Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - 16 mei 2018
Het professioneel statuut is het verhaal van de school dat je op papier zet
Visie op onderwijs en visie op de rol van de docent daarbinnen, dat is waar het om draait bij Lumion in Amsterdam als er gesproken wordt over het professioneel statuut. En het gesprek over die visie voeren de docenten al sinds de oprichting in 2012, samen met de directie en het bestuur. Nu het professioneel statuut er in augustus van dit jaar moet liggen, komen ze weer bij elkaar in een drietal bijeenkomsten.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Webinar: Invloed op je eigen werk, het professioneel statuut helpt daarbij
Op 5 juni van 20.30 – 21.30 uur organiseert Voion voor leraren de webinar 'Invloed op je eigen werk, het professioneel statuut helpt daarbij'. Deelname is gratis. Wilt u leraren van uw school uitnodigen om zich aan te melden voor het webinar? Stuur deze informatie aan hen door of hang de poster op in uw school.

Meer informatie over het programma en aanmelden >>
Twitter LinkedIn
Tijdelijk aanbod aanpak ziekteverzuim
Om scholen te ondersteunen bij de aanpak van het ziekteverzuim zal Voion haar dienstverlening tijdelijk uitbreiden met advisering op het gebied van ziekteverzuimbeleid en -aanpak. Wilt u (meer) grip krijgen op het ziekteverzuim in uw organisatie? Maak dan nu gebruik van het aanbod om te sparren met een gespecialiseerde Voion-adviseur.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Nieuwe regionale projecten aanpak lerarentekort van start
Op donderdag 26 april zijn acht  projecten van start gegaan die op regionaal niveau werken aan de aanpak van het lerarentekort. Hiervoor krijgen ze cofinanciering van de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion. Het startsein werd gezamenlijk gegeven tijdens een kick-off bijeenkomst in Utrecht.
Lees verder >>

Twitter LinkedIn
Nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses
Voion heeft 18 regionale arbeidsmarktanalyses opgesteld, waaronder vier voor de G4. De factsheets geven inzicht in de cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs op regionaal niveau.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
“Voion als kennisdeler en inspirator”
Voion organiseerde op 17 april de conferentie met de titel  ‘Samen werken aan de schoolorganisatie van de toekomst’. Waarom? Om én het veld over dit thema met interessante inhoud te laten kennismaken én om input te ontvangen voor het meerjarenprogramma van Voion. Een dubbelslag waarbij bezoekers werden getrakteerd op interessante inhoud en volop hun eigen inhoud konden toevoegen.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Een opgeruimde werkplek voorkomt ongelukken
Het lijkt zo vanzelfsprekend. Dat docenten en leerlingen veilig moeten werken in praktijk- en technieklokalen. Toch kan een ongeluk gebeuren, want ‘100% veilig’ bestaat niet. Maar er is veel wat scholen en docenten kunnen doen om het risico zo klein mogelijk te maken. Twee docenten vertellen hoe zij ervoor zorgen dat leerlingen veilig in hun lokalen werken. 
 
Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Themabijeenkomsten: Arbobeleid(splan); kan dat bijdragen aan een vitale en energieke school?
“Meer kinderen die voor ons kiezen, betere doorstroom- en slagingspercentages en bovenal die energieke vibe in de school.”
 
Voion organiseert in juni themabijeenkomsten waarbij we gezamenlijk onderzoeken of ‘arbo’ meer kan zijn dan een hygiënefactor en hopelijk ontdekken dat een slim ingestoken arbobeleidsplan kan bijdragen aan een vitale en energieke school.
  
Meer informatie over het programma en aanmelden >>
Twitter LinkedIn
Recente publicaties
Voion publiceert regelmatig onderzoeksrapporten, artikelen en handreikingen van diverse organisaties op de terreinen arbeidsmarkt, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Recent verschenen:

  • Staat van het voortgezet onderwijs 2018. Deelrapport uit de Staat van het onderwijs over trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel en binnen de onderwijssectoren. Inspectie van het Onderwijs, april 2018.
  • Staat van arbeidsveiligheid. De realiteit achter de cijfers over arbeidsongevallen en beroepsziekten. Inspectie SZW, april 2018.
Meer nieuws
Aankondiging nieuwe inspecties praktijklokalen
Jonge mensen die voor een beroep leren, moeten ‘arboproof’ worden opgeleid. De veiligheid in praktijklokalen is daarom een belangrijk speerpunt van de Inspectie SZW. De Inspectie SZW heeft besloten om in juni inspecties te gaan uitvoeren in praktijklokalen.
Lees verder >>
Checklist word leraar
Het ministerie van OCW heeft een checklist ontwikkeld voor potentiële leraren. Door de vragen te beantwoorden in de tool kom je erachter welke stappen je kan zetten om leraar te worden
Lees verder >>
Longread leerlingendaling
De cijfers liegen er niet om. De komende jaren moeten middelbare scholen rekening houden met een snelle daling van het aantal leerlingen. Deze longread staat in het teken van leerlingendaling in het voortgezet onderwijs.
Lees verder >>
Krachtige rol schoolleiders nodig
Op 19 april heeft de Onderwijsraad zijn advies ‘Een krachtige rol voor schoolleiders’ aangeboden aan minister Slob. Verdere professionalisering en een sterkere positie van schoolleiders zijn noodzakelijk.
Lees verder >>
Kick-off van SRVO LeiderschapsLabs
Stichting Schoolleidersregister VO (SRVO) heeft dit jaar het concept LeiderschapsLabs ontwikkeld. "Het verlangen naar sterk leiderschap in het onderwijs is voor ons leidend geweest in het ontwikkelen van een eigen ontwikkelinstrument.”
Lees verder >>
Masterclasses duurzame inzetbaarheid
In mei en juni verzorgt de VO-raad diverse, regionale masterclasses over duurzame inzetbaarheid in de praktijk. Veranderkundige en coach Robbert Huser dieper in op theorieën en methodieken op het gebied van persoonlijke effectiviteit en veranderkunde.
Lees verder >>
Agenda
23-05-2018: Masterclass duurzame inzetbaarheid, regio Zuid-West
30-05-2018: Congres Samen opleiden & professionaliseren, Bussum
04-06-2018: Masterclass duurzame inzetbaarheid, regio Midden
05-06-2018: Webinar Professioneel statuut
06-06-2018: Masterclass duurzame inzetbaarheid, regio West
06-06-2018: Conferentie medezeggenschap 'Professionele ruimte', Amersfoort
11-06-2018: Masterclass duurzame inzetbaarheid, regio Noord-West
11-06-2018/11-09-2018: Tweedaagse cursus Preventiemedewerker, Utrecht
12-06-2018: Themabijeenkomst Arbobeleidsplan, Zwolle
19-06-2018: Themabijeenkomst Arbobeleidsplan, Utrecht 

11-10-2018: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
08-11-2018/15-01-2019: Tweedaagse cursus Preventiemedewerker, Utrecht
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: a.reints@clu.nl