Parel-VO Ulbe van Houten: onderwijs moet je beleven | Vind informatie om veilig te werken in een M&T-praktijklokaal op nieuwe website | Systematisch werkdruk terugdringen: Een stappenplan op basis van het 5W-model

Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 13 november 2019
Inspiratie: Onderwijs draait om beleving: je moet het ruiken, voelen en proeven
Drie jaar geleden ging het leerlingenaantal van CSG Ulbe van Houten in Sint Annaparochie zo ver achteruit, dat de school in ‘zwaar weer’ terecht kwam. Binnen drie jaar wist directeur Eelco Bruinsma de cultuur en de resultaten 180 graden om te draaien. Door midden in de maatschappij te staan en levensecht onderwijs te bieden, groeide het leerlingenaantal fors en daalde het ziekteverzuim van 9% naar 2,1%.

Bekijk de video en lees het praktijkverhaal>>
Twitter LinkedIn
Week van de werkstress: Aanpak van werkdruk in het vo
De werkdruk in het onderwijs is al jaren hoger dan het Nederlands gemiddelde. Te hoge werkdruk leidt tot werkstress. Langdurige werkstress kan overgaan in overspannenheid en burn-out veroorzaken – de belangrijkste oorzaken van verzuim in het voortgezet onderwijs (vo). Daarom is het belangrijk om werkdruk systematisch aan te pakken. Bijvoorbeeld met behulp van het 5W-model. Daarover, en over andere instrumenten die Voion biedt, leest u in dit artikel.

Lees verder>>
Twitter LinkedIn
Veilig aan de slag in praktijklokalen Mobiliteit en Transport
Aan welke veiligheidseisen moet een steekwagen voldoen? Welke persoonlijke beschermingsmiddelen heb je nodig voor het bedienen van een laadklep? En hoe werk je veilig met een elektrische pallettruck? Vragen waar docenten van het vmbo-profiel Mobiliteit en Transport (M&T) en leerlingen regelmatig mee te maken krijgen. Op de website veiligepraktijklokalen.nl/MenT staan de antwoorden op deze en veel meer vragen over veiligheid in de praktijklokalen overzichtelijk bij elkaar.

Lees verder>>
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Masterclasses Regionale aanpak lerarentekort
27 november organiseert Voion masterclasses Regionale aanpak lerarentekort voor projectleiders en projectmedewerkers van de subsidie Regionale aanpak lerarentekort. Deze masterclasses bieden de nodige verdieping op de aanpak van het lerarentekort in de regio. In de plenaire inleiding krijgen de deelnemers een kijkje in de keuken van de sector Zorg en welzijn. Daarna volgt een verdieping op de thema’s van het lerarentekort in 4 masterclasses:

  1. Masterclass professionaliseren, oriënteren, opleiden en begeleiden
  2. Masterclass zij-instroom en andere nieuwe doelgroepen: de klantreis
  3. Masterclass innovatie en anders organiseren
  4. Masterclass regionale samenwerking
Meer informatie en aanmelden>>
Twitter LinkedIn
Nieuwe doelgroepen voor de klas
Met het oog op het groeiende lerarentekort heeft Voion de inzet van nieuwe doelgroepen in het voortgezet onderwijs verkend. Bijvoorbeeld leerlingen die leraren assisteren, leraren in overschotvakken en onderwijsassistenten. Maar ook hbo- en wo-studenten die nog geen lerarenopleiding volgen. Hoe kun je hen enthousiasmeren voor het leraarschap? En wat levert het inzetten van nieuwe doelgroepen op?

Lees verder>>
Twitter LinkedIn
Website Aanpaklerarentekort.nl
Mede dankzij de subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontstaan er meer regionale samenwerkingen om het lerarentekort aan te pakken. Op de website aanpaklerarentekort.nl is de informatie over het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs gebundeld op één website. Hier leest u meer over de regeling en de samenwerking in de regio’s. De website is een initiatief van het ministerie van OCW, het Arbeidsmarktplatform PO en Voion.
Twitter LinkedIn
Voorlichtingsbijeenkomsten voor zij-instromers
In diverse regio´s worden in november informatieavonden georganiseerd voor zij-instromers. Op wordleraarinhetvo.nl vindt u een overzicht van een aantal bijeenkomsten die op vo-scholen plaatsvinden. Wilt u zelf ook een bijeenkomst organiseren? Laat het ons weten.
Twitter Facebook LinkedIn
Blog: 'Het leven van een 46-jarige brugpieper' 
Als je op 46-jarige leeftijd begint aan een universitaire lerarenopleiding is dat toch anders dan als je 20 bent. Pauline vertelt erover in haar blog. 

Lees de blog van Pauline Veen op wordleraarinhetvo.nl>>
Twitter Facebook LinkedIn
 
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Recent verschenen:

 
Meer nieuws
Heeft uw school nog geen professioneel statuut?
Dit schooljaar geldt nog als implementatiefase voor het professioneel statuut. Heeft uw school er nog geen? Ga dan samen, bevoegd gezag en leraren, in gesprek over de zeggenschap van leraren.
Lees verder »
VO-raad publiceert informatiegids leerlingendaling
De VO-raad heeft een compacte informatiegids opgesteld waarin de belangrijkste aspecten van leerlingendaling worden behandeld.
Lees verder »
Kosten van verzuim door werkstress stijgen naar 2,8 miljard euro
De kosten van werkverzuim door stress zijn opgelopen tot 2,8 miljard euro per jaar. In 2018 hadden zo'n 1,3 miljoen werknemers last van burn-outklachten. Dat melden TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag, op de eerste dag van de Week van de Werkstress.
Lees verder »
Agenda

19-11-2019: Landelijke OOP-dag 2019
20-11-2019/15-01-2020: Cursus Preventiemedewerker, Utrecht (VOL)
21-11-2019: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
26-11-2019: HRM & het onderwijs 2019
27-11-2019: Masterclasses Regionale aanpak lerarentekort
22-01-2020/23-03-2020: Cursus Preventiemedewerker, Utrecht
23-01-2020: Conferentie Begeleiden en ondersteunen AOb, Utrecht
13-02-2020: Bijeenkomst 'Goed voorbeeld doet goed volgen? Wat te doen bij leerlingendaling, Utrecht

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: