Nieuwsbrief Parel Comenius College zoekt collega | Praktijkverhaal Professioneel statuut | Gesprekken lerarentekort | En meer ...
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - 21 maart 2018
Parel: Comenius College zoekt Comenius collega
In 2016 had het Comenius College een groot aantal onvervulde vacatures. De traditionele werving- en selectieprocedure leverde niet voldoende op. Daarom organiseerde het Comenius College een banenmarkt, voornamelijk gericht op de tekortvakken. In deze parel leest u over de organisatie en resultaten van de banenmarkt en krijgt u tips om zelf een banenmarkt te organiseren.
Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Praktijkverhaal: Een professioneel statuut dat door iedereen wordt gedragen
“Het professioneel statuut moet echt uit het docententeam komen”, vindt Quincy Angelista, docent lichamelijke opvoeding en lid van de MR van het Zuid-West College in Den Haag. “Wij moeten het statuut dragen.” Als de docenten een opzet hebben gemaakt, kijkt de schoolleiding mee. Uiteindelijk moet het een gemeenschappelijk document worden waar iedereen achter staat.
Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Medewerkers aan het roer van hun eigen professionalisering
Vraag nu vrijblijvend een proefaccount aan voor het Professionaliseringsportaal-VO. Een digitale omgeving waar medewerkers 24 uur per dag zelfstandig kunnen werken aan hun inzetbaarheid en ontwikkeling. Met behulp van tests, vragenlijsten en tools werken ze eerst aan een realistisch profiel van zichzelf. Vervolgens krijgen ze concrete handvatten en tips voor persoonlijke en professionele groei, talentontwikkeling, werkplezier en vitaliteit.
Lees verder >>
Twitter LinkedIn
In diverse regio’s gesprekken lerarentekort en andere arbeidsmarktvraagstukken
Voion en het ministerie van OCW hebben met meerdere schoolbesturen en lerarenopleidingen gesprekken gevoerd over het lerarentekort en andere arbeidsmarktvraagstukken, zoals krimp of on(der)bevoegdheid. Ook de komende periode blijven we schoolbesturen en/of lerarenopleidingen benaderen voor deze gesprekken om te bespreken hoe het tekort of het overschot zich de komende jaren zal ontwikkelen en welke maatregelen er nog meer mogelijk en nodig zijn om hier gezamenlijk iets aan te doen.
Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Imagocampagne Helden voor de Klas ook in 2018/2019
De imagocampagne Helden voor de Klas zal in schooljaar 2018/2019 voortgezet worden om meer jongeren te interesseren voor de lerarenopleiding in tekortvakken. Helden voor de Klas biedt jongeren van 15 tot en met 25 jaar frisse perspectieven op het lerarenvak via video’s en prikkelende boodschappen op social media en via studiekeuzeleermethode Qompas. In 2018/2019 worden ook posters ontwikkeld voor scholen en wordt de online aanwezigheid via de website scholieren.com uitgebreid.

www.heldenvoordeklas.nu
Twitter LinkedIn
Van onderzoeker naar docent
“Het is uitdagender dan ik dacht.” Hendrik de Leeuw verruilde zijn baan als onderzoeker voor een baan als docent wis- en natuurkunde. Hij geeft 3 tips voor anderen die het leraarschap overwegen. Luister naar zijn verhaal op de website Wordleraarinhetvo.nl.
Twitter LinkedIn
Meer nieuws
Britse lerares wint Global Teacher Prize
De Britse lerares Andria Zafirakou wint de Global Teacher Prize en ontvangt 1 miljoen euro. Ze heeft er binnen de school voor gezorgd dat de leerlingen veilig waren.
Lees verder >>
Week van de RI&E
Van 11 tot 15 juni 2018 vindt de 4e Week van de RI&E plaats, met dit jaar als thema: ‘Voorkom verzuim en verloop, begin bij de RI&E’.
Lees verder >>
'Leraar van Buiten' op 7 maart zeer goed bezocht.
Onderwijsbestuurder Ewald van Vliet heette namens de Haagse schoolbesturen zo’n 320 bezoekers welkom op de informatieavond voor zij-instromers.
Lees verder >>
Actie tegen stress en ongewenst gedrag
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat samenwerken met opleidingsinstituut Schouten & Nelissen om werkstress en ongewenst gedrag op de werkvloer aan te pakken. In het project ‘Goed en Gezond Werken’ gaan 20 organisaties met een eigen actieteam aan de slag met het versterken van een positief werkklimaat.
Lees verder >>
Steeds meer lof voor LOF-leraren
Al 1.092 leraren hebben gebruik gemaakt van het LerarenOntwikkelFonds. Voor de volgende aanmeldingsronde kunt u een aanvraag doen t/m 17 april 2018.
Lees verder >>
Aankondiging herinspectie SZW
In 2018 vinden er herinspecties plaats bij de organisaties waar één of meerdere overtredingen op het onderdeel psychosociale arbeidsbelasting zijn geconstateerd.
Lees verder >>
Agenda
22-03-2018: Informatiemarkt 'naar volledig bevoegd', Amsterdam
29-03-2018: Bètatechniekdag, Harderwijk
29-03-2018: VO-congres, Nieuwegein
29-03-2018: Aan de slag in het onderwijs! Utrecht
16-04-2018: Leergang Oriëntatie op leiderschap, Amersfoort
17-04-2018: Conferentie Samen werken aan de schoolorganisatie van de toekomst, Utrecht
06-06-2018: Conferentie medezeggenschap 'Professionele ruimte', Amersfoort
11-06-2018/11-09-2018: Tweedaagse cursus Preventiemedewerker, Utrecht
11-10-2018: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
08-11-2018/15-01-2019: Tweedaagse cursus Preventiemedewerker, Utrecht
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: a.reints@clu.nl