Bekijk deze e-mail online
 
Voion
 
In gesprek met Fioretticollege
Samen maken wij de sfeer, daarvan zijn wij ons bewust
Werknemers hebben recht op veilige werkomstandigheden. Een werkomgeving dus zonder discriminatie, intimidatie of ander ongewenst gedrag. “Het is belangrijk aandacht te hebben voor arbeidsverhoudingen”, zegt Rick van Workum, programmaleider Veilig, gezond & vitaal werken. “Verstoorde arbeidsverhoudingen of een verziekte sfeer (tussen leidinggevende en medewerker of tussen medewerkers onderling) vreet energie en is emotioneel belastend. Dat kan er toe leiden dat mensen zich terugtrekken en de kwaliteit van het onderwijs er onder gaat lijden. Op termijn kan een verziekte sfeer op het werk leiden tot stress en verzuim.”
Lees het artikel
 
 
Meer agressie en geweld
Lees het artikel
 
 
Praktisch geregeld
Snel aan de slag? Voion zette alle tips op een rijtje. Benieuwd naar ervaringen van andere scholen? Lees de inspirerende praktijkvoorbeelden van collega’s.
Lees het artikel
 
 
Wist u dat?
Het voortgezet onderwijs volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) wat werkdruk en agressie betreft wat ongunstiger scoort vergeleken met andere sectoren?
Lees het artikel
 
 
Kennis
Om scholen maximaal te kunnen ondersteunen bij het adequaat handelen rond agressie en geweld, heeft Voion alle kennis, informatie, instrumenten en tips verzameld op overzichtelijke themapagina’s. Hier vindt u onder meer de wettelijke eisen, concrete aanpak en tips & aanbevelingen.
 
 
 
Cursussen
Het aanbod van agressietrainingen is groot! Het merendeel van de trainingen is gericht op docenten zodat zij agressie en geweld herkennen, er tijdig tegen optreden, en verdere agressie voorkomen. Maar in de selectie die Voion maakte, onder meer op basis van kwaliteit, van 77 trainingen, zijn ook twee trainingen terug te vinden voor agressie en geweld tussen onderwijswerknemers. Direct naar de Agressietrainingen-VO? Klik hier.
 
Voion • Postbus 2501 • 6401 DA Heerlen • T: 045-579 6024 • E: info@voion.nl • www.voion.nl
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs.
Terug naar boven