Nieuw aanbod aanpak ziekteverzuim | Bekijk de nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses | Wat is de stand van zaken rondom ontwikkeltijd? | .......

Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 11 september 2019
Inspiratie: Opleiding ‘nieuwe stijl’ levert stevigere leraren op
Het samenwerkingsplatform Opleidingsschool RPO Rijnmond leidt al sinds 2008 nieuwe en zittende leraren op. De schoolbesturen en lerarenopleidingen in het platform werken zo hecht samen, dat het de bedoeling is dat in de nabije toekomst alle aspirant-leraren in de regio het traject gaan volgen.
  
Bekijk de animatie en factsheets van deze parel van de Opleidingsschool RPO Rijnmond >> 
Twitter LinkedIn

 
Nieuw aanbod aanpak ziekteverzuim
Voion biedt dit schooljaar ondersteuning bij de aanpak van het ziekteverzuim door scholen te adviseren over het verbeteren van het verzuimbeleid en hen te begeleiden bij het opstellen van een actieplan dat tot een verzuimverlaging leidt. 

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Nieuwe actuele regionale arbeidsmarktanalyses voor het vo 
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Op de website van Voion vindt u nu 18 actuele regionale arbeidsmarktanalyses, waaronder voor de vier grote steden. De analyses geven u inzicht in de vraag naar leraren, het aanbod van leraren en de onvervulde vraag in uw regio.

Lees verder>>
Twitter LinkedIn
Stand van zaken lestaakreductie en ontwikkeltijd
Ongeveer 40 procent van de bevraagde scholen in het voortgezet onderwijs heeft begin april 2019 een plan voor lestaakreductie en ontwikkeltijd gereed. Bij ongeveer de helft is het plan nog in voorbereiding en bij 7 procent van de scholen lukt het (vooralsnog) niet om tot een plan te komen. Dat blijkt uit onderzoek dat Voion in opdracht van de cao-tafel heeft uitgevoerd naar de planvorming in de sector voor lestaakreductie en ontwikkeltijd.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Opnieuw branche-erkenning Arboscan-VO
Sociale partners en een arbo-kerndeskundige hebben de Arboscan-VO wederom positief beoordeeld op actualiteit en volledigheid. Daarmee is de Arboscan-VO opnieuw erkend als branche risico-inventarisatie en evaluatie-instrument voor het voortgezet onderwijs.

Lees verder>>
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Parel-VO: Dubbele bevoegdheid als oplossing voor tekortvakken
De Meerwaarde stimuleert aankomende en zittende docenten om een tweede bevoegdheid te halen voor tekortvakken. En dat blijkt heel positief uit te pakken voor de docenten, de school en de leerlingen.
 
Lees meer over de parel en bekijk de animatie>>
Twitter LinkedIn
Save the date: landelijk kennisfestival regionale aanpak lerarentekort
Op dinsdagmiddag 12 november organiseren het Arbeidsmarktplatform PO, Voion en het ministerie van OCW een kennisfestival over de regionale aanpak van het lerarentekort in het po, vo en mbo. In verscheidene themakamers kunnen deelnemers kennis en inspiratie opdoen en in gesprek gaan over o.a. zij-instroom, imago van het lerarenberoep, behoud van leraren en anders organiseren. Noteer de datum alvast in u uw agenda. Binnenkort volgt meer informatie.
 
Lees verder>>
 
Wat kunnen we leren van zij-instromers in de bètavakken?
Lesley de Putter werkt aan de lerarenopleiding natuurkunde aan de TU Eindhoven en heeft onderzoek gedaan naar zij-instromers in de bètavakken. Hoe ervaren zij de overstap, wat kunnen we daarvan leren, en hoe zinvol is het om te werven in de industrie en academie voor meer leraren?

Lees dit artikel van ScienceGuide>>
Twitter LinkedIn
 
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Recent verschenen:

  • Talis 2018: Een internationaal onderzoek naar de leer- en werkomgeving van leraren en hun schoolleiders in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
  • Werkdruk in het onderwijs. Het ministerie van OCW heeft TNO gevraagd een kwantitatief beeld te schetsen van de (ontwikkelingen in) werkdruk en werkdruk gerelateerde factoren en op zoek te gaan naar mogelijke verklaringen
  • Monitor Strategisch personeelsbeleid in het vo. Uitgevoerd door Regioplan in opdracht van het Ministerie van OCW.
  • Whitepaper Eigen regie werkelijkheid of een utopie? Werkgeversvereniging AWVN selecteerde vanuit de theorie en praktijk de tien belangrijkste adviezen om eigen regie op het gebied van ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid onder medewerkers te stimuleren.
 
Meer nieuws
Kwart van bètastudenten geïnteresseerd in het leraarschap
Als er zo weinig bètastudenten instromen in de lerarenopleiding, betekent dat dan ook dat er weinig interesse in het leraarschap is? Of is er iets anders aan de hand?
Lees verder »
Leraren moeten makkelijker kunnen switchen tussen en binnen sectoren
Om het werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken komt er een nieuw bevoegdhedenstelsel voor het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Dat schrijven de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer. 
Lees verder »
Werkdruk in onderwijs hoger dan Nederlands gemiddelde 
Het ministerie van OCW gaf onderzoeksbureau TNO de opdracht om de werkdruk onder de loep te nemen, de ontwikkelingen in de tijd te onderzoeken en te kijken naar mogelijke verklaringen. Dit onderzoek bevestigt dat de werkdruk in het onderwijs hoger is dan het Nederlandse gemiddelde.
Lees verder »
Vernieuwde Startwijzer-VO
VO-scholen die de begeleiding van startende leraren verder willen verbeteren, kunnen gebruikmaken van de vernieuwde Startwijzer VO.

Lees verder>> 
 
Agenda

18-9-2019: LOF-festival: LOF voor de leraar, Ede
2-10-2019: Zij-instroom event: U voor de klas, Utrecht
9-10-2019: Zij-instroom event: Kei voor de klas, Amersfoort
12-11-2019: Kennisfestival regionale aanpak lerarentekort 
20-11-2019/15-01-2020: Cursus Preventiemedewerker, Utrecht
21-11-2019: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
23-1-2020/23-3-2020: Cursus Preventiemedewerker, Utrecht

Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: