Parel-VO Lumion College organiseert onderwijs rondom behoeften leerling | Vraag subsidie aan voor Regionale Aanpak Personeelstekorten | Meld u aan voor de Masterclass

Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 15 januari 2020
Inspiratie: Lumion College organiseert onderwijs rondom behoeften leerling
Op het Lumion College in Amsterdam is het gepersonaliseerd leren tot in de haarvaten doorgevoerd: de organisatie, het onderwijs en zelfs het schoolgebouw zijn helemaal afgestemd op de leerbehoeften van de leerling.
 
Lees het praktijkverhaal >>
  
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Nieuwe aanvraagronde subsidie Regionale Aanpak Personeelstekorten
Schoolbesturen die personeelstekorten op regionaal niveau willen aanpakken, kunnen van 1 februari tot en met 1 maart 2020 weer subsidie aanvragen. Met de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten blijft het ministerie van OCW besturen, lerarenopleidingen en andere partijen ondersteunen om de tekorten gezamenlijk aan te pakken op regionaal niveau.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Nieuwe regionale arbeidsmarktramingen beschikbaar
CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW nieuwe regionale arbeidsmarktramingen (2019-2024) opgesteld die u antwoord geven op vragen over regionale arbeidsmarktontwikkelingen.
 
Lees verder >>
  
Twitter LinkedIn
Inspiratie Regionale samenwerking: Wat kan onderwijs leren van de zorg?
Net als het onderwijs kampt de zorg met een krapte op de arbeidsmarkt. Voor beide sectoren is een actieprogramma opgesteld met als uitgangspunt regionale aanpak. Inhoudelijk zijn er veel overeenkomsten. Wat kan het onderwijs van de zorg leren?

Lees verder >> 
Twitter LinkedIn
Reminder: Masterclass zij-instroom en andere nieuwe doelgroepen: de klantreis
Dinsdag 11 februari organiseert Voion voor regio’s van de subsidie Regionale aanpak lerarentekort in het vo en mbo de masterclass Zij-instroom en andere doelgroepen voor het onderwijs.

Tijdens deze masterclass gaan de deelnemers interactief aan de slag met de klantreis van zij-instromers en andere nieuwe doelgroepen. De klantreis begint op het moment dat potentiële kandidaten beginnen na te denken over een overstap naar het onderwijs. Verschillende vraagstukken en ervaringen zullen aan bod komen om een compleet beeld te krijgen van deze klantreis van zij-instromers.

Meer informatie en aanmelden >>
Twitter LinkedIn
 
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Recent verschenen:
Meer nieuws
Druk op tekortvakken neemt toe
Naar verwachting wordt de situatie voor de tekortvakken in het voortgezet onderwijs de komende jaren ernstiger, terwijl de situatie voor de andere vakken, mede door de leerlingendaling, iets beter wordt. Dat schrijven de onderwijsministers in een brief over de nieuwste cijfers over de onderwijsarbeidsmarkt aan de Tweede Kamer.
Lees verder »
Samenwerken aan beter onderwijs
In het onderwijsbeleid en in de onderwijspraktijk wordt veel waarde toegekend aan de bijdragen die strategisch personeelsbeleid (HRM) en professional governance kunnen leveren aan beter onderwijs. Een belangrijke vraag hierbij is hoe beide thema’s zich tot elkaar verhouden. Met andere woorden: Hoe verhoudt de focus op strategisch personeelsbeleid (HRM) in het voortgezet onderwijs zich tot de – gelijktijdige – focus op professional governance van leraren?
Lees verder »
Werken als hybride docent
Hoe ervaren hybride docenten het combineren van banen? Hoe kunnen lerarenopleidingen toekomstige leraren voorbereiden op een loopbaan die minder voorspelbaar is, en waarbij het werken in het onderwijs en een andere sector met elkaar gecombineerd wordt?
Lees verder »
Agenda

22-01-2020/23-03-2020: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, Utrecht
11-02-2020: Masterclass Zij-instroom en andere doelgroepen voor het onderwijs, Utrecht
13-02-2020: Bijeenkomst 'Goed voorbeeld doet goed volgen? Wat te doen bij leerlingendaling, Utrecht
10-03-2020: Training strategisch HRM voor HR-medewerkers en -adviseurs, Utrecht
26-03-2020: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
30-09-2020/25-11-2020: Cursus Preventiemedewerker: 2-daags programma, Utrecht

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: