Nieuwsbrief
Online lezen  |  Afmelden  |  Uw gegevens wijzigen
Voion
Voion nieuwsbrief - februari 2018
 
Esprit scholen investeert in professionalisering op alle niveaus
Wat hebben medewerkers nodig om de ambities van de school waar te maken? Esprit Scholen, een scholengroep van 12 scholen in Amsterdam, slaagt er in om hun strategische missie en visie te vertalen in passend professionaliseringsbeleid voor al het personeel.
Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Het professioneel statuut is een levend document
Op het Roelof van Echten College in Hoogeveen wordt al langer nagedacht over wat een professionele docent is en welke taakopvatting daarbij hoort. Wiskundedocent Egbert-Jan Jonker vindt het belangrijk om binnen de school te discussiëren over “wat je mag verwachten van zo’n docent en welke professionele ruimte daarbij hoort”. Dat er nu ook een professioneel statuut moet komen, is een mooi aanknopingspunt voor die discussie.
Lees verder>>
Twitter LinkedIn
Conferentie 'Samen werken aan de schoolorganisatie van de toekomst'
Wij nodigen u graag uit voor onze conferentie op 17 april a.s. Bekijk hier het filmpje.

U kunt zich vanaf vandaag inschrijven. 
Lees verder>> 
Twitter LinkedIn
Handreiking Arbobeleid(splan) voor het voortgezet onderwijs
Om werkgevers in het voortgezet onderwijs te ondersteunen met het opstellen van arbobeleid (en een arbobeleidsplan) heeft Voion een handreiking gemaakt. De handreiking geeft scholen een leidraad voor hoe ze de zorg voor veilige- en gezonde arbeidsomstandigheden kunnen organiseren: Waarover moet het gesprek gaan? Waarover moet u nadenken en afspraken maken?
Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Nieuwe stimuleringsregeling oriëntatietrajecten zij-instromers
Dit voorjaar komt Voion met een nieuwe stimuleringsregeling voor de ontwikkeling van oriëntatietrajecten voor zij-instromers. Met deze regeling wil Voion lerarenopleidingen en schoolbesturen de gelegenheid geven om in samenwerking oriëntatietrajecten te ontwikkelen en uit te voeren in hun regio. De oriëntatietrajecten hebben als doel om potentiële zij-instromers kennis te laten maken met het leraarschap in het voortgezet onderwijs. 
Lees verder >>
  
Twitter LinkedIn
Nieuw traineeship voor academici
Er is een nieuw traineeship voor het opleiden van jonge, talentvolle academici tot docent in het voortgezet onderwijs: ‘Trainees in onderwijs - het programma voor creatieve grensverleggers’. Trainees in onderwijs is de opvolger van Eerst de Klas en het Onderwijstraineeship. Voion is partner van ‘Trainees in onderwijs’.
Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Samenwerkingsprogramma tussen bedrijfsleven en vo
Het bedrijfsleven, scholen in het voortgezet onderwijs en lerarenopleidingen gaan intensiever samenwerken om meer leraren voor de klas te krijgen. Voion gaat hen hierin ondersteunen en heeft een helpdesk ingericht waar belanghebbenden met vragen terecht kunnen: bedrijven die interesse hebben in een samenwerkingsprogramma, werknemers die willen overstappen, schoolbesturen en lerarenopleidingen.
Lees verder >>
Twitter LinkedIn
Meer nieuws
Professioneel statuut. Handreiking voor leraren en docenten
Om leraren en docenten te ondersteunen bij het opstellen van een professioneel statuut hebben de AOb, FvOv en CNV Onderwijs gezamenlijk een handreiking gemaakt. De handreiking bevat o.a. een stappenplan dat handvatten geeft bij het opstellen van een statuut.
Lees verder >>
Bijna 250 Excellente scholen in Nederland
49 nieuwe scholen of schoolsoorten hebben op 22 januari gehoord dat ze de komende drie jaar het predicaat excellent mogen dragen. Daarmee komt het totaal aantal Excellente scholen met een geldig predicaat op 248. Op www.excellentescholen.nl is te zien welke scholen door de jury als excellent zijn bestempeld.
Lees verder >>
Grote potentie voor lerarentekort onbenut door beperkte carrièrepaden
40% van de niet-leraren zou in het onderwijs willen werken. Dat is een van de conclusies van nieuw onderzoek, uitgevoerd door Motivaction in opdracht van Platform Bèta Techniek. Ook blijkt dat een breder loopbaanperspectief (binnen én buiten het onderwijs) het leraarschap aantrekkelijker maakt.
Lees verder >>
Agenda
08-03-2018: bijeenkomst Integriteit van bestuurders en toezichthouders, Vianen
13-03-2018: kennismakingscursus Arboscan-VO, Utrecht
15-03-2018: regionale bijeenkomst lerarentekort, groen onderwijs
21-03-2018: AOB-conferentie medezeggenschap Professionele Ruimte, Amersfoort
29-03-2018: Bètatechniekdag, Harderwijk
29-03-2018: VO-congres, Nieuwegein
04-04-2018: regionale bijeenkomst lerarentekort, regio Friesland, Groningen, Drenthe
11-04-2018: regionale bijeenkomst lerarentekort, regio Amsterdam
12-04-2018/11-06-2018: tweedaagse cursus Preventiemedewerker, Utrecht
17-04-2018: conferentie Samen werken aan de schoolorganisatie van de toekomst, Utrecht
Voion
     doorsturen   |   afmelden   |   contact   |   disclaimer
Voion, het A&O fonds voor het vo, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit, opleiding en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Voion.nl
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: a.reints@clu.nl