Laat u inspireren door de Zeeuwse samenwerking | Lees de ervaringen en tips over het professioneel statuut | Bekijk het onderzoek naar de tevredenheid en vertrekintentie van vo-werknemers

Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 16 april 2020
Inspiratie: Zeeuws onderwijs slaat handen ineen voor strategische regionale personeelsplanning
Zijn er de komende jaren personeelstekorten of overschotten te verwachten? Aan welke bevoegdheden is behoefte en welke contracten kunnen we bieden? In Zeeland besloten vo-, mbo- en hbo-besturen om deze vraagstukken op het gebied van strategische personeelsplanning in samenwerking en regionaal aan te pakken. Dankzij de inzichten die met het Scenariomodel-VO werden verkregen, kan de regio anticiperen op de eigen toekomstige arbeidsmarkt. 

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Voion blijft u ondersteunen
De maatregelen vanuit de Nederlandse overheid om het Coronavirus in te perken raken ons allemaal en het onderwijs in het bijzonder. Uiteraard doen wij er alles aan om de medewerkers in de scholen in het voortgezet onderwijs in deze uitzonderlijke omstandigheden te blijven ondersteunen. Dat doen we o.a. met informatie en tips over het organiseren van onderwijs op afstand en over thuiswerken. En natuurlijk gaat onze gebruikelijke dienstverlening door, weliswaar op afstand.

Lees verder >> 
Twitter LinkedIn
Tevreden werknemers vertrekken niet?
Werknemers in het voortgezet onderwijs zijn overwegend tevreden over hun baan. Ze zijn daarentegen minder tevreden met de organisatie waar zij werken. Er is een sterke relatie tussen de tevredenheid en intentie om te vertrekken uit de huidige functie. Dit blijkt uit onderzoek dat Voion heeft laten uitvoeren om scholen nader inzicht te bieden op deze terreinen.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Professioneel statuut: ervaringen en tips
In de periode 2017-2019 ondersteunde Voion tien pilotscholen/besturen bij de totstandkoming van een professioneel statuut. Daarnaast hebben we in 2019 laten onderzoeken hoe het staat met de invoering van het professioneel statuut  in het voortgezet onderwijs. Om het professioneel statuut een blijvend waardevolle plek in de schoolorganisatie te geven, hebben we de opgedane ervaringen en tips uit de pilots en het onderzoek samengebracht in een infographic.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Inspiratie: Samen enthousiasmeren
Het onderwijs staat te springen om nieuwe, goed opgeleide leerkrachten. Daar zijn goede lerarenopleidingen voor nodig - en natuurlijk studenten die aan die opleidingen beginnen.
(Aspirant-)opleidingsschool Noord-Limburg (OSNL) laat leerlingen in het voortgezet onderwijs daarom kennismaken met het docentenvak.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Save the date: Week van het regionale loket
Bent u betrokken in een RAL/RAP-regio bij het opzetten en inrichten van een regionaal loket? Volg dan van 25 mei t/m 29 mei de digitale kennisuitwisseling tijdens ‘De week van het regionale loket’.

Dagelijks komen nieuwe praktijkverhalen beschikbaar en er wordt een aantal online interactieve sessies georganiseerd. Het programma en de aanmeldpagina komen op korte termijn op onze website beschikbaar.
“Kun je je voorstellen hoe trots ik dan ben?”
Via de site debaanvanhetleven.nl delen leerlingen, leraren, ondersteunend personeel en directeuren uit het po, vo en mbo, mooie, eerlijke en herkenbare verhalen uit het onderwijs. Lees nu het verhaal van Edwin van der Land, leraar Natuurkunde in Stadskanaal en projectleider Technologie en Toepassing.

Lees verder >>
Wat gebeurt er in Zeeland?
Ondanks de leerlingendaling is het lerarentekort ook in Zeeland fors. Lees op onze site meer over de arbeidsmarktcijfers, de regionale samenwerking en activiteiten in de regio Zeeland >>
Twitter LinkedIn
 
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Recent verschenen:

 
Meer nieuws
Onderhandelaarsakkoord nieuwe CAO-VO
Werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de werknemers in het voortgezet onderwijs. Vanaf 1 maart 2020 ontvangen werknemers in het voortgezet onderwijs een loonsverhoging van 2,75 procent. Ook krijgen ze in juni een eenmalige uitkering van 750 euro bruto en wordt de eindejaarsuitkering verhoogd naar 8 procent.
Lees verder »
Meest betrokken en emotioneel veeleisende beroepen in 2018
Cijfers van de Nationale Enquête arbeidsomstandigheden (NEA) laten zien dat werknemers in pedagogische beroepen in 2018 het vaakst van alle beroepen emotioneel betrokken raken bij hun werk. Daarbij ervaren zij het werk bovengemiddeld vaak als veeleisend. Voor zorg- en welzijnsberoepen geldt dit nog vaker.
Lees verder »
Ziekteverzuim in 2019 verder toegenomen
In 2019 is er een stijging zichtbaar van het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en de overheid. Dit was 4,4% in 2019 ten opzichte van 4,3% in 2018 en 3,8% in 2014. De zorg kent opnieuw het hoogste verzuim (5,7%). Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de Kwartaalenquête Ziekteverzuim.
Lees verder »
100 dagen voor de klas
In de zesdelige documentaireserie 100 dagen voor de klas van de VPRO gaan Tim den Besten en Nicolaas Veul aan de slag op een middelbare school in Lelystad. Een enerverend portret van twee beginnende docenten vol emotionele ups en downs.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Agenda

30-9-2020/25-11-2020: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, omgeving Zwolle
5-10-2020: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: