Aan de slag met het geactualiseerde Scenariomodel-VO | Bekijk nu het nieuwe VO-Signaal: Wie is verantwoordelijk voor veiligheid? | Geef u op voor de kennisdelingsbijeenkomst regionaal loket

Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 11 maart 2020
Inspiratie: Oplossingsgericht denken zorgt voor kleine cultuuromslag
Het Amersfoortse Corderius College deed mee aan de pilot van Teamwerk-VO, een dialoogaanpak waarmee je als school zelf aan de slag gaat om een gezonde werkomgeving en werkplezier te stimuleren. Jennifer Holland, afdelingscoördinator en docent Frans, was als projectleider de spin in het web van de pilot. “Vooral het oplossingsgerichte denken heeft voor een kleine cultuuromslag gezorgd.”

Lees verder >> 
Twitter LinkedIn
Scenariomodel-VO geactualiseerd
Zijn er op uw school, binnen uw bestuur of in uw regio de komende jaren personeelstekorten of -overschotten voor bepaalde vakken te verwachten? Met het Scenariomodel-VO maakt u een (regionale) strategische personeelsplanning voor de komende 12 jaar. Deze maand is het Scenariomodel-VO geactualiseerd zodat u nu nog actuelere scenario’s kunt maken.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
VO-Signaal: Wie is verantwoordelijk voor veiligheid?
De school is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van haar werknemers en leerlingen. Maar hoe staat het met personen die geen werknemer van de school zijn, zoals bezoekers of medewerkers van organisaties waarmee u samenwerkt of die u inhuurt voor een klus? Wie is dan verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van die personen en wie moet wat doen om ongevallen te voorkomen? U leest het in het nieuwe ‘VO-Signaal: Wie is verantwoordelijk voor veiligheid?'.

Lees verder >>
  
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Een warm welkom voor zij-instromers
Goede informatie, weten wat je kunt verwachten, volop mogelijkheden om mee te lopen op een school, een warm welkom en vooral: persoonlijke aandacht en begeleiding. Dat willen mensen die belangstelling tonen voor een baan als docent in het vo. Op veel punten kunnen de regionaal samenwerkende partijen het makkelijker maken voor die geïnteresseerden om daadwerkelijk zij-instromer te worden.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Initiatief: Werken in het onderwijs. De baan van het leven
Werk je in het onderwijs, dan heb je het meest veelzijdige vak ter wereld. Alle aspecten van het leven komen voorbij. Dat maakt het net zo mooi, heftig en dankbaar als het leven zelf. OCW is een campagne gestart die aandacht geeft aan de levensverhalen die onlosmakelijk verbonden zijn met werken in het onderwijs. Ontdek de mooie, eerlijke en herkenbare verhalen uit het onderwijs op debaanvanhetleven.nl

Lees verder >>
Kennisdelingsbijeenkomst regionaal loket: “Het loket is geopend”
Wij nodigen de bestaande RAL- en nieuwe RAP- regio’s po en vo/mbo uit voor een landelijke kennisdelingsbijeenkomst met als thema het opzetten van een regionaal loket/
aanspreekpunt voor geïnteresseerden die willen werken in het onderwijs.

Lees verder >>
Inspiratie: LesgeveninZeeland.nl van start
Op vrijdag 14 februari vond in Goes de lancering plaats van het nieuwe platform lesgeveninZeeland.nl. De website geeft voorlichting over de diverse mogelijkheden
die er zijn om aan de slag te gaan als leerkracht of docent in het Zeeuwse onderwijs.

Lees verder >> 
Twitter LinkedIn
 
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Recent verschenen:

 
Meer nieuws
Zelftest voor nieuwe zij-instromers
Er is een nieuwe zelftest ontwikkeld, speciaal voor mensen die overwegen om als zij-instromer in het onderwijs aan de slag te gaan. De test ‘Carrièreswitch naar het onderwijs’ is een laagdrempelige test waarmee belangstellenden kunnen nagaan welke vaardigheden er nodig zijn voor een baan als leraar en over welke van deze vaardigheden zij beschikken. Dat helpt hen bij de oriëntatie op een baan als leraar.
Lees verder »
Commissie onderwijsbevoegdheden van start
Volgend op het in 2018 uitgebrachte advies van de Onderwijsraad 'Ruim baan voor leraren' is op 17 februari 2020 de commissie Onderwijsbevoegdheden gestart onder leiding van voorzitter Paul Zevenbergen. De commissie Onderwijsbevoegdheden onderzoekt hoe het bevoegdhedenstelsel voor leraren beter kan worden ingericht zodat de kwaliteit van het onderwijs verbetert en het aantrekkelijker wordt om te (blijven) werken in het onderwijs.
Lees verder »
Budget lerarenbeurs aangepast voor bredere bestrijding lerarentekort
Het ministerie van OCW heeft bekendgemaakt dat in 2020 geld van de subsidie Lerarenbeurs verschoven wordt naar de bredere bestrijding van het lerarentekort. 
Lees verder »
Agenda

26-3-2020: VO-congres Samenwerken doe je niet alleen, Nieuwegein
31-3-2020: Kennisdelingsbijeenkomst regionaal loket, Utrecht
7-4-2020: Proeverij Teamwerk-VO: pak werkdruk samen aan!, Utrecht
26-5-2020: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
30-9-2020/25-11-2020: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, Zwolle

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: