Nieuwsbrief
Disciplinaire overplaatsing wegens plichtverzuim | Maatregelen Sociale Zekerheid en Werkgelegeheid | Quotumregeling actief per 1 januari 2018  | En meer  |  Lees online  |  Afmelden
SZ-bulletin
Januari 2018
Voion
Het SZ-bulletin houdt u op de hoogte van ontwikkelingen over sociale zekerheid in het voortgezet onderwijs en verschijnt 5 keer per jaar. Het bulletin is samengesteld door de Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis, de VO-raad en Voion.
Inhoud
» Casus: Disciplinaire overplaatsing wegens plichtsverzuim
» Vraag en antwoord: Hoe is uw pensioenopbouw na AOW-leeftijd?
» Overzicht maatregelen Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid in 2018
» Quotumregeling actief per 1 januari 2018
» Nieuwe bezoldigingsmaxima WNT 2018
» ABP verlengt Anw-compensatie tot 1 mei 2018
Casus
Disciplinaire overplaatsing wegens plichtsverzuim
Een werkgever legt een werknemer een disciplinaire overplaatsing op wegens plichtsverzuim. Volgens de werknemer is er geen sprake van plichtsverzuim. Hij gaat in beroep tegen de beslissing van de werkgever. Hoe oordeelt de Commissie van Beroep?
>> Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Vraag en antwoord
Hoe is de pensioenopbouw na AOW-leeftijd?
Hoe is de pensioenopbouw van een werknemer die doorwerkt na de AOW-leeftijd geregeld?
>> Lees verder |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Overzicht maatregelen Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid in 2018
Per 1 januari 2018 zijn er een aantal regels op het gebied van arbeidsomstandigheden, Wajong en het minimunloon gewijzigd.
>> Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Quotumregeling actief per 1 januari 2018
Vanaf 1 januari 2018 geldt de quotumregeling voor overheidswerkgevers, waaronder het onderwijs. De quotumregeling is ingegaan  omdat de overheidswerkgevers gezamenlijk in 2016 niet voor voldoende banen gezorgd hebben.
>> Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
Nieuwe bezoldigingsmaxima WNT 2018
Op 1 januari 2018 is het algemeen bezoldigingsmaximum Wet Normering Topinkomens (WNT)  geïndexeerd. Het algemeen bezoldigingsmaximum wordt hierdoor € 187.000.
>> Lees verder  |  Deel dit:  
Twitter LinkedIn
ABP verlengt Anw-compensatie tot 1 mei 2018
ABP heeft op verzoek van sociale partners besloten de huidige Anw-compensatie te verlengen tot 1 mei 2018. Dat betekent dat medewerkers tot 1 mei recht houden op Anw-compensatie volgens de oude voorwaarden. Na 1 mei geldt er een uitzonderingsregeling voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en zich niet kunnen verzekeren.
Voion     doorsturen  |  afmelden  |  contact  |  disclaimer
Algemene Onderwijs BondCNV OnderwijsAbvakabo.gif
Volg ons op:  
Terug naar boven U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: a.reints@clu.nl