Nieuwsbrief
  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin

20 juni 2018

Voion

Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt 5 keer per jaar. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.

Inhoud
» Casus: Ontslag wegens niet tijdig behalen bevoegdheid
» Vraag en antwoord: Mag een werknemer tijdens ouderschapsverlof eigen bedrijf starten?
» Onderhandelaarsakkoord CAO VO
» Wijziging regels in mindering brengen vervroegd pensioen op WW
» Vrijstelling sollicitatieplicht in laatste jaar voor AOW
» Werkgevers en bonden willen AOW-leeftijd langzamer laten stijgen
» Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
» Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018
» Meer verlof voor partner
Casus
Ontslag wegens niet tijdig behalen bevoegdheid

De CAO VO biedt de mogelijkheid om onbevoegde docenten te benoemen. Voorwaarde is wel dat de onbevoegde docent binnen 4 jaar zijn bevoegdheid haalt. In deze casus tekent een docente uit het voortgezet onderwijs beroep aan, nadat ze is ontslagen omdat ze volgens de werkgever niet tijdig haar bevoegdheid heeft gehaald. Hoe oordeelt de Centrale Raad van Beroep?  
Lees verder>> |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag en antwoord
Mag een werknemer tijdens ouderschapsverlof eigen bedrijf starten?

Een werknemer neemt betaald ouderschapsverlof op en wil in haar vrijgekomen tijd haar eigen bedrijf starten. Mag dat?  
Lees verder>> |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Onderhandelaarsakkoord CAO VO

Werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de werknemers in het vo. Belangrijkste afspraak in het akkoord is dat de werkdruk vermindert en dat leraren meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs.
Lees verder>>  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Wijziging regels in mindering brengen vervroegd pensioen op WW

Per 1 mei 2018 zijn de regels rond de samenloop van WW-uitkering en vervroegd pensioen gewijzigd. Vanaf dan gelden er drie uitzonderingen op de hoofdregel dat pensioen op een WW-uitkering in mindering wordt gebracht. 
Lees verder>>  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vrijstelling sollicitatieplicht in laatste jaar voor AOW

Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun AOW zitten, zijn per 1 mei 2018 vrijgesteld van hun sollicitatieplicht. Naast de WW-gerechtigden zijn ook de IOW-, de ZW- en de WGA-gerechtigden vrijgesteld van de sollicitatieplicht. 
Lees verder>>  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Werkgevers en bonden willen AOW-leeftijd langzamer laten stijgen

Werknemers en werkgevers hebben overeenstemming over het later verhogen van de AOW-leeftijd. Wat beide partijen betreft gaat die niet in 2021, maar pas in 2025 naar 67 jaar. Dat staat in een voorstel voor een nieuw pensioenstelsel, dat bij minister Koolmees op tafel ligt.
Lees verder>>  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Het kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is aangepast. Het doel was vooral om het document overzichtelijker te maken voor de gebruikers. Daarnaast is het geüpdatet.
Lees verder>>  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2018. De bedragen vindt u op de website van Rijksoverheid.
Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Meer verlof voor partner

Ouders krijgen na de komst van een baby meer tijd samen met hun kind. Dat wordt geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Lees verder>>  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Voion     doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: