Ontwikkeltijd bij Schoolgemeenschap Newton| Twee nieuwe agressietrainingen beoordeeld | Zijn uw preventiemedewerkers goed opgeleid?

Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - 17 april 2019
Ontwikkeltijd: “Nu volop investeren leidt uiteindelijk tot meer rust”
Schoolgemeenschap Newton uit Hoorn heeft besloten om met vijf locatiewerkdagen per jaar tijd vrij te maken voor onderwijsontwikkeling. Directeur Marion Winkelhuis: “Het was een flinke opdracht en het proces tot besluitvorming was niet eenvoudig. De weg die we nu zijn ingeslagen, leidt uiteindelijk tot lastenverlichting en meer rust.” 

Lees het interview >>
Twitter LinkedIn
Op het Griendencollege zijn ze dicht bij de werkelijkheid gebleven met het professioneel statuut
Op het Griendencollege, een kleine vmbo-school in Sliedrecht, vonden de docenten eigenlijk dat ze genoeg zeggenschap hadden. Als zij iets wilden regelen, was het vaak een kwestie van de kamer van de directeur binnen stappen en dan was het probleem meestal snel opgelost. Het professioneel statuut leefde er dan ook niet. Toch ligt er nu een document waarin staat hoe docenten worden betrokken bij besluitvorming en wat vakgroepen zelf kunnen bepalen. “Mensen gaan nu ervaren wat hun rechten en plichten zijn”, aldus Els Hubers, beleidsmedewerker en MT-lid.

Lees het interview >>
Twitter LinkedIn
Twee nieuwe trainingen beoordeeld voor inkoopwijzer agressietrainingen-vo
Er zijn twee nieuwe agressietrainingen toegevoegd aan de website www.agressietrainingen-vo.nl. Bent u op zoek naar een training omgaan met agressie voor u zelf of voor het onderwijzend of onderwijsondersteunend personeel? Op www.agressietrainingen-vo.nl vindt u meer dan 60 beoordeelde trainingen gericht op het verbeteren van de competenties en vaardigheden van werknemers in het voortgezet onderwijs.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Zijn uw preventiemedewerkers goed opgeleid?
Waarschijnlijk houden een of meer van uw medewerkers zich bezig met veiligheid en gezondheid op school. Misschien heeft u samen met de pmr een of meer preventiemedewerkers benoemd. Wilt u hen toerusten met kennis over arbowetgeving en ondersteunen met tips, tools en hen laten leren van andere preventiemedewerkers? Laat hen dan deelnemen aan de cursus Preventiemedewerker van Voion.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Parel-VO: Regionaal Mobiliteitscentrum Twente/Achterhoek – Samen staan we sterk
Gezamenlijke intenties en heldere doelen zijn niet genoeg om ook daadwerkelijk iets te realiseren. Het is ook belangrijk om een goede projectorganisatie en -structuur te hebben. Lees meer over de ontwikkeling van het Regionaal Mobiliteitscentrum Twente/Achterhoek (RMC) door zes zelfstandige schoolbesturen.

Lees dit praktijkverhaal en de factsheet met lessons learned >>
Twitter LinkedIn
Veel aanvragen subsidie regionale aanpak lerarentekort ingediend
Sinds 15 januari komen er veel regionale aanvragen binnen voor het aanpakken van het lerarentekort via de subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort van OCW. Dat is goed nieuws! Het laat zien dat de samenwerking tussen besturen, opleidingen en andere spelers op steeds meer plekken van de grond komt of intensiever wordt. Dat is hard nodig om regionale arbeidsmarktvraagstukken gezamenlijk op te lossen.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Eduhackathon Rotterdam
Tijdens de eerste EduHackathon010 op 23 maart in Rotterdam gingen bijna honderd deelnemers met verschillende achtergronden aan de slag met de vraag: ‘hoe organiseren we het beste onderwijs voor Rotterdam?’

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Maak uw leerlingen enthousiast voor het leraarschap met Helden voor de Klas
Meer studie- en masterkiezers die voor het vak leraar gaan en zich inschrijven voor een lerarenopleiding, dat is het streven van de studiekeuzecampagne Helden voor de klas. Want het onderwijs heeft meer helden voor de klas nodig! Ook uw school kan de campagne bij leerlingen onder de aandacht brengen.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Wat gebeurt er in Noord-Holland Zuid?
De afgelopen jaren is er in de regio onder de noemer ‘Binden aan de regio’ samengewerkt aan diverse projecten.

Lees verder >>
 
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Recent verschenen:

Meer nieuws
Meer meldingen seksueel misbruik en discriminatie
Het aantal meldingen van seksueel misbruik en discriminatie in het onderwijs is vorig schooljaar gestegen. In het schooljaar 2017-2018 werden 134 meldingen gedaan, het jaar ervoor lag dat aantal nog op 106. Dat meldt de Onderwijsinspectie in het ‘Factsheet meldingen vertrouwensinspecteur’.
Lees verder >>
Checklist omgaan met calamiteiten in het onderwijs
Stichting School & Veiligheid heeft een ‘Checklist omgaan met calamiteiten in het onderwijs’ ontwikkeld. Als een calamiteit op of rond een school plaatsvindt, is het immers belangrijk dat iedereen binnen de school weet hoe hij moet handelen.
Lees verder >>
Lerarenbeurs weer aan te vragen tot en met 30 juni
Leraren kunnen tussen 1 april en 30 juni 2019 weer een lerarenbeurs aanvragen om een bachelor- of masteropleiding, een post-initiële masteropleiding of een premaster- of schakelprogramma te volgen. Zo kunnen zij hun deskundigheid vergroten of zich (verder) specialiseren.
Lees verder >>
Aandacht voor veiligheid onderwijspersoneel blijft nodig
De onderwijsministers rekenen er op dat scholen de komende jaren waar nodig meer werk maken van een veilige werkomgeving voor hun onderwijspersoneel. Dat schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer over de sociale veiligheid van onderwijspersoneel in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo.
Lees verder >>
Innovatiebeurzen voor schoolleiders beschikbaar
Schoolleiders in het voortgezet onderwijs met een goed idee voor onderwijsinnovatie op hun school kunnen een beurs aanvragen vanuit het Schoolleiders Innovatie Ontwikkelfonds (SIOF) om hun idee uit te voeren. 
Lees verder >>
Online Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid gelanceerd
Het online Kenniscentrum bundelt alle expertise over inclusieve en sociale werkgelegenheid en richt zich op zowel de beleidsmaker/beslisser, professional/expert en de werkzoekende/werknemer.
Lees verder >>
Agenda
18-04-2019: PMR Netwerkbijeenkomst VO, Friesland
16-05-2019: Bijeenkomst voor nieuw landelijk netwerk voor HR-functionarissen, Utrecht
20-05-2019: Uitwisselingsbijeenkomst Begeleiding startende leraren in praktijk, Utrecht
05-06-2019: Cursus Scenariomodel-VO en Strategische personeelsplanning, Utrecht
05-06-2019: Congres Van ambitie naar échte impact, Bussum
19-06-2019/18-09-2019: Cursus Preventiemedewerker, Utrecht
20-11-2019/15-01-2020: Cursus Preventiemedewerker, Utrecht
21-11-2019: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: