Gezocht: scholen die sociale veiligheid willen verbeteren | Scholen bemiddelen samen in vraag en aanbod | Factsheet route naar het leraarschap | ...

Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 27 november 2019
Dubbele bevoegdheid als oplossing voor tekortvakken
De Meerwaarde stimuleert aankomende en zittende docenten om een tweede bevoegdheid te halen voor tekortvakken. En dat blijkt heel positief uit te pakken voor de docenten, de school en de leerlingen. Het tekort voor wiskunde is opgelost en docenten worden duurzamer inzetbaar en blijven continu leren en ontwikkelen.

Bekijk de animatie en lees het praktijkverhaal >>
 

Twitter LinkedIn
Gezocht: pilotscholen die sociale veiligheid willen verbeteren
Hoe is het met de sociale veiligheid op uw school gesteld? Voelen uw leerlingen en medewerkers zich veilig? Meld u aan als pilotschool en breng onder begeleiding van Voion de situatie op uw school in beeld. Vervolgens gaat u met speciaal ontwikkelde interventies aan de slag om de sociale veiligheid op uw school te verbeteren.

Lees verder>>
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Kennisfestival Regionale aanpak lerarentekort
Schoolbesturen, schoolleiders en lerarenopleidingen uit verschillende regio’s gingen dinsdag 12 november met elkaar in gesprek over samenwerking tijdens het Kennisfestival Regionale aanpak lerarentekort. Benieuwd naar de ervaringen?

Bekijk hier de reportage >>
Twitter LinkedIn
Scholen bemiddelen samen in vraag en aanbod op regionale arbeidsmarkt
Door samenwerking in Regionale Mobiliteitscentra (RMC’s) kunnen HR-medewerkers van verschillende besturen gezamenlijk banen creëren, kandidaten werven en behouden. Zo matchen de schoolbesturen zelf vraag en aanbod, toegespitst op de behoefte in de regio. Dat doen ze overkoepelend voor de samenwerkende scholen en besturen. Dit en andere waardevolle ontwikkelingen kwamen aan de orde tijdens de kennisdelingsbijeenkomst eind september.


Lees verder >>
Twitter LinkedIn
ORION-scholen verstevigen afspraken voor regionaal mobiliteitscentrum
Veertien onafhankelijke schoolbesturen in Zuidoost-Brabant houden elkaar scherp, inspireren elkaar en werken nauw samen binnen het ORION-netwerk. Onder meer op het terrein van onderwijsontwikkeling, personeelszaken en beheer. De voordelen zijn legio. Van een gezamenlijke inkoop tot het delen van kennis en mogelijkheden voor carrièreontwikkeling en het vinden van oplossingen voor leerlingendaling.

Lees verder>>
Twitter LinkedIn
Merendeel van de jongeren heeft waardering voor het beroep van leraar
De afgelopen drie jaar is de voorkeur voor lesgeven in het voortgezet onderwijs onder scholieren stabiel gebleven. Onder studenten met interesse voor het beroep leraar daalde de voorkeur voor het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek om het effect van communicatiecampagne Helden voor de Klas te meten.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Factsheet Routes naar het leraarschap: bevoegdheden en subsidies
Welke routes zijn er voor zij-instromers naar het leraarschap in het voortgezet onderwijs? En welke subsidies zijn er beschikbaar?
    
Bekijk de geactualiseerde factsheet >>
Twitter LinkedIn
Trainees in onderwijs trekt nieuwe generatie docenten aan
Stichting Trainees in onderwijs maakt zich hard om de aantrekkingskracht van het docentschap te vergroten voor jonge academici. Met die missie start vandaag de landelijke wervingscampagne voor een tweejarig opleidingsprogramma tot eerstegraads docent in het voortgezet onderwijs. Helpt u mee om de docenten van morgen te bereiken?

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
 
Nieuws
Gezondheidszorg in onderwijstijd
De ministeries van OCW en VWS hebben een factsheet uitgebracht over het verlenen van gezondheidszorg in onderwijstijd. In verband met de zorgplicht vanuit passend onderwijs blijft dit thema in het voortgezet onderwijs actueel.
Lees verder »
Nieuw katern 'Regionale samenwerking voor bestuurders in het vo'
Samenwerken met andere besturen in de regio is een enorme kans. Door gezamenlijk uitdagingen - zoals krimp, het lerarentekort en het vormgeven van passend onderwijs - aan te gaan, worden deze lichter. Het katern Samen sterker, dat de VO-academie in samenwerking met het project 'Regionale samenwerking' van de VO-raad voor vo-bestuurders heeft ontwikkeld, bevat handvatten, inzichten en kennis om samen aan de slag te gaan.
Lees verder »
Nieuwe publicatie: ‘Opties bij krimp: collega’s vertellen’
Hoe te reageren op de gevolgen van leerlingendaling? In een nieuwe publicatie van het project ‘Regionale samenwerking’ van de VO-raad geven bestuurders verspreid over het land inzicht in de wijze waarop zij dit aanpakken.
Lees verder »
Agenda

22-01-2020/23-03-2020: Cursus Preventiemedewerker, Utrecht
23-01-2020: Conferentie Begeleiden en ondersteunen AOb, Utrecht
13-02-2020: Bijeenkomst 'Goed voorbeeld doet goed volgen? Wat te doen bij leerlingendaling, Utrecht

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: