Nieuwsbrief
Een generatiepact afsluiten? Het Da Capo College ging u voor! | Lees de nieuwe handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied | Afspraken maken over ontwikkeltijd | ...
.
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - 12 september 2018
Parel: Duurzaam inzetbaar met generatiepact
Het Da Capo College sloot een generatiepact op maat met 9 docenten van rond de 60 jaar. Deze medewerkers gaan minder werken voor iets minder salaris, maar wel met behoud van 100 procent pensioen. Hierdoor hebben ze een betere balans tussen belasting en hersteltijd en kunnen ze met plezier hun pensioen halen. Het ziekteverzuim is teruggedrongen en de school heeft enkele jonge docenten kunnen aannemen.

Lees dit praktijkvoorbeeld over het generatiepact >>
 
Twitter LinkedIn
Regionaal samenwerken is de moeite waard
In grote delen van het land ondervinden schoolbesturen in het voortgezet onderwijs problemen met het vinden van de juiste docenten, zowel voor kortdurende vervangingen als voor reguliere functies. Om schoolbesturen te ondersteunen bij een goed functionerende regionale arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs heeft Voion de handreiking Regionale samenwerking op personeelsgebied ontwikkeld: een handreiking gericht op samenwerken. Verschillende vormen van samenwerking op personeelsgebied komen aan de orde, van low profile samenwerking zoals het inrichten van een gezamenlijke vacaturebank tot en met het realiseren van een regionaal mobiliteitscentrum.

Open de nieuwe handreiking Regionale samenwerking op personeelsgebied >>
Twitter LinkedIn
Meer ontwikkeltijd, minder werkdruk
Om meer tijd en ruimte te creëren voor onderwijsontwikkeling en om de werkdruk te verminderen hebben sociale partners in de CAO-VO 2018-2019 afgesproken de lestaak te verminderen. De vrijgekomen uren kunnen leraren inzetten als ontwikkeltijd. Scholen moeten dit schooljaar afspraken maken over de invulling van de ontwikkeltijd en hoe ze de lestaakreductie willen opvangen. Voion biedt op haar website informatie, instrumenten en praktijkvoorbeelden.

Naar de website Meer tijd voor onderwijsontwikkeling  >>
Twitter LinkedIn
Leerlingen arboproof opleiden
Een veilig schooljaar start met een goede instructie aan leerlingen over de veiligheid in het praktijklokaal. Het goede nieuws is dat lesmateriaal over de veiligheid in technieklokalen hiervoor vrij beschikbaar is. En hoe staat het met uw veiligheid? Is uw praktijklokaal arboproof? Via enkele handige checklists kunnen docenten beoordelen of het praktijklokaal en de machines aan alle aspecten rond veiligheid voldoen.

Lees verder >>  
Twitter LinkedIn
Vacatures met tekortvakkenlabel voor zij-instromers
Voor veel scholen is het moeilijk om voldoende docenten te vinden voor de tekortvakken. De zeven reformatorische schoolbesturen in Nederland hebben daarbij een extra uitdaging. Zij zoeken immers docenten die zelf ook uit reformatorische kring komen. Daarom slaan ze de handen ineen om – samen met lerarenopleiding Driestar Educatief – medewerkers uit andere sectoren warm te maken voor een baan in het onderwijs.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Al gestart met de begroting en het strategische personeelsplan 2019? 
Het Scenariomodel-VO geeft u waardevolle informatie. Zo krijgt u inzicht in het aantal te verwachten leerlingen. En de gevolgen daarvan voor huisvesting en het te besteden budget. Ook krijgt u in de SPP-module inzicht in de aanwezige en in de toekomst benodigde formatie.

Twitter LinkedIn
Nieuwe oriëntatietrajecten voor zij-instromers ontwikkelen?
Wilt u als schoolbestuur samen met een lerarenopleiding in uw regio een goed oriëntatietraject (laten) ontwikkelen voor zij-instromers? De Stimuleringsregeling oriëntatietrajecten zij-instromers van Voion biedt nog beperkt ruimte. Dien uw offerte in vóór 1 november!

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Recent verschenen:

Meer nieuws
Aanmelden LOF weer mogelijk

Ook in het schooljaar 2018-2019 is weer subsidie beschikbaar vanuit het Leraren Ontwikkel Fonds (LOF). Leraren met een goed initiatief voor verbetering van het onderwijs kunnen een aanvraag indienen voor subsidie en begeleiding. In totaal zijn er drie aanvraagrondes.

Lees verder >>
Meer leraren voor de klas door regionale aanpak lerarentekort

De huidige maatregelen hebben effect, maar er is meer nodig. Dat schrijven onderwijsministers Slob en Van Engelshoven in een brief d.d. 24 augustus 2018 aan de Tweede Kamer. 

Lees verder >>
Door banenafspraak weer meer werk voor mensen met beperking

Alle werkgevers samen hebben weer ruimschoots meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking gemaakt dan is afgesproken. Werkgevers van de overheid hebben hun doelstelling opnieuw niet gehaald. Wel hebben zij het aantal extra banen in een jaar tijd bijna weten te verdubbelen.

Lees verder >>
Met 750 scholen op weg naar nog beter onderwijs

In 2012 is de stichting leerKRACHT opgericht, met als doel op duizenden scholen een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ te creëren en daarmee beter onderwijs, meer werkplezier voor leraren en betrokken leerlingen. Waar staan we na zes jaar? Wat is er bereikt? Waar zijn we naar op weg?

Lees verder >>
Week van de Loopbaan 17 t/m 22 september 2018

In de week van de loopbaan openen loopbaanprofessionals en jobcoaches hun deuren voor alle belangstellenden met een loopbaanvraag. Werknemers, werkzoekenden én werkgevers kunnen in deze week gratis en vrijblijvend advies inwinnen.

Lees verder >> 
Campagne Leraar in de zon gestart

De stad Den Haag voert een campagne gericht op erkenning van het belang van de leraar voor de toekomst van de stad.

Lees verder >>
Agenda

25-09-2018: Themabijeenkomst Arbobeleidsplan, Zwolle
25-09-2018: Netwerk banenafspraak/participatiewet
26-09-2018: Bijeenkomst regionale samenwerking aanpak lerarentekort
05-10-2018: LOF-festival voor pionierende leraren
01-11-2018: Cursus Scenariomodel-VO en Strategische personeelsplanning, Zwolle
08-11-2018/15-01-2019: Tweedaagse cursus Preventiemedewerker, Utrecht
13-11-2018: Cursus Scenariomodel-VO en Strategische personeelsplanning, Tilburg
22-11-2018: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
19-12-2018: Congres Krimp in het voortgezet onderwijs
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O-fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: