Regels om veilig te werken in Corona-tijd | Subsidies RAP toegekend | Wat gebeurt er in Noord-Holland? | …

Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 14 mei 2020
Werken tijdens de Corona-pandemie
De vo-scholen gaan – onder voorwaarden – vanaf 2 juni weer open. In een gezamenlijk protocol beschrijven de VO-raad en de onderwijsbonden waaraan werknemers en leerlingen zich in het schoolgebouw en in het leslokaal moeten houden om besmetting te voorkomen. Op onze website geven we informatie over hoe vo-scholen veilig en gezond aan het werk kunnen tijdens de Corona-pandemie.

Lees verder >> 
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Subsidies Regionale Aanpak Personeelstekorten voor 2020 en 2021 toegekend
OCW/DUS-I heeft op 30 april 2020 de tweejarige subsidies toegekend aan de regio’s waarin schoolbesturen in het primair en voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs samenwerken met lerarenopleidingen bij de aanpak van het personeelstekort in het onderwijs.

Lees verder >> 
Twitter LinkedIn
Week van het regionale loket
Bent u betrokken in een RAL/RAP regio bij het opzetten en inrichten van een regionaal loket? Volg dan van 25 t/m 29 mei de digitale kennisuitwisseling tijdens ‘De week van het regionale loket’. Dagelijks komen nieuwe praktijkverhalen beschikbaar en er worden een aantal online interactieve sessies georganiseerd.

Meld u aan voor de online werksessies en/of de digitale updates>> 
Twitter LinkedIn
Wat gebeurt er in de regio Noord-Holland?
In de regio Noord-Holland hebben schoolbesturen en samenwerkingsverbanden de samenwerking versterkt rondom de aanpak van het lerarentekort. Vele nieuwe initiatieven zijn ontstaan op het gebied van versterking van de wervingskracht, samenwerking met de lerarenopleidingen en het binden en behouden van personeel.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
 
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Recent verschenen:

 
Meer nieuws
Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020
Schoolbesturen voor voortgezet onderwijs kunnen 50.000 euro subsidie krijgen om samen een regionaal plan op te stellen voor een levensvatbaar en goed onderwijsaanbod in tijden van krimp.
Lees verder »
Leraren kunnen subsidie aanvragen bij LOF
Via LOF kunnen leraren een innovatief idee in de praktijk brengen om het onderwijs te verbeteren en te werken aan hun eigen ontwikkeling als leraar.
Lees verder »
Meer mogelijkheden voor bestuurlijke samenwerking tussen mbo en vo
Het wetsvoorstel 'Bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs' geeft meer ruimte aan mbo-instellingen en vo-scholen om bestuurlijk samen te werken. Tot 17 mei is het mogelijk om te reageren op dit wetsvoorstel via een internetconsultatie.
Lees verder »
Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo
22 april heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel 'Doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk beroepsonderwijs)’ aangenomen. Dit wetsvoorstel maakt het voor vmbo- en mbo-scholen vanaf 2020 eenvoudiger om een gezamenlijk, doorlopend onderwijsprogramma te ontwikkelen.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Agenda

14-05-2020: MR-netwerkbijeenkomst Krimp 1, online.
25-05 t/m 29-05-2020: Week van het regionale loket, online sessies en dagelijkse updates per mail
4-06-2020: MR-netwerkbijeenkomst Krimp 2, online.
30-09-2020/25-11-2020: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, omgeving Zwolle
5-10-2020: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: