Bekijk de nieuwe arbeidsmarktramingen | Bepaal uw risico op overspanning | convenant lerarentekort

   

Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - 13 februari 2019
Studenten ondersteunen leraren in het voortgezet onderwijs
Het Bonhoeffer College zet jaarlijks zo’n 12 studenten van het hbo of de universiteit in als Persoonlijke assistent leraar (PAL). De PAL's bieden de VWO+ leerlingen een uitstekende voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs. “En het is een ideale manier om studenten enthousiast te maken voor het onderwijs”, zegt Jan Volbers, projectmanager bij de Pre University van de Universiteit Twente. 

Lees het praktijkverhaal >>
Twitter LinkedIn
“We willen meer doen dan alleen rekenkundig de uren verminderen”
Bij het Maerlant College gaat het strategische traject in onderwijsontwikkeling hand in hand met de wens om de werkdruk te verlichten. De eerste - en misschien wel belangrijkste - stap die de school heeft genomen in het proces van ontwikkeltijd, is het aangaan van een professionele dialoog met alle medewerkers.

Lees het verhaal van rector Anders Vink >>
Twitter LinkedIn
Bepaal uw risico op overspanning met de Welzijnscheck-VO 
Het belangrijkste risico voor onderwijsmedewerkers is werkstress als gevolg van te hoge en of langdurige psychosociale arbeidsbelasting. Hoe is het met de psychosociale arbeidsbelasting van uzelf of van uw medewerkers gesteld? Met de onlangs vernieuwde Welzijnscheck-VO brengt u uw risico op overspanning in kaart inclusief de factoren die dat risico vergroten of juist verkleinen.
 
Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Overzicht financieringsmiddelen voor professionalisering geactualiseerd
Ook dit jaar zijn er weer verschillende (financiële) middelen beschikbaar voor de professionalisering van zittend onderwijspersoneel. Om u in staat te stellen optimaal gebruik te maken van de bestaande professionaliseringsmogelijkheden, biedt Voion een actueel overzicht van de beschikbare (financiële) middelen en de verschillende financieringsbronnen.

Naar het overzicht financieringsmiddelen >>
Twitter LinkedIn
Regionale aanpak lerarentekort
Voion ondersteunt scholen bij de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector. In deze rubriek over het lerarentekort delen we de voorbeelden van aanpakken, kennis en ervaringen uit het voortgezet onderwijs.
Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort: 
“Er zijn veel manieren om gezamenlijk het lerarentekort aan te pakken”
Lees het interview met Jack de Bruin, programmaleider en regio-adviseur Voion >>

Twitter LinkedIn
Convenant ‘Aan de slag voor de klas’
Werknemers van banken en verzekeraars die een (gedeeltelijke) overstap naar het onderwijs overwegen, kunnen rekenen op hulp van hun werkgevers en het onderwijs. De Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de lerarenopleidingen, onderwijswerkgevers en het ministerie van OCW tekenden daarvoor het convenant ‘Aan de slag voor de klas’.
 
Download het convenant en de handreiking voor de regionale uitwerking van de afspraken >>
Twitter LinkedIn
Nieuwe regionale arbeidsmarktrapporten
Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich in uw regio? CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW nieuwe regionale arbeidsmarktramingen opgesteld, die u inzicht geven in regionale arbeidsmarktontwikkelingen.
 
Bekijk het rapport voor uw regio >>

Twitter LinkedIn
Wat gebeurt er in Utrecht?
Lees, kijk of luister naar enkele initiatieven die het voor nieuwe en bestaande docenten aantrekkelijker maken om in de regio Utrecht te (blijven) werken >>
Twitter LinkedIn
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Recent verschenen:

Meer nieuws
Lerarentekorten nog steeds urgent
De situatie voor de tekortvakken lijkt de komende jaren problematischer te worden in het voortgezet onderwijs. Terwijl de situatie voor de andere vakken wellicht iets beter wordt. Dat schrijven de onderwijsministers Slob en Van Engelshoven in een brief over de nieuwste cijfers over de onderwijsarbeidsmarkt aan de Tweede Kamer.
Lees verder >>
Verdere versterking van de leraar
In de ‘Kamerbrief over de versterking van de leraar’ gaan de onderwijsministers in op de positie van de leraar en hoe die versterkt kan worden. Het professioneel statuut en het verplichte lerarenregister komen daarbij ook aan de orde.
Lees verder >>
Lucelle Deneer Leraar van het Jaar 2018-2019
Lucelle Deneer, docent maatschappijleer op het Christelijk College Groevenbeek in Ermelo, is verkozen tot Leraar van het jaar 2018-2019 voor het voortgezet onderwijs.
Lees verder >>
Psychosociale arbeidsbelasting en burn-out klachten nemen toe
De arbeidsomstandigheden in het onderwijs zijn over het algemeen goed. De uitzondering: psychosociale arbeidsbelasting. Na de gezondheidszorg, is er in Nederland geen enkele sector waarin werknemers meer blootstaan aan werkdrukgerelateerde risicofactoren dan in het onderwijs. De psychosociale arbeidsbelasting neemt toe en daarmee de burn-outklachten.
Lees verder >>
Gaat u goed om met beeldschermwerk?
Bij de norm voor beeldschermwerk wordt er vaak gedacht aan het werken aan een bureau achter de computer. Werknemers werken inderdaad vaak met een desktopcomputer, maar ook met een tablet, een mobiele telefoon of een laptop. Zij werken hierbij niet altijd aan een bureau, en de werktijd is niet altijd van negen tot vijf uur.
Lees verder >>
Agenda
13-03-2019: Cursus Scenariomodel-VO en Strategische personeelsplanning, Utrecht
28-03-2019: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
17-04/19-06 2019: Cursus Preventiemedewerker, Utrecht
05-06-2019: Cursus Scenariomodel-VO en Strategische personeelsplanning, Utrecht
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: