Anders organiseren? Maak gebruik van de gespreksleidraad | Mediation als oplossing voor arbeidsconflicten | Factsheet brengt Regionale aanpak lerarentekort in kaart | ...

Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 10 oktober 2019
Inspiratie: OSG Singelland zet mediation in bij arbeidsconflicten


OSG Singelland is bezig het ziekteverzuimbeleid om te schrijven naar gezondheidsmanagement. Dat heeft een positievere insteek en gaat uit van preventie: het voorkomen van ziekteverzuim en langdurige uitval. Sinds zo’n twee jaar zet OSG Singelland mediation in bij (arbeids)conflicten. Al meerdere keren met een positief resultaat. 

Bekijk de animatie en lees het praktijkverhaal>>

De aanpak van OSG Singelland is ook opgenomen als schoolvoorbeeld in de Arbocatalogus-VO>>

Twitter LinkedIn

 
Onderwijs anders organiseren: Wat is de impact op docenten?
Steeds vaker stappen scholen af van het reguliere klassikale onderwijs. Door het onderwijs anders te organiseren verwachten zij hun leerlingen het beste voor te kunnen bereiden op het vervolgonderwijs, hun toekomstige baan en de maatschappij. Voion deed onderzoek naar de impact van anders organiseren op docenten. Wat zijn de gevolgen voor het beroep van de docent?

Lees dit artikel in Van 12 tot 18 >>
Twitter LinkedIn
Gespreksleidraad voor scholen die willen innoveren
Steeds meer scholen besluiten hun onderwijs anders te organiseren. De ‘Gespreksleidraad anders organiseren in het voortgezet onderwijs’ van Voion biedt scholen handvatten bij het doorlopen van het proces om dit te realiseren.
  
Lees verder>>
 
Twitter LinkedIn
Ziekteverzuim in voortgezet onderwijs gestegen
Het ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs van onderwijzend personeel (OP) is gestegen naar 5,6% en bij het OOP naar 6,0%. Omdat de ziekteverzuimcijfers nu buiten de bandbreedte van het afgelopen decennium vallen van circa 5,0% voor het OP en circa 5,5% voor het OOP, lijkt er sprake te zijn van een trendbreuk.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Vergroot de deskundigheid van uw preventiemedewerker
Ook dit schooljaar organiseert Voion weer de tweedaagse cursus Preventiemedewerker voor nieuwe en meer ervaren preventiemedewerkers in het voortgezet onderwijs. Wilt u uw preventiemedewerkers (beter) toerusten met kennis over arbowetgeving en ondersteunen met tips en tools? Laat hen dan deelnemen aan de cursus.
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Kennisdeling Regionale aanpak lerarentekort brengt do’s & don’ts in kaart
In Utrecht heeft Voion de subsidieaanvragers van de Regionale aanpak lerarentekort (RAL) samengebracht om kennis en ervaring te delen rondom thema’s inzake het lerarentekort en krimp. Een succes, want naast tips & tricks is ook eerlijk gesproken over valkuilen.
  
Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Save the date: 27 november 2019
Voor de projectleiders en betrokken schoolbesturen van de Regionale aanpak lerarentekort organiseert Voion masterclasses met inhoudsdeskundigen die dieper ingaan op de thema’s van de kennisdelingsbijeenkomst. Klik hier om u aan te melden >>

Twitter LinkedIn
Factsheet Regionale aanpak lerarentekort
Tot 31 augustus konden vo-schoolbesturen samen met po en mbo en één of meerdere lerarenopleidingen subsidie aanvragen voor een regionale aanpak van het lerarentekort. Voion presenteert de gegevens van de 25 aanvragen die zijn ingediend door het vo en mbo overzichtelijk in een factsheet.

Factsheet Regionale aanpak lerarentekort >>
Twitter LinkedIn
Blog: ‘Kan ik dit niet elke dag gaan doen?’
Hoe beland je als journalist en communicatieadviseur ineens in het onderwijs? In haar blog voor Wordleraarinhetvo.nl schrijft Pauline Veen over haar beweegredenen en wat voor haar de doorslag gaf om de uitdaging aan te gaan.

Lees de blog van Pauline Veen op wordleraarinhetvo.nl >>
  
Twitter Facebook LinkedIn
 
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Recent verschenen:
  • Werk maken van strategisch HRM. Geheel herziene versie van het katern Doelgericht vertrouwen uit 2014 over strategisch personeelsbeleid. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad. 
 
Agenda

12-11-2019: Kennisfestival Regionale aanpak lerarentekort 
20-11-2019/15-01-2020: Cursus Preventiemedewerker, Utrecht (VOL)
21-11-2019: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
26-11-2019: HRM & het onderwijs 2019
27-11-2019: Masterclasses Regionale aanpak lerarentekort
22-01-2020/23-03-2020: Cursus Preventiemedewerker, Utrecht
23-01-2020: Conferentie Begeleiden en ondersteunen AOB, Utrecht

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: