Meld u aan voor de Masterclass | Let op de wijziging licentievoorwaarden instrumenten | Wat zijn de opbrengsten van Arbobeleid? | en meer...
 

Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 11 december 2019
Schoolvoorbeeld: Samenwerking maakt technisch onderwijs op alle fronten aantrekkelijker
Natuurlijk krijgt ook veiligheid bij het technisch onderwijs veel aandacht bij Ulbe van Houten. De school werkt samen met het mbo voor knowhow, apparatuur en veiligheidsinstructies. Leerlingen die de talentstroom Technology & Development volgen, lopen vervolgens in het bedrijfsleven mee zodat ze ook de praktijk meekrijgen. De aanpak van het Ulbe van Houten is als schoolvoorbeeld opgenomen in de Arbocatalogus-VO.

Bekijk het schoolvoorbeeld >>
  
Twitter LinkedIn
Arbobeleid: wat zijn de opbrengsten? Over de noodzaak van evalueren
Arbobeleid voeren betekent dat zowel werkgever als werknemers(vertegenwoordiging) structureel en systematisch werken aan het wegnemen of beheersen van gevaren voor de veiligheid en gezondheid die met het werk samenhangen. Onderdeel van de arbobeleidscyclus is niet alleen het stellen van ambities en haalbare doelen, maar ook evalueren en bijstellen: wat heeft het arbobeleid ons opgeleverd? Is het gelukt wat we bedacht hadden? En wat zouden we beter kunnen doen? Hierover gaat dit artikel.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Let op: Wijziging licentievoorwaarden instrumenten Voion
In 2020 wijzigen de licentievoorwaarden van de Arboscan-VO, het Incidentenvenster-VO en de Welzijnscheck-VO. De aanpassingen zijn noodzakelijk door de gewijzigde privacyregels. Schoolbesturen die gebruikmaken van een of meerdere van deze instrumenten ontvangen binnenkort een verwerkers- en gebruiksrecht- overeenkomst ter ondertekening.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten binnenkort gepubliceerd
Schoolbesturen die personeelstekorten op regionaal niveau willen aanpakken, kunnen van 1 februari tot en met 1 maart 2020 weer subsidie aanvragen. Het personeelstekort in het onderwijs is een groot en groeiend probleem, met flinke regionale verschillen. Met de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten blijft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besturen, lerarenopleidingen en andere partijen ondersteunen om de tekorten gezamenlijk aan te pakken op regionaal niveau. Dit is een vervolg op de Regionale aanpak lerarentekort, waarmee 61 regio’s in het po, vo en mbo in 2019 zijn gestart.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Masterclass zij-instroom en andere nieuwe doelgroepen: De klantreis
Dinsdag 11 februari organiseert Voion voor regio’s van de subsidie Regionale aanpak lerarentekort in het vo en mbo de masterclass Zij-instroom en andere doelgroepen voor het onderwijs.

Tijdens deze masterclass gaan de deelnemers interactief aan de slag met de klantreis van zij-instromers en andere nieuwe doelgroepen. De klantreis begint op het moment dat potentiële kandidaten beginnen na te denken over een overstap naar het onderwijs. Verschillende vraagstukken en ervaringen zullen aan bod komen om een compleet beeld te krijgen van deze klantreis van zij-instromers.

Meer informatie en aanmelden >>
Twitter LinkedIn
Voorlichtingspakket 'Aan de slag voor de klas'
Krijgt u als HRM’er of als RAL-regio te maken met potentiële zij-instromers die zich nog oriënteren op het vak van leraar? Bijgaand informatiepakket bevat informatie over het Nederlandse onderwijssysteem en over de opleidingsmogelijkheden voor zij-instromers. U kunt het aanbieden op voorlichtingsbijeenkomsten en andere gelegenheden.

Download het voorlichtingspakket >>
Twitter LinkedIn
Blog Pauline Veen: “Bent u de nieuwe?”
Na het halen van haar eerstegraads lesbevoegdheid voor Geschiedenis gaat Pauline aan de slag als zij-instromer. “Mijn eerste jaar als docent wil ik gebruiken om veel ervaring op te doen, zowel bij verschillende schoolniveaus als in het vak zelf.”

Lees de blog van Pauline op wordleraarinhetvo.nl >>
Twitter LinkedIn
 
Meer nieuws
Handboek huisvesting en Basisinventarisatie bewegingsonderwijs geactualiseerd
De KVLO (Koninklijke vereniging voor Lichamelijke Opvoeding) heeft het handboek huisvesting bewegingsonderwijs en de Basisinventarisatie bewegingsonderwijs voor het voortgezet en primair onderwijs geactualiseerd.
Lees verder »
Samenwerken aan goed onderwijs; over het belang van constructieve (regionale) samenwerking
Scholen staan voor verschillende opgaven die om regionale samenwerking vragen. De sectorraden en profielorganisaties hebben een notitie uitgebracht om deze regionale samenwerking te stimuleren en ondersteunen.
Lees verder »
Deelbevoegdheid halen via educatieve formule
Met een universitair bachelordiploma en een certificaat van een educatieve module kun je bevoegd worden voor de onderbouw van vmbo-t, havo en vwo in een bepaald vak (beperkte tweedegraads bevoegdheid). Welk vak, dat is afhankelijk van de inhoud van de betreffende bacheloropleiding.
Lees verder »
Agenda

22-01-2020/23-03-2020: Cursus Preventiemedewerker, Utrecht
13-02-2020: Bijeenkomst 'Goed voorbeeld doet goed volgen? Wat te doen bij leerlingendaling, Utrecht
11-02-2020: Masterclass Zij-instroom en andere doelgroepen voor het onderwijs
10-03, 14-03 en 12-05: Training strategisch HRM voor HR-medewerkers en -adviseurs, Utrecht
26-03-2020: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: