Bekijk nu de verzuimcijfers vo 2017  | Kom in actie tijdens de Week van de ontwikkeltijd | Hoe reëel zijn de eisen van de banenafspraak voor het voortgezet onderwijs? Lees het praktijkverhaal van Achterhoek VO | …
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - 26 september 2018
Achterhoek VO voortvarend aan de slag met banenafspraak
Met de banenafspraak heeft de sector voortgezet onderwijs de opdracht gekregen om werkgelegenheid te creëren voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Achterhoek VO, is al een aantal jaren voortvarend met de invulling van deze banen aan de slag. ”We omarmen dit idee volledig, maar hoe reëel zijn de eisen van de banenafspraak voor het voortgezet onderwijs?”

Lees dit praktijkverhaal over de banenafspraak >>
Twitter LinkedIn
Ziekteverzuim in voortgezet onderwijs in 2017 weer licht gestegen
Het ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs is voor zowel het onderwijzend personeel (OP) als het onderwijsondersteunend personeel (OOP) in 2017 gestegen ten opzichte van 2016. Voor het OP met 0,2 procentpunt naar 5,3% en voor het OOP met 0,1 procentpunt naar 5,5%.
Twitter LinkedIn
Uitkomsten NEA voor voortgezet onderwijs
Uit de analyse van de NEA - Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden – voor het voortgezet onderwijs blijkt dat 80% van de werknemers in het vo tevreden tot zeer tevreden is met hun baan. Ondanks deze grote baantevredenheid komen burn-out klachten in het voortgezet onderwijs bijna twee keer zo vaak voor dan in andere sectoren (29% versus 16%). Een grote meerderheid van de werknemers (71%) vindt dan ook dat er aanvullende maatregelen tegen werkdruk en/of werkstress nodig zijn.

Download de uitsplitsing van de NEA naar het voortgezet onderwijs >>
Twitter LinkedIn
Kom in actie tijdens de Week van de ontwikkeltijd!
Van 29 oktober t/m 2 november is de Week van de ontwikkeltijd. We roepen alle scholen op deze week een start te maken met de uitvoering van de afspraken in de CAO VO over werkdrukvermindering en meer ontwikkeltijd voor leraren. Bijvoorbeeld door een (eerste) bijeenkomst op school te plannen of deel te nemen aan het webinar Minder werkdruk, meer ontwikkeltijd.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
31 oktober: Webinar Minder werkdruk, meer ontwikkeltijd
Op woensdag 31 oktober a.s. (20.30 – 21.15 uur) organiseert Voion de webinar Minder werkdruk, meer ontwikkeltijd. Tijdens het interactieve live webinar komen vragen aan bod als: Wat is afgesproken in de CAO VO? Waarom zijn deze afspraken gemaakt? Hoe realiseert u werkdrukverlaging voor leraren? Hoe verlaagt u de lestaak voor leraren? Hoe vullen leraren de vrijgekomen ontwikkeltijd naar tevredenheid in?

Meer informatie en aanmelden webinar >>
Twitter LinkedIn
Mobiliteitscentrum Twente/Achterhoek
De regio Twente/Achterhoek heeft in het voortgezet onderwijs niet alleen te maken met een dreigend lerarentekort, maar ook met een krimp van het aantal leerlingen. Zeven zelfstandige vo-scholen werken samen aan de oprichting van een regionaal mobiliteitscentrum om deze problemen op een adequate manier aan te pakken.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Meer scholieren voorkeur voor lesgeven in voortgezet onderwijs
Zes van tien scholieren met een passend profiel voor het beroep leraar zouden in het voortgezet onderwijs willen lesgeven. Een jaar eerder was dat minder dan de helft. Overigens geeft ook 63% van deze groep scholieren aan dat zij in het primair onderwijs zouden willen lesgeven (dit was 61%). Dat blijkt uit onderzoek om het effect van communicatiecampagne Helden voor de Klas te meten.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Meer nieuws
Nieuwe tool voor verbetering begeleiding startende leraren
Vo-scholen die de begeleiding van startende leraren verder willen verbeteren, kunnen hierbij nu gebruikmaken van de Startwijzer VO. Deze digitale scan brengt in beeld hoe startende leraren op school ingewerkt en begeleid worden en op welke onderdelen er winst te behalen.
Lees verder >>
TEACH|nasium op voortgezet onderwijs van start
Vandaag start de eerste groep van 10 leerlingen aan het TEACH|nasium in Rotterdam. Een nieuw initiatief om leerlingen enthousiast te maken voor een carrière in het onderwijs.
Lees verder >>
Rekenmodule banenafspraak aangepast
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs de quotumcalculator voor overheidswerkgevers gepubliceerd. De rekenmodule voor het aantal te realiseren banen op de Voion website is daarop aangepast.
Lees verder >>
Agenda
02-10-2018: Voorlichtingsavond Aan de slag in het onderwijs
05-10-2018: LOF-festival voor pionierende leraren
10-10-2018: GMR-bijeenkomst Rotterdam (AOb)
10-10-2018: Zeeuwse Onderwijsdag 2018
18-10-2018: PMR-netwerkbijeenkomst Groningen (AOb)
31-10-2018: Webinar Minder werkdruk, meer ontwikkeltijd
01-11-2018: Cursus Scenariomodel-VO en Strategische personeelsplanning, Zwolle
08-11-2018/15-01-2019: Tweedaagse cursus Preventiemedewerker, Utrecht
13-11-2018: Cursus Scenariomodel-VO en Strategische personeelsplanning, Tilburg
22-11-2018: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
 
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: