tijden van crisis’ schetst Ruud van der Aa (onderzoekscoördinator Voion) een beeld van de impact van de coronacrisis op het werken in het voortgezet onderwijs.

Bekijk de infographic >>
Lees de blog van Ruud van der Aa >>
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Inspirerende samenwerking om lerarentekort terug te dringen
Goede samenwerking van po en vo, mbo en hbo vraagt geduld, merken projectleiders van de regionale onderwijsloketten in Zeeland en Nijmegen, maar ze zien wel dat er stappen zijn gezet. Het gezamenlijke belang is terugdringen van het lerarentekort. Dat vraagt een onderwijsbrede aanpak.

Lees het interview met Sabrina Kole, projectleider van het loket Lesgeven in Zeeland, en Robert Jacobs, projectleider van het loket Leraar in Nijmegen >>
Twitter LinkedIn
Magazine Week van het regionale loket
Tijdens ‘De week van het regionale loket’ organiseerden Voion, het Arbeidsmarktplatform PO en SOM in samenwerking met het ministerie van OCW, online kennisdeling over het opzetten van een regionaal loket/aanspreekpunt voor geïnteresseerden die willen werken in het onderwijs. Het was een week waarin regio’s kennis deelden over hun visie, samenwerking en ambities voor het inrichten van een regionaal loket. In dit magazine lees je alle updates over het oprichten en inrichten van een regionaal loket.

Naar het online magazine >>
Twitter LinkedIn
Ode aan de ouders
Leraren, ondersteunend personeel en management in het onderwijs hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan onderwijs op afstand. Maar zonder ouders is en was onderwijs op afstand onmogelijk. Daarom hebben de ambassadeurs van het initiatief 'Werken in het onderwijs. De baan van het leven.´ een filmpje opgenomen om alle ouders te bedanken voor hun inzet.


Bekijk het filmpje >>
Kijk voor meer verhalen uit het onderwijs op debaanvanhetleven.nl >>

Twitter LinkedIn
Wat gebeurt er in Den Haag?
Lees op onze site meer over de arbeidsmarktcijfers, de regionale samenwerking en activiteiten in Den Haag >>
Twitter LinkedIn
 
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Recent verschenen:


 
Meer nieuws
Coronavirus: toolkit voortgezet onderwijs 'Verantwoord naar school'
De Rijksoverheid heeft een aantal posters en spuitsjablonen ontworpen waarop de belangrijkste voorschriften en adviezen uit het protocol ‘Opstart voortgezet onderwijs’ worden uitgelicht. De middelen uit de toolkit kunnen helpen deze richtlijnen extra onder de aandacht te brengen bij leerlingen en personeel.
Lees verder »
Financials tonen interesse in overstap naar onderwijs
Het afgelopen jaar toonden ruim 1.500 bank- en verzekeringsmedewerkers interesse in een overstap naar het onderwijs. Dit is mede te danken aan een unieke samenwerking tussen het onderwijs en de financiële sector. Het FD publiceerde zaterdag 16 mei hierover het artikel Bankiers voor de klas.
Lees verder »
Experimenteren met sectoroverstijgende teambevoegdheden in het kader van 10-14-onderwijs
De minister heeft een beleidsregel gepubliceerd die het mogelijk maakt te experimenteren met sectoroverstijgende teambevoegdheden in het kader van 10-14-onderwijs. Met dit experiment wordt mogelijk gemaakt dat 10-14-initiatieven kunnen werken met een teambevoegdheid.
Lees verder »
Agenda

30-09-2020/25-11-2020: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, BCN Zwolle
5-10-2020: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: