Nieuwsbrief
Gesprekstool In dialoog over werkdrukvermindering en ontwikkeltijd | Bekijk de scholingsmogelijkheden OOP in de CAO VO | Lees het praktijkverhaal van Quadraam en over het project Bovenschoolse leerateliers | ...
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - 10 oktober 2018
Parel: Quriuz, de huisacademie van Quadraam
Het schoolbestuur Quadraam zette een eigen huisacademie op: Quriuz. Het aanbod wordt afgestemd op de behoeftes van de medewerkers en de organisatie. In principe worden alle trainingen door eigen medewerkers gegeven. Naast up-to-date kennis zorgt Quriuz voor meer verbinding tussen de verschillende Quadraamscholen en tussen de medewerkers.

Lees dit praktijkvoorbeeld>>
Gesprekstool In dialoog over werkdrukvermindering en ontwikkeltijd
Om scholen handvatten te bieden voor het gesprek in school om tot afspraken te komen over werkdrukvermindering, onderwijstijd en ontwikkeltijd hebben sociale partners de gesprekstool ‘In dialoog over werkdrukvermindering en ontwikkeltijd’ gemaakt.

Lees verder>>
Twitter LinkedIn
Mariëtte Pennarts is de nieuwe voorzitter van Voion
Kort na de zomervakantie trad Mariëtte Pennarts aan als onafhankelijke voorzitter van het algemeen bestuur. In het dagelijks leven is ze gedeputeerde voor de provincie Utrecht. Ze ziet het als “een goede kans om een boeiend werkveld als het onderwijs beter te leren kennen” en vindt het een eer dat ze is gevraagd. Een korte kennismaking.

Lees verder>>
Twitter LinkedIn
Scholingsmogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO
Het jaarlijks scholingsbudget voor ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs is in de nieuwe CAO VO vastgesteld op 600 euro en 40 klokuren. Daarnaast is opgenomen dat werkgevers minimaal één keer in de drie jaar een persoonlijk professionaliseringsplan faciliteren. Bent u onderwijsondersteuner in het voortgezet onderwijs en wilt u een vorm van scholing volgen? Verdiep u dan in de mogelijkheden die uw cao biedt.

Lees verder>>
Twitter LinkedIn
Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs: Bovenschoolse leerateliers
De kwaliteit van het onderwijs verbeteren, de mobiliteit van docenten bevorderen en startende leraren binden aan de regio. Dat is de insteek van het project ‘Bovenschoolse leerateliers’, waar acht schoolbesturen in Friesland en Overijssel en de lerarenopleidingen van Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden mee aan de slag gaan.

Lees verder>>
Twitter LinkedIn
Extra cursus Scenariomodel-VO en strategische personeelsplanning
Het Scenariomodel-VO geeft waardevolle informatie voor uw begroting en strategisch personeelsplan 2019. Wegens grote belangstelling is er op 29 november a.s. een extra cursus om u op weg te helpen.

Lees verder>>
Twitter LinkedIn
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Recent verschenen:

Meer nieuws
Nieuwe brochure over ruimte in de onderwijstijd
Het ministerie van OCW en de Onderwijsinspectie hebben in samenwerking met leraren een brochure en website gemaakt over wet- en regelgeving voor tijdsbesteding in het voortgezet onderwijs. Deze kunnen scholen helpen bij het organiseren van meer ontwikkeltijd voor leraren, zoals afgesproken in de nieuwe CAO VO.
Lees verder>>
Verkiezing Leraar van het Jaar gaat toch door
De Jaarbeurs en de voormalig Leraren van het Jaar gaan samen de Leraar van het Jaar verkiezing organiseren. Nu de verkiezing doorgaat zijn ook de genomineerden bekend. Zaterdag 26 januari worden de nieuwe Leraren van het Jaar bekendgemaakt op de NOT 2019.
Lees verder>>
Tien jaar pionierende leraren wordt gevierd met lancering Leraren Maken het Onderwijs
Vorige week lanceerde oud-Onderwijs Pionier Jan van de Ven de campagne ‘Leraren Maken het Onderwijs‘. Deze campagne vertelt de verhalen van pionierende leraren uit het hele land die eigen vernieuwende ideeën realiseren en daarmee het onderwijs bottom-up veranderen.
Lees verder>>
Commissie-Dijkgraaf adviseert over krimp in voortgezet onderwijs
Er komt een adviescommissie die in kaart gaat brengen hoe scholen goed kunnen reageren op de krimp en die uitzoekt of er knelpunten zijn voor regionale samenwerking.
Lees verder>>
Ontwikkelen tijdens loopbaan moet vanzelfsprekend worden
Het moet vanzelfsprekend worden dat iedereen zich tijdens zijn of haar loopbaan blijft ontwikkelen. Daarom komt er een gezamenlijk actieplan van werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en het kabinet.
Lees verder>>
Aftrap nieuwe campagne ‘Liever voor de klas’
Op maandag 24 september werd het startsein gegeven voor de nieuwe campagne van ‘Liever voor de klas’ van de gemeente Amsterdam. Het campagneconcept is vernieuwd om vooral ook een jongere doelgroep beter te bereiken.
Lees verder>>
Agenda
10-10-2018: GMR-bijeenkomst Rotterdam (AOb)
10-10-2018: Zeeuwse Onderwijsdag 2018
18-10-2018: PMR-netwerkbijeenkomst Groningen (AOb)
31-10-2018: Webinar Minder werkdruk, meer ontwikkeltijd
01-11-2018: Cursus Scenariomodel-VO en Strategische personeelsplanning, Zwolle (Vol)
08-11-2018/15-01-2019: Tweedaagse cursus Preventiemedewerker, Utrecht
08-11-2018: Nationale Schoolleiders TOP VO 2018
13-11-2018: Cursus Scenariomodel-VO en Strategische personeelsplanning, Tilburg (Vol)
22-11-2018: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
29-11-2018: Cursus Scenariomodel-VO en Strategische personeelsplanning, Utrecht
19-12-2018: Congres Krimp in het voortgezet onderwijs, Utrecht
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: