Inspiration bij Jan Arentsz | Kennisdeling projecten regionale aanpak lerarentekort | Zien wij u op het VO-congres? | …

Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - 20 maart 2019
Inspiration: onderwijs voor en door leerlingen
“Onze leerlingen groeien van het feit dat ze 100% vrijheid en vertrouwen krijgen”

Tijd voor onderwijsontwikkeling betekent soms dat de klassieke manier van lesgeven wordt losgelaten. Dat kan met grote stappen, zoals bij het Agora onderwijs, maar ook met kleine initiatieven. Zo organiseert het Jan Arentsz in Alkmaar al acht jaar Inspiration. “Onze leerlingen zijn voor 100% verantwoordelijk voor evenementen die ze organiseren. Het is in feite onderwijs voor en door leerlingen en dat blijkt heel positief voor de ontplooiing en prestaties”, vertelt coördinator Willem Jan Braakman.

Lees het interview met Willem Jan Braakman >>
Twitter LinkedIn
Ontwikkeltijd en termijn 1 maart 2019
Sociale partners realiseren zich dat veel scholen momenteel nog bezig zijn met de uitvoering en implementatie van de cao-afspraak over ontwikkeltijd, lestaakreductie en werkdrukvermindering. Schoolbesturen die op dit moment nog geen afspraken hebben gemaakt over ontwikkeltijd en dit in de toekomst ook niet gaan doen, worden verzocht om sociale partners uit te nodigen voor overleg. 
 
Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Goede initiatieven op het VO-congres 2019
Bezoek onze informatiestand (nummer 31) op 28 maart a.s. tijdens het VO-congres van de VO-raad en laat u inspireren door goede initiatieven en plannen voor het ‘anders organiseren’ van het onderwijs en de aanpak van het lerarentekort en krimp. Niet alleen hopen wij u te inspireren, maar deel ook vooral met ons uw eigen initiatieven en plannen rondom deze thema ‘s. Onze adviseurs zijn aanwezig om al uw vragen te beantwoorden. Kortom, genoeg redenen om een bezoekje te brengen aan onze stand!

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Schoolbesturen in Friesland en Overijssel organiseren bovenschoolse leerateliers
Sinds dit schooljaar hebben zeven schoolbesturen in Friesland en Overijssel en de lerarenopleidingen van Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden gezamenlijk een bovenregionaal leeratelier opgezet. Projectleider Marcella Veenstra-Van Gijssel: “Er gebeurt heel veel binnen de scholen van onze regio, maar we weten niet exact wat de ander doet. Om onze kennis te delen, hebben we een platform gecreëerd waarbij verschillende scholen en startende en zittende docenten elkaar kunnen ontmoeten.”

Lees het praktijkverhaal >>
Twitter LinkedIn
Kennisdeling projecten regionale aanpak lerarentekort:
“Enthousiasme, energie en onverwachte hobbels”

Tien projecten werken in het schooljaar 2018/2019, met cofinanciering van Voion, op regionaal niveau aan de aanpak van het lerarentekort. Nu is het tijd om even stil te staan bij wat er tot nu toe is bereikt. Hoe verloopt het proces en wat zijn de belangrijkste leerpunten?

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Intentieverklaring bestuurlijke samenwerking Twente/Achterhoek
De bestuurders van Het Assink lyceum, Het Erasmus, Het Stedelijk Lyceum, OSG Hengelo, het Staring College en De Waerdenborch gaan samenwerken op het gebied van personeel in de vorm van een Regionaal Mobiliteitscentrum (RMC).

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Heeft u volgend schooljaar voldoende personeel?
Zijn de aanmeldingen voor het volgende schooljaar al binnen? Bent u al begonnen met de formatieberekening voor volgend jaar? Het Scenariomodel-VO kan u daar goed bij helpen! Bovendien geeft het model u een goede basis om strategisch personeelsbeleid voor de langere termijn te ontwikkelen.
 
Lees verder >>
 
Meld u aan voor een cursus Scenariomodel-VO en strategische personeelsplanning >>
Twitter LinkedIn
Feiten en oplossingen lerarentekort technisch vmbo
Het ministerie van OCW heeft een factsheet gepubliceerd met feiten rondom het lerarentekort in het technisch vmbo en ideeën voor scholen om dit lerarentekort tegen te gaan.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Wat gebeurt er in Overijssel?
In de regio Overijssel zijn er meerdere samenwerkingsverbanden van schoolbesturen die samen werken aan de oplossing van arbeidsmarktvraagstukken in de regio.

Bekijk enkele initiatieven uit deze regio >>
Twitter LinkedIn
 
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Recent verschenen:

Meer nieuws
Strenger toezien op plannen scholen in krimpgebieden
Om ervoor te zorgen dat het onderwijsaanbod overal op peil blijft, wil minister Slob dat scholen in krimpgebieden goede plannen maken. Slob reageert op het advies van de commissie-Dijkgraaf over leerlingendaling in het voortgezet onderwijs.
Lees verder >>
Pabo-gediplomeerden met certificaat bevoegd voor onderbouw vmbo basis/kader
De Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo is hiervoor per februari 2019 aangepast. De bevoegdheid is hiermee nu formeel bekrachtigd.
Lees verder >>
Regels opname doelgroepregister gewijzigd
Heeft u werknemers die opgenomen waren in het doelgroepregister en waren uitgeschreven? Door een wijziging in de regels zijn zij opnieuw opgenomen. Dit kan voor werkgevers extra voordelen opleveren.
Lees verder >>
Handboek huisvesting bewegingsonderwijs
Tijdens de Dag van de Sportaccommodaties op 14 maart heeft de KVLO het nieuwe handboek huisvesting bewegingsonderwijs gepresenteerd. Het handboek kan een impuls geven aan het goed bouwen en inrichten van zalen voor bewegingsonderwijs om zo jongeren goed te kunnen leren bewegen in een gezonde, veilige en kwalitatieve sportaccommodatie.

Lees verder >>
Agenda
23-03-2019: EduHackathonNL in Rotterdam
28-03-2019: VO-congres 2019
28-03-2019: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
28-03-2019: PMR Netwerkbijeenkomst VO Friesland
28-03-2019: PMR Netwerkbijeenkomst VO Den Haag
16-05-2019: Bijeenkomst voor nieuw landelijk netwerk voor HR-functionarissen
05-06-2019: Cursus Scenariomodel-VO en Strategische personeelsplanning, Utrecht
19-06/18-09-2019: Cursus Preventiemedewerker, Utrecht
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: