Nieuwsbrief Parel van bekwaam naar bevoegd| Werktevredenheid VO-personeel| Conferentie Voion 17 april | En meer ...
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - 14 maart 2018
Parel: Van bekwaam naar bevoegd
Meer dan 10% van alle lessen in het vmbo wordt verzorgd door docenten die (nog) niet of onvoldoende bevoegd zijn. Leraren met een afgeronde Pabo-opleiding zijn weliswaar zeer bekwaam, maar nog niet officieel bevoegd. Verschillende hogescholen bieden een verkorte leerweg waarmee deze docenten een beperkte bevoegdheid kunnen halen. In deze parel leest u meer over de ervaringen van deelnemers en de mogelijkheden om een verkort leertraject te volgen?
Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Resultaten onderzoek werktevredenheid VO-personeel vrijwel ongewijzigd
Om meer zicht te krijgen op de werktevredenheid in de sector heeft Voion in kaart laten brengen hoe tevreden het personeel in het voortgezet onderwijs is en welke factoren hierop van invloed zijn. Een ruime meerderheid van het personeel is tevreden met hun baan, maar het personeel is minder tevreden over de organisatie waar zij werken. In het onderzoeksrapport worden diverse aanbevelingen gedaan om o.a. de organisatietevredenheid te vergroten.
Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Lerarentekort, werkdruk en aantrekkelijke werkomgeving
Drie inspirerende Tedtalks vormen de basis van het programma op de conferentie van Voion op 17 april a.s. Pieter Duisenberg (VSNU) neemt u mee in de samenwerking op het terrein van lerarentekorten tussen Shell en het voortgezet onderwijs. Robert-Jan Oranje, schooldirecteur binnen de scholengroep Den Haag Zuid-West, deelt ervaringen over de pilot professioneel statuut. En we laten ons inspireren door een oplossingsgerichte werkdrukaanpak uit de zorgsector.

Bekijk het volledige programma op onze site en meld u aan >>
Twitter LinkedIn
Checklists en instructiehulpmiddelen op nieuwe website voor techniekdocenten
Handige checklist voor een veilig technieklokaal, machine-instructiekaarten om bij machines te hangen en informatie over wet- en regelgeving. Techniekdocenten, instructeurs, afdelingsleiders en directies vinden op de nieuwe website Veiligepraktijklokalen.nl/techniek informatie en tools om het onderwijs veiliger en gezonder te maken. Niet alleen voor de docent, maar ook voor de leerlingen. De website is ontwikkeld in samenwerking met NVON Techniek & Technologie.
Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Stimuleringsregeling oriëntatietrajecten zij-instromers van start 
De nieuwe stimuleringsregeling van Voion voor de ontwikkeling van oriëntatietrajecten voor zij-instromers gaat van start. Met deze regeling geeft Voion lerarenopleidingen en schoolbesturen de gelegenheid om in samenwerking oriëntatietrajecten te ontwikkelen en uit te voeren in hun regio. De oriëntatietrajecten hebben als doel om potentiële zij-instromers kennis te laten maken met het leraarschap in het voortgezet onderwijs.
Lees verder >> 
Twitter LinkedIn
Ontmoet Voion op het VO-congres
Ook dit jaar komt u ons weer tegen op het VO-congres van de VO-raad. We geven workshops over het professioneel statuut en over de aanpak van werkdruk. Kom naar onze informatiestand (standnummer 15) en laat ons weten op welke thema’s wij de komende jaren (verdere) activiteiten moeten ontplooien. En natuurlijk zijn wij er ook voor al uw vragen op het gebied van arbeidsmarkt, loopbaan, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Komt u ook?
Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Ruim 2 miljoen subsidie vanuit Sectorplan-VO
Het ministerie van SZW is akkoord gegaan met de einddeclaratie en verantwoording van het Sectorplan-VO. Daarmee heeft de sector voortgezet onderwijs ruim 2 miljoen euro subsidie gekregen.

Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Meer nieuws
Input gevraagd voor advies Onderwijsraad aantrekkelijker leraarschap
Zorgen om het toenemende lerarentekort in combinatie met een ontoereikende kwalificatiestructuur zijn voor de Tweede Kamer aanleiding geweest om de Onderwijsraad te vragen zich hierover te buigen.
Lees verder >>
Verkiezing Leraar van het jaar 2018
Tot en met dinsdag 8 mei a.s. kunnen leraren, schoolleiders, onderwijs(ondersteunend) personeel, maar ook leerlingen en ouders hun favoriete leraar aanmelden voor de Verkiezing.
Lees verder >>
Valkuilen en tips bij de aanpak van het lerarentekort
Tijdens een werkconferentie die het Steunpunt Opleidingsscholen in december 2017 organiseerde zijn oplossingen voor het lerarentekort verkend. Marco Snoek en Bob Koster hebben de opbrengst van de ronde tafel vastgelegd in een document.
Lees verder >>
Nieuwe regionale arbeidsmarktramingen beschikbaar

CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW nieuwe regionale arbeidsmarktramingen opgesteld, die u inzicht geven in regionale arbeidsmarktontwikkelingen.

Lees verder >>
 
Agenda
22-03-2018: Informatiemarkt 'naar volledig bevoegd', Amsterdam 
29-03-2018: Bètatechniekdag, Harderwijk
29-03-2018: VO-congres, Nieuwegein
11-06-2018/11-09-2018: Tweedaagse cursus Preventiemedewerker, Utrecht
16-04-2018: Leergang Oriëntatie op leiderschap, Amersfoort
17-04-2018: Conferentie Samen werken aan de schoolorganisatie van de toekomst, Utrecht
06-06-2018: Conferentie medezeggenschap 'Professionele ruimte', Amersfoort
11-10-2018: Kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
08-11-2018/15-01-2019: Tweedaagse cursus Preventiemedewerker, Utrecht
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: a.reints@clu.nl