Wat zijn de opbrengsten van anders organiseren? | Het professioneel statuut: ontwikkel het samen | …

Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen

Voion nieuwsbrief - 12 juni 2019
Het professioneel statuut: ontwikkel het samen
Via een professionele leergemeenschap zette de Roncalli Mavo in Rotterdam de medezeggenschap van leraren en leerlingen rond de professionele ontwikkeling van de school op de kaart. Na een proces van een half jaar lag er een gezamenlijk document van docenten en schoolleiding.

Lees het verhaal van de Roncalli Mavo >>
Twitter LinkedIn
Onderzoek naar anders organiseren en de impact op leraren
Door het onderwijs anders te organiseren, verwachten scholen hun leerlingen het beste voor te kunnen bereiden op het vervolgonderwijs, hun toekomstige baan en de maatschappij. Voion heeft een verkenning laten uitvoeren naar het anders organiseren van het onderwijs en de impact op het personeel. De inzichten en voorbeelden bieden inspiratie aan scholen wat betreft organisatorische condities en consequenties voor leraren en personeelsbeleid.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Jaarverslag Voion 2018
Net als voorgaande jaren hebben we ons ook in 2018 weer samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs ingezet voor een professionele, prettige en veilige werkomgeving. Een cruciale voorwaarde voor goed onderwijs! Dit digitale jaarverslag geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste activiteiten van Voion in 2018.

Lees het jaarverslag Voion 2018 >>
Twitter LinkedIn
Machine-instructiefilmpjes op Veiligepraktijklokalen.nl/bwi
Om leerlingen veilig te laten werken met gereedschappen en machines moeten ze leren hoe ze deze veilig kunnen bedienen en welke veiligheidshulpmiddelen zij moeten gebruiken. Voion heeft in samenwerking met Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur een aantal veiligheidsinstructiefilmpjes laten maken die docenten kunnen gebruiken om hun leerlingen veilig met (houtbewerkings)machines te laten werken.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Arboscan-VO uitgebreid met module Mobiliteit en Transport
Aan het lesgeven en werken in een praktijklokaal voor het profiel Mobiliteit en Transport (M&T) zijn specifieke risico’s verbonden. Daarom is de Arboscan-VO, het instrument voor de risico-inventarisatie en -evaluatie, aangevuld met de module Mobiliteit en Transport. De nieuwe module maakt het voor scholen die dit profiel aanbieden makkelijker om risico’s te inventariseren en evalueren.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Parel-VO: High potentials voor de klas
Het Jan Tinbergen College in Roosendaal, ’t Rijks in Bergen op Zoom en Fontys Lerarenopleiding Tilburg slaan de handen ineen om nieuwe bètadocenten te werven. Ze organiseerden een kennismakingstraject voor high potentials uit het bedrijfsleven én voor havo/vwo-leerlingen.

Bekijk de video en de factsheet met lessons learned >>
Twitter LinkedIn
In deze regio’s werken scholen samen aan het lerarentekort
Vanuit heel het land zijn er aanvragen binnengekomen voor de subsidie regionale aanpak lerarentekort van het ministerie van OCW. Op dit moment zijn van de 16 ingediende aanvragen uit het voortgezet onderwijs (in combinatie met het mbo en po) er al 13 toegekend.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Lelystadse schoolbesturen organiseren meeloopdag
Op 20 juni 2019 zetten alle Lelystadse schoolbesturen de deuren wagenwijd open voor mensen die willen ervaren hoe het is om voor de klas te staan.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
 
Meer nieuws
Taakdelegatie door bedrijfsartsen
Bedrijfsartsen mogen bepaalde werkzaamheden laten uitvoeren door andere gespecialiseerde professionals. Ook wel taakdelegatie genoemd. Dit kan gevolgen hebben voor zowel werknemers als werkgevers in het voortgezet onderwijs.
Lees verder >>
Certificaat voor Minkema College voor begeleiding startende leraren
Het Minkema College in Woerden heeft voor zijn begeleidingstraject voor startende leraren (BSL-traject) een certificaat behaald. Een auditpanel vanuit het project Begeleiding startende leraren – regio Utrecht beoordeelde dat het Minkema College zijn begeleidingstraject goed op orde heeft.
Lees verder >>
Persoonlijk ontwikkelbudget voor scholing en ontwikkeling
Om leven lang leren te stimuleren willen ministers Koolmees (SZW) en Van Engelshoven (OCW) de fiscale scholingsaftrek vervangen door het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie). Daarmee kunnen jaarlijks zo’n 100.000 tot 200.000 mensen aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1000 tot € 2000 per persoon.
Lees verder >>
Agenda
19-06-2019/18-09-2019: Cursus Preventiemedewerker, Utrecht
21-06-2019: Themabijeenkomst Flexibel opleiden voor flexibel onderwijs, Utrecht
20-11-2019/15-01-2020: Cursus Preventiemedewerker, Utrecht
21-11-2019: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: